Tìm hiểu thêm về việc chia sẻ đăng ký Office 365 Home

Nếu bạn đã mua Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ các lợi ích ở đăng ký của mình với tối đa 5 người khác trong gia đình. Để biết chi tiết, xem mục Chia sẻ đăng ký Office 365 Home.

Các câu hỏi thường gặp về việc chia sẻ

Tôi có thể chia sẻ thuê bao Office 365 Home của tôi với ai?

Bạn có thể chia sẻ các lợi ích ở đăng ký của mình với tối đa 5 người khác trong gia đình, (tổng cộng là 6 người sử dụng đăng ký của bạn). Những người này có thể ở trong hoặc ngoài Gia đình Microsoft của bạn, đồng thời, mỗi người có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của họ và đăng nhập vào Office trên năm thiết bị cùng một lúc.

Điểm khác biệt giữa một thành viên thuộc Gia đình Microsoft và một người ở ngoài Gia đình Microsoft của tôi là gì?

Tính năng Gia đình Microsoft hoàn toàn phù hợp với những người trưởng thành muốn tạo ra các môi trường trực tuyến an toàn hơn cho trẻ nhỏ. Nếu bạn không cần các tính năng này, bạn có thể dễ dàng chia sẻ với các thành viên trong gia đình mà không cần phải đưa họ vào Gia đình Microsoft của bạn.

Là một người lớn trong một gia đình Microsoft, bạn có thể:

  • Tạo một lịch gia đình chung

  • Giữ cho trẻ em an toàn trên web

  • Cho phép người lớn kiểm tra trạng thái thiết bị của người khác trong gia đình

  • Đặt giới hạn thời gian màn hình

  • Hãy đảm bảo rằng trẻ em chỉ xem nội dung thích hợp với tuổi trong Microsoft store trực tuyến

Để biết thêm về các lợi ích của việc tạo một gia đình Microsoft, xem Những câu hỏi thường gặp về gia đình Microsoft.

Để biết thông tin về việc thiết lập gia đình Microsoft của bạn, xem Thêm thành viên vào gia đình Microsoft của bạn.

Tại sao Office được chia sẻ tự động với gia đình tôi?

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, chúng tôi giúp dễ dàng hơn để chia sẻ các lợi ích của Office 365 Home với gia đình của bạn bằng cách tự động chia sẻ với họ. Thay vì gửi một lời mời và đợi mọi người chấp nhận, chúng tôi làm tất cả thay cho bạn. Bạn và thành viên gia đình của bạn sẽ nhận được email khi thuê bao của bạn đã được chia sẻ. Bạn luôn có thể quản lý việc chia sẻ sau này từ Tài khoản Microsoft của bạn, trang Chia sẻ.

Nếu tôi đang chia sẻ với người ở ngoài Gia đình Microsoft của tôi thì Office cũng được chia sẻ với Gia đình Microsoft chứ?

Nếu bạn đã chia sẻ với người ở ngoài Gia đình Microsoft của bạn và vẫn có những chia sẻ sẵn dùng thì Office cũng sẽ được chia sẻ với Gia đình Microsoft của bạn, bắt đầu với những người đã ở trong Gia đình Microsoft của bạn lâu nhất.

Bạn có thể có tối đa hai mươi người trong Gia đình Microsoft của bạn nhưng đăng ký Office 365 Home chỉ có thể được chia sẻ với tối đa năm thành viên gia đình.

Làm thế nào để tôi bắt đầu chia sẻ Office 365?

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn, trang Chia sẻ, rồi chọn Bắt đầu chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, xem mục Chia sẻ đăng ký Office 365 Home.

Tôi có thể chia sẻ với người có thể xem tệp của tôi? Tôi có thể xem tệp của họ?

Không. Tệp của bạn luôn duy trì riêng tư và của họ cũng vậy. Cũng bao gồm trẻ em trong gia đình Microsoft.

Tôi đã mua Office 365. Tại sao gói đăng ký này không được chia sẻ tự động với gia đình Microsoft của tôi?

Nếu người khác trong gia đình Microsoft của bạn cũng có một gói đăng ký Office 365 Home, nó sẽ không được chia sẻ với các thành viên gia đình. Điều này cho phép người sở hữu gói đăng ký chọn người sẽ chia sẻ gói đăng ký của họ và quản lý nó.

Tại sao chỉ một số thành viên gia đình Microsoft của tôi có quyền truy nhập vào Office 365?

Đăng ký Office 365 Home cho phép bạn chia sẻ với tối đa 5 người khác trong gia đình. Nếu Gia đình Microsoft của bạn có hơn 5 người, bạn sẽ phải chọn 5 người để chia sẻ. Ngoài ra, bạn sẽ không thể chia sẻ với người khác cũng có đăng ký Office 365 Home của riêng họ.

Làm thế nào để ngừng chia sẻ Office 365 với những người khác?

Dù bạn muốn dừng chia sẻ với người trong gia đình Microsoft của bạn hay người bên ngoài gia đình của bạn, quy trình là giống nhau.

Đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của bạn, trang Chia sẻ và chọn Dừng chia sẻ.

Tôi là người sở hữu gói đăng ký Office 365 Home, tôi cần biết những gì?

Ai có thể quản lý gói đăng ký?

Chỉ người sở hữu gói đăng ký mới có thể quản lý nó. Quản lý bao gồm phát thư mời, chia sẻ gói đăng ký và thu hồi chia sẻ gói đăng ký. Đi đến Tài khoản Microsoft của bạn, trang Chia sẻ để quản lý việc chia sẻ.

Điều gì xảy ra nếu tôi dừng chia sẻ gói đăng ký Office 365 Home của tôi với những người khác?

Khi bạn ngừng chia sẻ gói đăng ký của bạn với người khác, họ sẽ mất toàn bộ các lợi ích của gói đăng ký Office 365 Home, bao gồm cả dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung và khả năng sử dụng Office. Họ vẫn có thể xem và in các tệp Office nhưng không thể chỉnh sửa các tệp đó hay tạo tệp mới. Và họ luôn có tùy chọn tiếp tục sử dụng Office 365 Home bằng cách mua gói đăng ký của riêng họ.

Điều gì xảy ra nếu tôi rời khỏi gia đình Microsoft của tôi?

Nếu bạn là người đăng ký Office 365 và rời khỏi gia đình Microsoft của bạn, tất cả mọi người trong gia đình mà bạn đã chia sẻ Office 365 Home với sẽ mất quyền truy nhập. Bạn luôn có thể mời họ chia sẻ với với tư cách người bên ngoài gia đình.

Nếu Office 365 đã được chia sẻ với bạn và bạn rời khỏi gia đình Microsoft của bạn thì bạn sẽ mất quyền truy nhập vào gói đăng ký này. Bạn luôn có thể được người đăng ký ban đầu mời lại để chia sẻ nếu họ có giấy phép sẵn có.

Ai đó đang chia sẻ Office 365 Home với tôi, tôi cần biết những gì?

Người đang chia sẻ với tôi có thể xem tệp của tôi? Tôi có thể xem tệp của họ?

Không. Tệp của bạn luôn vẫn riêng tư và của họ cũng vậy. Cũng bao gồm trẻ em trong gia đình Microsoft.

Tại sao tôi không thể truy nhập Office 365 nữa?

Có thể người đã chia sẻ gói đăng ký Office 365 Home của họ đã ngừng chia sẻ với bạn. Kiểm tra với họ để chắc chắn.

Điều gì xảy ra nếu ai đó ngừng chia sẻ gói đăng ký Office 365 Home của họ với tôi?

Khi ai đó ngừng việc chia sẻ gói đăng ký của họ với bạn, bạn sẽ mất tất cả lợi ích thuê bao Office 365 Home của bạn, bao gồmOneDrive dung lượng lưu trữ phụ và khả năng sử dụng Office. Bạn vẫn có thể xem và in các tệp Office của bạn nhưng bạn không thể sửa hoặc tạo tệp mới. Bạn luôn có tùy chọn để tiếp tục sử dụng Office 365 Home bằng cách mua thuê bao của riêng bạn.

Xem Thêm

Chia sẻ đăng ký Office 365 Home

Bạn cần Office 365 dành cho doanh nghiệp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×