Tìm hiểu thêm về OneDrive tệp theo yêu cầu

Tìm hiểu thêm về OneDrive tệp theo yêu cầu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tệp theo yêu cầu giúp bạn truy nhập tất cả các tệp của bạn trong OneDrive mà không cần phải tải xuống tất cả chúng và sử dụng dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn.

Ảnh khái niệm của tệp trên yêu cầu

Khi bạn bật trên tệp theo yêu cầu, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các tệp của bạn trong File Explorer và lấy mới thông tin về mỗi tệp. Tệp mới được tạo trực tuyến hoặc trên thiết bị khác xuất hiện dưới dạng tệp chỉ dùng trực tuyến, mà không mất khoảng trống trên thiết bị của bạn. Khi bạn đang kết nối Internet, bạn có thể sử dụng các tệp như tất cả các tệp khác trên thiết bị của bạn.

Với OneDrive tệp theo yêu cầu, bạn có thể:

 • Đặt tệp và thư mục để luôn sẵn dùng trên máy cục bộ trên thiết bị của bạn

 • Tiết kiệm không gian trên thiết bị của bạn bằng cách chỉ có thể truy nhập tệp trực tuyến

 • Xem các thông tin quan trọng về tệp, chẳng hạn như cho dù họ đang chia sẻ hoặc diện mạo của chúng như

Tệp của bạn sẽ có các trạng thái trong File Explorer:

Ảnh khái niệm của một tệp chỉ trực tuyến
Tệp chỉ dùng trực tuyến

Tệp chỉ dùng trực tuyến không mất khoảng trống trên máy tính của bạn. Bạn thấy biểu tượng điện toán đám mây cho mỗi tệp chỉ dùng trực tuyến trong File Explorer, nhưng tệp không tải xuống thiết bị của bạn cho đến khi bạn mở nó. Bạn không thể mở tệp chỉ dùng trực tuyến khi thiết bị của bạn không được kết nối với Internet.

Ảnh khái niệm của một tệp sẵn dùng trên máy cục bộ
Tệp sẵn dùng trên máy cục bộ

Khi bạn mở tệp chỉ dùng trực tuyến, nó sẽ tải xuống thiết bị của bạn và trở thành một tệp sẵn dùng trên máy cục bộ. Bạn có thể mở một tệp cục bộ sẵn dùng bất kỳ lúc nào, thậm chí không cần truy nhập Internet. Nếu bạn cần thêm khoảng trống, bạn có thể thay đổi tệp trở lại trực tuyến. Chỉ cần bấm chuột phải vào tệp và chọn "Miễn phí đĩa."

Ảnh khái niệm của một tệp luôn sẵn dùng
Tệp luôn sẵn dùng

Chỉ các tệp bạn đánh dấu là "Luôn lưu giữ trên thiết bị này" có vòng tròn màu lục với dấu kiểm màu trắng. Những tệp này tải xuống thiết bị của bạn và mất khoảng trắng, nhưng chúng luôn có cho bạn ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Bật tệp theo yêu cầu

Tệp theo yêu cầu hoạt động với tất cả các ứng dụng mà bạn dùng hôm nay, bao gồm ứng dụng trên máy tính Windows và các ứng dụng Windows Store. Ngoài ra, tệp theo yêu cầu hoạt động với tất cả tệp của bạn và làm việc cá nhân từ OneDrive và SharePoint Online site nhóm.

Khi bạn đã đăng nhập vào OneDrive trên thiết bị của bạn:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng điện toán đám mây trắng hoặc màu lam OneDrive trong khu vực thông báo, ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ.

  Một ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ đang di qua biểu tượng OneDrive màu trắng, kèm theo văn bản OneDrive - Cá nhân.

  (Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Bấm vào hình bánh răng thiết đặt .

 3. Trên tab thiết đặt , hãy chọn hộp lưu lượng và tải xuống các tệp khi bạn sử dụng chúng .

Lưu ý: Thiết đặt tệp theo yêu cầu là dành riêng cho mỗi thiết bị.

Đánh dấu một tệp hoặc thư mục để sử dụng ngoại tuyến hoặc dưới dạng chỉ cho trực tuyến

 1. Bấm chuột phải vào một tệp hoặc thư mục.

 2. Chọn luôn giữ trên thiết bị này hoặc miễn phí đĩa.

  Ảnh khái niệm của menu tùy chọn khi bạn bấm chuột phải vào tệp OneDrive từ File Explorer

Lưu ý: 

 • Tệp mới hoặc thư mục được tạo trực tuyến hoặc trên thiết bị khác xuất hiện như chỉ dùng trực tuyến để lưu lượng tối đa. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu một thư mục với "Luôn lưu giữ trên thiết bị này", tệp mới trong thư mục đó tải xuống thiết bị của bạn dưới dạng tệp luôn sẵn dùng.

 • Nếu một thư mục chỉ dùng trực tuyến, bạn vẫn có thể đánh dấu tệp riêng lẻ trong thư mục đó dưới dạng luôn sẵn dùng.

Chọn một thư mục để ẩn trên thiết bị của bạn

Đôi khi, bạn có thể để bảo đảm bảo rằng một thư mục không xuất hiện trên thiết bị vì lý do bảo mật. Ví dụ, bạn có thể muốn ẩn thư mục cá nhân trên máy tính làm việc. Đây là cách bạn làm điều đó.

 1. Bấm vào biểu tượng xanh lam OneDrive điện toán đám mây trong khu vực thông báo, ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ.

  Một ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ đang di qua biểu tượng OneDrive màu lam trên thanh tác vụ, kèm theo văn bản có nội dung OneDrive - Contoso.

  (Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Trong Trung tâm Hoạt động, chọn hình bánh răng Cài đặt.

 3. Bên cạnh vị trí mà bạn muốn chọn thư mục, hãy bấm chọn chọn thư mục.

 4. Xóa hộp kiểm bên cạnh thư mục mà bạn muốn giữ tắt thiết bị này.

Quan trọng: Thiết đặt tệp theo yêu cầu là duy nhất mỗi thiết bị, vì vậy bạn có thể cần phải thực hiện điều này trên mỗi thiết bị mà bạn muốn giữ một thư mục tắt.

Các câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu tôi xóa một tệp hoặc di chuyển nó vào thùng rác?

Khi bạn xóa một tệp chỉ dùng trực tuyến từ thiết bị của bạn, bạn xóa bỏ nó từ của bạn OneDrive trên tất cả thiết bị và trực tuyến. Bạn có thể khôi phục tệp đã xóa và thư mục từ của bạn OneDrive thùng rác trên web 30 ngày. Nếu bạn xóa một tệp cục bộ sẵn dùng, nó cũng sẽ xuất hiện trong thùng rác thiết bị của bạn.

Nếu bạn muốn ẩn thư mục trên thiết bị của bạn, hãy xem chọn thư mục để ẩn trên thiết bị của bạn.

Sẽ thay đổi một tệp để chỉ dùng trực tuyến xóa tệp từ OneDrivecủa tôi?

Không, thay đổi một tệp để chỉ dùng trực tuyến không xóa bỏ nó khỏi OneDrivecủa bạn. Tệp không còn cần lập khoảng trống trên thiết bị của bạn, và bạn sẽ vẫn có thể xem tệp từ ứng dụng di động OneDrive hoặc trên trang web.

Tôi có thể di chuyển tệp chỉ dùng trực tuyến trong thư mục OneDrive của tôi?

Có, bạn có thể di chuyển tệp chỉ dùng trực tuyến trong thư mục OneDrive cho tài khoản OneDrive đó. Khi bạn di chuyển tệp bên ngoài OneDrive thư mục đó, các tệp tải về thư mục mới và sẽ bị loại bỏ từ của bạn OneDrive. Nếu bạn vô tình xóa nội dung, bạn có thể khôi phục tệp hoặc thư mục bằng cách đi tới OneDrive thùng rác của bạn.

Tôi có thể dùng tìm kiếm trên máy tính để tìm tệp chỉ dùng trực tuyến?

Có, tìm kiếm trên máy tính có thể tìm kiếm tệp chỉ dùng trực tuyến bằng tên, nhưng nó không thể tìm kiếm nội dung bên trong tệp chỉ dùng trực tuyến vì chúng không lưu trữ trên thiết bị.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×