Tìm hiểu về các nhóm Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối ngày 27 tháng 3, 2018

Nhóm Office 365 là một dịch vụ hoạt động với các công cụ Office 365 mà bạn đã dùng để bạn có thể cộng tác với đồng nghiệp của bạn khi viết tài liệu, tạo bảng tính, làm việc trên kế hoạch dự án, lên lịch cuộc họp, hoặc gửi email.

Bài viết này sẽ giúp giới thiệu bạn với nhóm là gì, và cung cấp cho bạn một số nối kết hữu ích để các bước tiếp theo.

Để biết tin tức mới nhất và video về Office 365 nhóm hãy xem Office blog

Mẹo: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc dùng nhóm liên hệ Outlook để gửi email đến danh sách mọi người - chẳng hạn như một nhóm của bạn bè - hãy xem tạo một nhóm liên hệ.

Nhóm Office 365 là gì?

Nhóm trong Office 365 cho phép bạn chọn một tập hợp những người mà bạn muốn cộng tác với và dễ dàng thiết lập tập hợp các nguồn tài nguyên cho những người cần chia sẻ. Tài nguyên chẳng hạn như một hộp thư đến Outlook được chia sẻ, được chia sẻ lịch hoặc thư viện tài liệu cho cộng tác trên các tệp.

Bạn không cần phải lo lắng về theo cách thủ công việc gán quyền cho tất cả các tài nguyên vì thêm thành viên vào nhóm sẽ tự động cung cấp cho họ quyền họ cần để các công cụ nhóm của bạn cung cấp. Ngoài ra, nhóm là mới và cải thiện trải nghiệm đối với những gì chúng tôi sử dụng danh sách phân phối hoặc hộp thư chung để thực hiện.

Mẹo: Để biết thông tin về việc nâng cấp của bạn phân phối truyền thống liệt kê để nhóm Office 365 hãy xem bài viết này.

Các tài nguyên cụ thể được cung cấp phụ thuộc hơi trải nghiệm nhóm nhóm của bạn muốn có. Trong khi bạn cân nhắc xem các tùy chọn điều quan trọng là cần nhớ rằng một kích cỡ hiếm khi phù hợp với tất cả. Nhóm khác nhau có thể muốn làm việc nhiều cách khác nhau và Office 365 có các công cụ để cho phép cộng tác trong bất kỳ biểu mẫu nhóm của bạn thích.

Bạn có thể tạo nhóm Office 365 từ một loạt các công cụ Outlook, Outlook trên web, bao gồm Outlook Mobile, SharePoint, trình lập kế hoạch, nhóm và nhiều hơn nữa. Công cụ nào bạn chọn để bắt đầu từ phụ thuộc một chút trên loại nhóm bạn đang làm việc với. Ví dụ; tại Microsoft chúng tôi có xu hướng bắt đầu từ Outlook khi chúng tôi đang tạo một nhóm mà tổ chức xung quanh email và lịch. Nếu nhóm dành cho công ty liên lạc rộng chúng tôi có xu hướng để bắt đầu với Yammer. Cho cộng tác trên nền tảng trò chuyện, chúng tôi sẽ bắt đầu của chúng tôi nhóm từ Microsoft Teams.

Khi tạo một nhóm, bạn sẽ cần phải quyết định xem bạn muốn nó là một nhóm riêng tư hoặc nhóm công cộng. Nội dung trong một nhóm công cộng có thể nhìn thấy bất kỳ ai trong tổ chức của bạn, và bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có thể gia nhập nhóm. Chỉ có thể nhìn thấy nội dung trong một nhóm riêng tư thành viên của nhóm và những người muốn gia nhập nhóm riêng tư cần được phê duyệt bởi người sở hữu nhóm.

Lưu ý: Hiện tại, nhóm được tạo từ Outlook trên web là riêng tư theo mặc định.

Cả nhóm công cộng lẫn nhóm riêng tư có thể được nhìn thấy hoặc truy nhập được bởi những người bên ngoài tổ chức của bạn, trừ khi những người cụ thể có được mời tư cách là khách.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi nhóm của bạn từ công cộng để riêng tư (hoặc ngược lại) xem làm cho Office 365 nhóm công cộng hoặc riêng tư.

Người sở hữu, thành viên và khách

Người sở hữu nhóm là người điều hành của nhóm. Họ có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên và có các quyền duy nhất như có thể xóa hội thoại từ hộp thư đến được chia sẻ hoặc thay đổi các thiết đặt khác nhau về nhóm. Người sở hữu nhóm có thể đổi tên nhóm, Cập Nhật mô tả hoặc ảnh và nhiều hơn nữa. Nếu bạn đã quen với vai trò SharePoint rồi người sở hữu nhóm là một tuyển tập site người quản trị.

Thành viên nhóm là thông thường người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng nhóm để cộng tác. Họ có thể truy nhập tất cả mọi thứ trong nhóm, nhưng không thể thay đổi thiết đặt nhóm. Trong SharePoint trên thế giới, họ là thành viên trang. Để biết thông tin về việc thêm hoặc loại bỏ thành viên nhóm, hãy xem Thêm và loại bỏ thành viên nhóm trong Outlook.

Khách cũng giống như thành viên nhóm, nhưng chúng nằm ngoài tổ chức của bạn. Theo mặc định người dùng của bạn có thể mời khách để gia nhập nhóm của bạn, và bạn có thể kiểm soát thiết đặt đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem khách truy nhập trong nhóm Office 365.

Chọn loại nhóm bạn muốn sử dụng:

Nếu bạn thích chế độ được chia sẻ hộp thư đến của cộng tác, sau đó trải nghiệm nhóm trong Outlook dành cho bạn. Bằng cách tạo một nhóm trong Outlook, bạn sẽ nhận được:

 • Chia sẻ hộp thư đến– để email hội thoại giữa các thành viên của bạn. Hộp thư đến này có một địa chỉ email và có thể đặt để chấp nhận thư từ những người bên ngoài vào nhóm và thậm chí bên ngoài tổ chức của bạn, giống như một danh sách phân phối truyền thống

 • Chia sẻ lịch – để lên lịch các sự kiện liên quan đến nhóm

 • Thư viện tài liệu SharePoint– vị trí trung tâm cho nhóm đó để lưu trữ và chia sẻ tệp

 • Chia sẻ sổ ghi chép OneNote – để thu thập ý tưởng, nghiên cứu và thông tin

 • Site nhóm SharePoint– một kho lưu trữ Trung tâm cho thông tin, nối kết và nội dung liên quan đến nhóm của bạn

 • Trình lập kế hoạch– để gán và quản lý nhiệm vụ dự án giữa các thành viên nhóm của bạn

Bạn không cần phải theo cách thủ công tạo bất kỳ những tài nguyên; tạo nhóm tự động tạo chúng cho bạn và gán quyền cần thiết cho các thành viên nhóm của bạn để họ có thể bắt đầu sử dụng chúng ngay lập tức.

Bạn có thể truy nhập những tài nguyên này thông qua quen thuộc Microsoft Outlook 2016 máy khách, thông qua Outlook trên web, thông qua Outlook 2016 cho Mac (hộp thư đến được chia sẻ chỉ), hoặc thông qua Outlook di động. Bạn sẽ tìm thấy nhóm Office 365 của bạn trong ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook trên máy tính hoặc trên Web.

Bạn sẽ tìm thấy nhóm của bạn trên ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook hoặc Outlook trên web

Với thẻ di chuột qua Office 365 nhóm mới, bạn có quyền truy nhập nhanh vào nhóm được chia sẻ tài nguyên. Chỉ di chuột lên tên nhóm trong Outlook trên web hoặc SharePoint.

Ảnh của thẻ di chuột qua nhóm Office 365 mới

Một phần mới nhất của câu chuyện cộng tác của chúng tôi là Microsoft nhóm. Microsoft Teams là vòng lặp bên trong cho nhóm của bạn-một workspace liên tục, dựa trên trò chuyện nơi bạn có thể có thân mật, thời gian thực, hội thoại xung quanh rất tập trung các chủ đề hoặc nhóm con cụ thể trong phạm vi nhóm.

Yammer mang đến trải nghiệm xã hội doanh nghiệp để cộng tác của bạn. Nó sẽ giúp bạn làm mới kết nối và khám phá trong tổ chức của bạn. Nó có thể giúp bạn liên lạc và thảo luận các ý tưởng toàn bộ công ty hoặc xung quanh vùng lãi phổ biến.

Bằng cách tạo tài khoản email Office 365 được kết nối nhóm trong Yammer bạn sẽ nhận được:

 • Nhóm yammer-chỗ phổ biến để có cuộc hội thoại và chia sẻ thông tin

 • Thư viện tài liệu SharePoint – vị trí trung tâm cho nhóm đó để lưu trữ và chia sẻ tệp

 • Chia sẻ sổ ghi chép OneNote – để thu thập ý tưởng, nghiên cứu và thông tin

 • Site nhóm SharePoint – một kho lưu trữ Trung tâm cho thông tin, nối kết và nội dung liên quan đến nhóm của bạn

 • Trình lập kế hoạch – để gán và quản lý nhiệm vụ dự án giữa các thành viên nhóm của bạn

Bạn có thể truy nhập các công cụ thông qua Yammer trong trình duyệt của bạn hoặc sử dụng ứng dụng Yammer trên iOS của bạn, thiết bị Android hoặc Windows Phone.

Sau khi một nhóm outlives gian chủ định của nó, bạn có thể xóa bỏ nó để giải phóng tài nguyên hệ thống và loại bỏ nhóm khỏi được liệt kê hoặc hiển thị. Hãy xem: xóa nhóm. Nếu bạn không muốn cần phải nhớ để xóa bỏ chưa được Cập Nhật nhóm người quản trị của bạn có thể thiết lập chính sách hết hạn sẽ gây ra cũ nhóm hết hạn và thể loại bỏ tự động sau khi một khoảng thời gian đã xác định. Hãy xem: chính sách hết hạn Office 365 nhóm.

Lưu ý: Nội dung trên tab này được dành cho người quản trị.

Có ba mô hình chính của cung cấp trong nhóm Office 365: mở, CNTT dẫn hoặc kiểm soát. Mỗi có ưu điểm của chính nó.

Mô hình

Ưu điểm

Mở (mặc định)

Người dùng có thể tạo nhóm của riêng họ khi cần mà không cần phải chờ, hoặc bận tâm, nó

Dẫn CNTT

Người dùng yêu cầu một nhóm từ đó. NÓ có thể hướng dẫn chúng trong chọn công cụ cộng tác tốt nhất cho nhu cầu của họ

Điều khiển

Nhóm tạo hạn chế dịch vụ, nhóm hoặc người cụ thể (hãy xem: kiểm soát những ai có thể tạo nhóm Office 365)

Nếu bạn muốn điều khiển cách nhóm Office 365 của bạn được đặt tên bạn có thể sử dụng tên chính sách buộc tên nhóm để tuân thủ đến một số tiêu chuẩn bao gồm các mục hoặc hậu tố cũng như chặn những tên. Hãy xem Office 365 chính sách nhóm đặt tên cho biết thêm thông tin.

Mỗi nhóm có ít nhất một chủ sở hữu mà có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên và thực hiện một số curation cơ bản của nhóm và nội dung của nó. Thường là người sở hữu nào đó trong Outlook. Hãy xem: Thêm và loại bỏ thành viên nhóm trong Outlook. Nếu chủ sở hữu của nhóm (hoặc người sở hữu) để tổ chức cho bất kỳ lý do người quản trị có thể gán một chủ sở hữu mới cho nhóm. Hãy xem gán người sở hữu mới vào một nhóm mồ côi.

Ngoài ra, nếu bạn có quyền Quản trị Exchange trực tuyến bạn có thể quản lý nhóm của bạn từ các trung tâm quản trị Office 365 (hãy xem nhóm quản lý tư cách thành viên trong quản trị Office 365 Căn giữa) hoặc từ PowerShell (xem sử dụng PowerShell để quản lý nhóm Office 365) .

Có thể đến một thời gian mà bạn muốn xóa bỏ một nhóm từ đối tượng thuê của bạn. Để biết thông tin về cách xóa một nhóm hãy xem: xóa nhóm. Nếu nhóm là vô tình bị xóa những người quản trị có thể khôi phục nhóm đó 30 ngày, hãy xem: khôi phục một nhóm Office 365 đã xóa.

Nếu bạn thích một cách tự động hơn để quản lý vòng đời của nhóm Office 365 của bạn, bạn có thể dùng chính sách hết hạn hết hạn nhóm trong khoảng thời gian cụ thể. Người sở hữu của nhóm sẽ nhận được một email 30, 15 và 1 ngày trước khi hết hạn nhóm cho phép chúng để dễ dàng gia hạn nhóm nếu nó vẫn cần thiết. Hãy xem: chính sách hết hạn Office 365 nhóm.

Giới hạn nhóm

Tối đa...

Giá trị

Chủ sở hữu cho mỗi nhóm

100

Số nhóm một người dùng có thể tạo

250

Số nhóm mà người quản trị có thể tạo

Lên đến giới hạn đối tượng thuê mặc định của 500 K

Số lượng thành viên

Hơn 1.000, mặc dù 1.000 chỉ có thể truy nhập các hội thoại nhóm đồng thời.

Người dùng có thể thấy sự chậm trễ khi truy nhập vào lịch và các hội thoại trong nhóm rất lớn trong Outlook

Số lượng người dùng có thể là thành viên của nhóm

1.000

Lưu trữ tệp tin

1 Terabyte + 10 GB cho mỗi người dùng đã đăng ký + bất kỳ dung lượng lưu trữ bổ sung đã mua. Bạn có thể mua dung lượng lưu trữ bổ sung không giới hạn.

Kích cỡ hộp thư nhóm

50 GB

Số lượng tối đa mặc định của nhóm mà tổ chức Office 365 có thể hiện là 500.000.

Để biết thêm thông tin trên SharePoint Online dung lượng lưu trữ, hãy xem các Giới hạn SharePoint OnlineSharePoint Online phần mềm ranh giới và giới hạn.

Quản lý nhóm Office 365 của bạn hiệu quả hơn khi bạn có thể thao tác thông tin về cách dùng nhóm. Trung tâm quản trị Office 365 có một công cụ báo cáo có thể cho phép bạn xem những thứ như sử dụng dung lượng lưu trữ, số lượng nhóm hiện hoạt, bạn có và thậm chí làm thế nào người dùng của bạn đang sử dụng các nhóm. Hãy xem: Office 365 báo cáo trong Trung tâm quản trị để biết thêm thông tin.

Nhóm Office 365 cung cấp cho bạn một số công cụ cho tuân thủ, bảo vệ thông tinkhám phá điện tử cũng.

Lưu ý: Nội dung trên tab này được dành cho người quản trị.

Gói Office 365 nào bao gồm nhóm?

Bất kỳ thuê bao Office 365 nào có Exchange Online và SharePoint Online sẽ hỗ trợ các nhóm. Chứa các gói Business Essentials và Business Premium, và các gói Enterprise E1, E3 và E5.

Nếu bạn có một kế hoạch chỉ Exchange, bạn vẫn có thể được chia sẻ hộp thư đến và tính năng chia sẻ lịch của nhóm trong Outlook, nhưng bạn sẽ không nhận được thư viện tài liệu, trình lập kế hoạch hoặc bất kỳ các chức năng khác. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng tuân thủ hoặc bảo mật nâng cao cho hộp thư chung được tạo bằng một nhóm, bạn cần phải gán một Exchange Online gói 1 với Exchange Online lưu trữ hoặc Exchange Online gói 2 giấy phép cho hộp thư.

Nếu bạn có một kế hoạch chỉ Yammer, bạn sẽ vẫn có các hội thoại nguồn cấp dữ liệu trong nhóm Yammer nhưng bạn sẽ không nhận được thư viện tài liệu, trình lập kế hoạch, hoặc bất kỳ các chức năng khác.

Tính khả dụng và yêu cầu giấy phép

Office 365 nhóm làm việc với Azure Active Directory (AAD). Các tính năng của nhóm bạn nhận được phụ thuộc vào thuê bao Azure Active Directory, bạn có.

Mô tả

AAD: miễn phí

AAD: Phiên bản Office 365

AAD: cơ bản

AAD: Premium P1

Giấy phép req.

Tính khả dụng

Tạo, đọc, Cập Nhật, xóa bỏ

Các chức năng cơ bản cho nhóm Office

Không có - tính năng miễn phí

Sẵn dùng

Nhóm báo cáo hoạt động

Quản trị có thể xem cách dùng nhóm trong tổ chức của họ

Không có - tính năng miễn phí

Sẵn dùng

Mềm-xóa bỏ và khôi phục

Quản trị có thể khôi phục một nhóm đã bị xóa bỏ lập đến 30 ngày sau khi xóa.

Không có - tính năng miễn phí

Bản xem trước công cộng

Điều khiển việc tạo đối tượng thuê toàn tự phục vụ nhóm

Quản trị có thể cho phép hoặc chặn việc tạo nhóm cho tất cả người dùng trong đối tượng thuê.

Không có - tính năng miễn phí

Sẵn dùng

Tư cách thành viên ẩn

Quản trị có thể ẩn tư cách thành viên cho một nhóm người từ không phải tất cả thành viên.

Không có - tính năng miễn phí

Sẵn dùng

Tư cách thành viên nhóm linh động

Quản trị có thể xác định tư cách thành viên nhóm dựa trên thuộc tính người dùng và tư cách thành viên đó được quản lý linh động.

Mỗi người dùng cũng là thành viên nhóm bên trong đối tượng thuê.

Bản xem trước công cộng

Chi tiết theo nhóm tự phục vụ tạo điều khiển

Quản trị có thể cho phép một tập con của người dùng trong đối tượng thuê (được xác định bởi một nhóm bảo mật) để tạo nhóm.

Mỗi người dùng cũng là một thành viên của nhóm nối kết với GroupCreationAllowedGroupId

Bản xem trước công cộng

Đặt tên cho chính sách Nhóm

Quản trị có thể cung cấp các quy ước đặt tên cho nhóm bằng cách tự động chắp chuỗi và thuộc tính người dùng cho nhóm tên, email và bí danh, và cũng chặn từ cụ thể

Mỗi người dùng cũng là thành viên nhóm bên trong đối tượng thuê.

Bản xem trước riêng tư

Nhóm hết hạn *

Quản trị có thể xác định thời gian sống cho các nhóm. Nếu chủ sở hữu nhóm không gia hạn vào nhóm, nhóm sẽ bị xóa.

Mỗi người dùng cũng là một thành viên của nhóm bị ảnh hưởng bởi chính sách hết hạn của nhóm.

Sẵn dùng

Hướng dẫn về cách dùng

Quản trị có thể gửi một URL được hiển thị dưới dạng siêu kết nối trên trang tạo nhóm sẽ được người dùng hướng dẫn về cách dùng nhóm cho tổ chức.

Mỗi người dùng cũng là thành viên nhóm bên trong đối tượng thuê.

Bản xem trước công cộng

Phân loại mặc định

Quản trị có thể xác định một tập hợp các phân loại dữ liệu (ví dụ, thấp, Trung bình, cao) và đặt một làm mặc định. Người sở hữu nhóm có thể gán phân loại giá trị cho nhóm của họ.

Mỗi người dùng cũng là thành viên nhóm bên trong đối tượng thuê.

Bản xem trước công cộng

Tự phục vụ nhóm quản lý thông qua myapps.microsoft.com

Người dùng có thể quản lý nhóm và yêu cầu tư cách thành viên nhóm qua Azure Active Directory truy nhập bảng tại myapps.microsoft.com.

Mỗi người dùng cũng là thành viên nhóm bên trong đối tượng thuê.

Sẵn dùng

* Người quản trị không cần một giấy phép AAD P1 chỉ để cấu hình thiết đặt hết hạn. Khi bạn cấu hình các thiết đặt này, chúng tôi kiểm tra xem đối tượng thuê của bạn có thuê bao Azure AD Premium phù hợp cho phép bạn cấu hình các thiết đặt.

Quan trọng: cho tất cả các tính năng nhóm, nếu bạn có gói đăng ký Azure AD Premium, người dùng có thể gia nhập nhóm hay không, họ có AAD P1 giấy phép được gán cho chúng. Cấp phép không áp đặt.

Định kỳ, chúng tôi sẽ tạo ra các báo cáo sử dụng cho bạn biết người dùng nào thiếu giấy phép, và cần một được gán cho chúng để không tuân thủ với các yêu cầu cấp phép. Ví dụ, giả sử một người dùng không có giấy phép và họ sẽ được thêm vào một nhóm nơi đặt tên chính sách được áp đặt. Báo cáo sẽ gắn cờ cho bạn rằng họ cần giấy phép.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×