Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng Skype dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng Skype dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Skype for Business có các tính năng trợ năng giúp người dùng khuyết tật như thiếu sự khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin dễ hơn. Để biết thêm thông tin về cài đặt và các tính năng trợ năng cụ thể theo nền tảng, xem Cài đặt thiết bị của bạn để làm việc với trợ năng trong Office 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Sử dụng Skype for Business, bạn có thể lên lịch và tiến hành các cuộc họp trực tuyến bao gồm tối đa 250 người tham dự. Ngoài ra, bạn có thể gọi điện và gửi tin nhắn cho đồng nghiệp. Các phần tử có trong UI Skype for Business thay đổi dựa trên phần tử giao tiếp bạn chọn: danh bạ, cuộc hội thoại, cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc họp.

Nếu bạn là người có tầm nhìn kém hoặc khiếm thị, hoặc nếu bạn có khả năng di chuyển giới hạn, hãy xây dựng mô hình giao diện người dùng Skype for Business có tính toán. Các khu vực và thành phần cụ thể của giao diện người dùng được mô tả trong bảng dưới đây.

Vùng

Các thành phần bạn sẽ tìm thấy trong vùng này

Hàng đầu tiên: Thanh menu hoặc bài đăng cá nhân của bạn

 • Nếu bạn sử dụng dạng xem mặc định cho ứng dụng, hộp văn bản Có gì diễn ra hôm nay nằm ở hàng đầu tiên. Nó hiển thị bài đăng cá nhân hóa của bạn.

 • Nếu bạn thay đổi dạng xem mặc định để hiển thị thanh menu cho ứng dụng thì thanh menu sẽ nằm trong hàng đầu tiên, theo sau đó là hộp văn bản Có gì diễn ra hôm nay.

Hàng thứ hai: Thông tin về bạn

 • Tên người dùng

 • Menu trạng thái. Hiển thị trạng thái của bạn, như Có mặt, Đang bận, hoặc Đừng làm phiền, trong các tùy chọn khác.

 • Các nút Đặt vị trí của bạn và hộp văn bản. Hiển thị vị trí của bạn hoặc cho phép bạn đặt vị trí của bạn.

Hàng thứ ba: Một nhóm thẻ thay đổi thông tin hiển thị ở khu vực chính của giao diện người dùng và nút tùy chọn

 • Tab Liên hệ. Hiển thị thông tin về liên hệ của bạn.

 • Tab Phòng trò chuyện (nếu có sẵn cho tài khoản của bạn). Hiển thị thông tin về các phòng trò chuyện bạn tham gia hoặc đang theo dõi.

 • Tab Hội thoại. Hiển thị thông tin về các cuộc hội thoại hiện tại và quá khứ.

 • Tab Điện thoại. Hiển thị thông tin về thư thoại và bàn phím số để gọi điện của bạn (nếu có cho tài khoản của bạn).

 • Tab Cuộc họp. Hiển thị thông tin về các cuộc họp sắp tới của bạn.

 • Nút Tùy chọn. Cho phép bạn truy cập phần cài đặt ứng dụng.

 • Nút Hiển thị menu. Cho phép bạn truy cập các nút và menu sau:

  • Menu tệp

  • Nút Họp ngay

  • Menu Công cụ

  • Menu Trợ giúp

  • Bật/tắt Hiển thị thanh menu. Hiển thị hoặc ẩn thanh menu cho ứng dụng trên hàng đầu tiên của giao diện người dùng.

Số hàng khác nhau: Thông tin tương ứng với phần tử giao tiếp bạn đã chọn

Nếu bạn chọn tab Liên hệ, thông tin sau sẽ hiển thị:

 • Hộp tìm kiếm Tìm người. Tìm kiếm người trong tổ chức của bạn hoặc trong danh mục Skype for Business (nếu có sẵn trong tổ chức của bạn).

 • Thẻ xem Liên hệ:

  • Thẻ Nhóm. Nhóm và hiển thị liên hệ theo yêu thích của bạn, nhóm tùy chỉnh và các liên hệ khác của bạn.

  • Thẻ Trạng thái. Nhóm và hiển thị liên hệ theo trạng thái của họ, như Trực tuyến hoặc Vắng mặt, và các trạng thái khác.

  • Thẻ Mối quan hệ. Nhóm và hiển thị liên hệ của bạn theo mối quan hệ riêng tư với bạn, như Đồng nghiệp, Bạn bè và Gia đình, hoặc Nhóm làm việc, và các mối quan hệ khác.

  • Thẻ Mới. Hiển thị những người đã thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ.

  • Nút Thêm liên hệ, tạo nhóm, và tùy chỉnh Danh sách liên hệ. Thêm liên hệ, tạo nhóm và đặt tùy chọn hiển thị.

 • Chi tiết liên hệ cho mỗi người bao gồm tên, trạng thái, và khả năng của thiết bị (như Khả năng về video).

Nếu bạn chọn tab Hội thoại, thông tin sau sẽ hiển thị:

 • Tab Tất cả hội thoại. Hiển thị tất cả hội thoại hiện tại và quá khứ của bạn.

 • Tab Hội thoại bỏ lỡ. Hiển thị các cuộc hội thoại bị bỏ lỡ của bạn.

 • Tab Cuộc gọi. Hiển thị lịch sử cuộc gọi của bạn.

 • Từng cuộc hội thoại của bạn hoặc từng cuộc gọi trong lịch sử cuộc gọi của bạn.

Nếu bạn chọn tab Điện thoại, thông tin sau sẽ hiển thị (nếu được bật cho tài khoản của bạn):

 • Hộp tìm kiếm Tìm người hoặc phòng, hoặc quay số. Tìm người trong tổ chức của bạn hoặc nhập số điện thoại để quay số.

 • Nút Bàn phím số. Cho phép bạn nhập số điện thoại hoặc quay lại số điện thoại gần nhất và gọi điện.

 • Menu Xem tùy chọn thư thoại. Hiển thị menu bao gồm các lênh sau: Gọi thư thoại, Thay đổi lời chào, và Cài đặt thư thoại.

 • Mỗi trong các thư thoại của bạn.

Nếu bạn chọn thẻ Cuộc họp, thông tin sau sẽ hiển thị:

 • Nút Gặp ngay. Bắt đầu cuộc họp ngay.

 • Từng cuộc họp của bạn được nhóm theo ngày được lên lịch.

Hàng cuối cùng: Thông tin về thiết bị chính của bạn

Menu Chọn thiết bị chính. Hiển thị thông tin âm thanh và video về thiết bị chính của bạn.

Điều hướng sử dụng bàn phím

Sau đây là các phím tắt thường dùng cho Skype for Business:

 • Để hiển thị hoặc ẩn thanh menu trong hàng trên cùng của UI Skype for Business, nhấn Alt. Với thanh menu được hiển thị và ngay sau khi nhấn Alt, để mở bất kỳ menu nào, nhấn chữ cái được gạch chân trong tên của menu (thường là chữ cái đầu tiên). Sau đó, để mở một trong các mục trên menu, nhấn chữ cái được gạch chân trong tên của mục menu (thường là chữ cái đầu tiên). Ví dụ: để mở mục menu Tùy chọn trên menu Công cụ, nhấn Alt+T+O.

 • Để di chuyển về phía trước qua các phần tử của UI Skype for Business, nhấn phím Tab, hoặc để di chuyển về phía sau, nhấn phím Shift+Tab. Để di chuyển giữa các phần tử, bạn có thể cần sử dụng các phím mũi tên.

 • Để bắt đầu bất kỳ loại giao tiếp nào với một liên lạc, chọn liên hệ rồi nhấn Enter để mở cửa sổ giao tiếp riêng.

Để biết thêm thông tin về phím tắt cụ thể cho Skype for Business, hãy đi tới Phím tắt cho Skype for Business.

Các cân nhắc đặc biệt dành cho Skype for Business

Thay đổi kích cỡ văn bản IM

Nếu bạn muốn thay đổi kích cỡ văn bản được hiển thị trong cuộc hội thoại, hãy thực hiện các bước sau đây:

 • Trong cửa sổ cuộc hội thoại, chọn nút Tùy chọn khác.

 • Chọn mục menu Kích cỡ hiển thị văn bản IM.

 • Chọn kích cỡ hiển thị văn bản bạn muốn.

  Lưu ý: Điều này sẽ thay đổi kích cỡ văn bản trên màn hình chứ không phải kích cỡ văn bản trong tin nhắn bạn gửi.

Điều chỉnh âm lượng bộ đọc màn hình khi bạn bắt đầu hoặc nhận cuộc gọi

Nếu bạn có các điều khiển âm thanh Dolby trên máy tính của mình thì bạn có thể thấy rằng âm lượng của phản hồi bằng âm thanh từ bộ đọc màn hình của bạn giảm khi bạn bắt đầu hoặc nhận cuộc gọi với Skype for Business. Đây là sự cố đã biết và đang được giải quyết trong Windows 10 cho tất cả các nhà sản xuất thiết bị âm thanh. Tuy nhiên, cho đến khi khắc phục sự cố cho mọi thiết bị được thực hiện, bạn có thể loại bỏ hiện tượng âm lượng giảm này bằng cách sử dụng hai phương pháp sau đây:

 • Lắp loa USB ngoài. Loa không phải USB sử dụng âm thanh tích hợp trong thiết bị với trình điều khiển Dolby. Lắp loa USB ngoài vào thiết bị của bạn, thay vì sử dụng loa tích hợp trong thiết bị hoặc loa được cắm vào giắc cắm tai nghe.

 • Tắt tính năng Dolby của trình điều khiển âm thanh. Để tắt tính năng Dolby, hãy thực hiện các bước sau đây:

  1. Trong Windows 10, đi tới Panel điều khiển và mở cài đặt Âm thanh.

  2. Trong hộp thoại cài đặt Âm thanh, chọn tab Phát lại rồi chọn thiết bị âm thanh của bạn.

  3. Chọn nút Thuộc tính, và sau đó trong hộp thoại Thuộc tính, chọn tab Dolby và tắt tính năng Dolby. Chọn nút OK.

  4. Trong hộp thoại cài đặt Âm thanh, chọn nút OK.

Bật chế độ máy in từ xa (TTY) trong Skype for Business

Nếu bạn sử dụng máy điện báo ghi cữ (TTY), để bật chế độ TTY trong Skype for Business, hãy thực hiện các bước sau đây:

 1. Từ thanh menu, chọn Công cụ > Tùy chọn , hoặc nhấn nút Tùy chọn.

 2. Chọn tab Điện thoại, rồi trong khu vực Trợ năng điện thoại , chọn hộp kiểm chế độ Bật TTY.

 3. Chọn nút OK.

Sử dụng Skype for Business với tính năng nhận dạng giọng nói

Các công cụ nhận dạng giọng nói hữu ích cho những người gặp khó khăn khi cử động hoặc di chuyển và những người cần phải sử dụng lệnh bằng giọng nói (chứ không phải là bàn phím hay chuột) để sử dụng các sản phẩm của Microsoft, bao gồm Skype for Business.

Bạn có thể sử dụng các công cụ nhận dạng giọng nói của bên thứ ba hoặc chức năng có tên là Nhận dạng giọng nói đi kèm với hệ điều hành Windows. Để bật Nhận dạng giọng nói trên máy tính, hãy tham khảo Sử dụng nhận dang giọng nói.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Ứng dụng Skype for Business cho iPhone và iPad có các tính năng trợ năng giúp người dùng khuyết tật như thiếu sự khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin dễ hơn. Để biết thêm thông tin về cài đặt và các tính năng trợ năng cụ thể theo nền tảng, xem Cài đặt thiết bị của bạn để làm việc với trợ năng trong Office 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Sau khi bạn khởi động ứng dụng Skype for Business trên iPphone, bạn sẽ thấy các thành phần sau trong bố cục:

Lưu ý: Skype for Business chọn hiển thị thông tin dựa trên hoạt động gần đây. Thông tin xuất hiện trên thiết bị của bạn có thể thay đổi.

 • Hồ sơ của bạn, nút Cuộc gọi, nút Điện thoại cho cuộc gọi (nếu có sẵn cho tài khoản của bạn), và nút Liên hệ.

 • Hộp Tìm kiếm liên hệ.

 • Tiêu đề Sắp tới (nếu bạn có bất kỳ cuộc họp sắp tới nào).

 • Tiêu đề Gần đây liệt kê mọi giao tiếp gần đây bao gồm các cuộc họp.

Điều hướng sử dụng cảm ứng

Điều hướng bằng cảm ứng với VoiceOver.

 • Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc phải, trượt nhanh ba ngón tay theo hướng đó.

 • Nhấn chọn một lệnh hoặc thành phần giao diện người dùng, nhấn một lần.

 • Nhấn đúp để kích hoạt lệnh đã chọn hoặc thành phần giao diện người dùng khác.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Ứng dụng Skype for Business cho Android có các tính năng trợ năng giúp người dùng khuyết tật như thiếu sự khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng cuộc họp và nhắn tin dễ hơn. Để biết thêm thông tin về cài đặt và các tính năng trợ năng cụ thể theo nền tảng, xem Cài đặt thiết bị của bạn để làm việc với trợ năng trong Office 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Sau khi bạn khởi động ứng dụng Skype for Business trên điện thoại Android, bạn sẽ thấy các thành phần sau trong bố cục:

Lưu ý: Skype for Business chọn hiển thị thông tin dựa trên hoạt động gần đây. Thông tin xuất hiện trên thiết bị của bạn có thể thay đổi.

 • Hồ sơ của bạn, nút Cuộc gọi, nút Điện thoại cho cuộc gọi (nếu có sẵn cho tài khoản của bạn), và nút Liên hệ.

 • Hộp Tìm kiếm liên hệ, hoặc Tìm kiếm trong danh mục công ty (tùy thuộc vào cài đặt tài khoản của bạn).

 • Tiêu đề Sắp tới (nếu bạn có bất kỳ cuộc họp sắp tới nào).

 • Tiêu đề Gần đây liệt kê mọi giao tiếp gần đây bao gồm các cuộc họp.

Điều hướng sử dụng cảm ứng

Điều hướng bằng cảm ứng với TalkBack.

 • Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc phải, trượt nhanh hai ngón tay theo hướng đó.

 • Nhấn chọn một lệnh hoặc thành phần giao diện người dùng, nhấn một lần.

 • Nhấn đúp để kích hoạt lệnh đã chọn hoặc thành phần giao diện người dùng khác.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng TalkBack để chia sẻ bản trình bày trong Skype for Business for Android

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Skype for Business trong Outlook trên web có các tính năng trợ năng giúp người khuyết tật như bị thiếu tính khéo léo hoặc có tầm nhìn kém sử dụng ứng dụng nhắn tin dễ hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Làm quen với bố cục của Skype for Business

Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong Outlook trên web. Để mở, bạn chọn nút Skype trên cùng thanh chứa bộ khởi động ứng dụng Office 365.

Sau khi bạn khởi động ứng dụng Skype for Business, bạn sẽ thấy các thành phần sau trong bố cục:

 • Danh sách Liên hệ. Ứng dụng mở với tiêu điểm trong danh sách Liên hệ. Bạn có thể chọn giữa thẻ Tất cả liên hệ, để xem mọi người trong danh sách của mình, hoặc tab Trực tuyến để xem ai đang trực tuyến.

 • Hộp Tìm kiếm Skype, để tìm kiếm liên hệ.

 • Nút Trò chuyên mới, phiên IM mới với liên hệ được chọn.

 • Cuộc hội thoại đã mở (nếu bạn có).

Điều hướng sử dụng bàn phím

Điều hướng trong Skype for Business trong Outlook trên web và di chuyển quanh các thành phần màn hình sử dụng bàn phím của bạn.

 • Di chuyển qua các thành phần trong Skype for Business trong Outlook trên web, nhấn phím Tab (tới) hoặc phím Shift+Tab (lùi). Để chọn, nhấn Enter.

 • Để di chuyển từ tab Tất cả liên lạc sang danh sách Liên hệ, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của liên hệ đầu tiên.

 • Để di chuyển qua các tên trong các liên hệ của bạn trong danh sách Liên hệ, nhấn phím mũi tên xuống hoặc phím mũi tên Lên. Khi tới một liên hệ, bạn nghe thấy tên hoặc email hoặc trạng thái hiện tại của liên hệ đó. Để bắt đầu cuộc hội thoại với liên hệ mới được chọn, nhấn Enter.

 • Để thoát Skype for Business, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm người vào danh bạ của bạn trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×