Tìm hiểu thêm về thư viện tài liệu SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm kiếm dữ liệu chứa trong sổ làm việc Excel được lưu trữ trong thư viện tài liệu SharePoint Online (SPO) từ Power Query. Thật dễ dàng và nhất quán để dùng Power Query để khám phá dữ liệu trong tệp Excel trên SPO.

Các quy trình đơn giản để tạo SPO tài liệu thư viện nguồn dữ liệu

  1. Người quản trị CNTT của bạn đăng ký nguồn dữ liệu thư viện tài liệu SharePoint Online trong cổng thông tin quản trị CNTT.

  2. Cho phép người dùng doanh nghiệp access để tìm kiếm nguồn dữ liệu trong Power Query tìm kiếm trực tuyến.

  3. Một người dùng có thể truy nhập dữ liệu Excel thông qua Power Query nhập bất kỳ từ khóa trong Power Query tìm kiếm trực tuyến.

Để biết thêm thông tin về cách tạo một nguồn dữ liệu SPO, hãy xem tạo một nguồn dữ liệu thư viện tài liệu SharePoint Online.

Thư viện tài liệu SharePoint Online là một nguồn dữ liệu chung cho việc lưu trữ tệp dữ liệu Excel, đặc biệt là tệp có chứa trang tính với bảng dữ liệu. Thay vì săn xung quanh đối với các tệp trong vị trí khác nhau, chẳng hạn như máy tính cá nhân, mạng đĩa, và thư mục email, nhóm của bạn có thể lưu tệp Excel trong thư viện tài liệu SharePoint nơi tất cả mọi người có thể tìm thấy chúng. Để biết thêm thông tin về thư viện tài liệu SharePoint Online, hãy xem tôintroduction về thư viện trên Office.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×