Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng các việc cần làm bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Office khả năng truy nhập trung tâm > khả năng truy nhập hỗ trợ trong việc cần làm

Lưu ý: 

 • Chủ đề này giả định bạn đang dùng bộ đọc màn hình dựng sẵn iOS, VoiceOver.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang dùng iPhone. Dẫn hướng và cử chỉ có thể khác nhau cho iPad.

To-Do for iOS được thiết kế để làm việc với các tính năng khả năng truy nhập được dựng sẵn vào thiết bị iOS. Ví dụ, bạn có thể bật VoiceOver, Thu phóng, và Dictate. Để tìm hiểu cách để đặt tùy chọn và để giúp dễ dàng sử dụng To-Do với tính năng khả năng truy nhập dựng sẵn, hãy tham khảo thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với khả năng truy nhập trong Office 365. Để tìm trợ giúp để thực hiện các nhiệm vụ trong To-Do for iOS, tham chiếu đến khả năng truy nhập hỗ trợ trong việc cần làm.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về việc cần làm cho bố trí iOS

Dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị. Trong góc trên bên trái của dạng xem, không có nút thanh bên . Trong góc trên bên phải, không có nút gợi ý .

Bên dưới các nút, một bong bóng gợi ý thông báo được hiển thị nếu bạn có, ví dụ, nhiệm vụ có ngày đến hạn hôm nay hoặc từ trái qua từ hôm qua. Để kiểm tra các nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Xem lại" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Nếu có không có thông báo, ở đó là một Ngày của tôi những đầu đề hàng. Ngày hiện tại được hiển thị dưới tiêu đề.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Nó hiển thị mục việc cần làm của bạn cho ngày. Để dẫn hướng qua danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Ở dưới cùng của dạng xem Ngày của tôi , không có nút Thêm một mục việc cần làm . Để thêm một mục, gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem gợi ý

Để xem gợi ý , trong dạng xem Ngày của tôi , hãy vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Gợi ý nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy vuốt sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng đến dạng xem thanh bên , trong dạng xem Ngày của tôi hoặc Danh sách nhiệm vụ , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thanh bên nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Thu gọn thanh bên." Menu Hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn liệt kê sẽ mở ra. Để di chuyển trên menu, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Để chọn một danh sách, gõ đúp vào màn hình. Để thêm một danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút danh sách mới" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo để làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng đến dạng xem Danh sách nhiệm vụ , trong dạng xem thanh bên , hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách bạn muốn sửa và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Trong góc trên bên trái của dạng xem danh sách, không có nút thanh bên . Trong góc trên bên phải, không có nút tùy chọn danh sách .

Bên dưới các nút, không có hàng đầu đề Hiển thị tên danh sách.

Bên dưới đầu đề hàng, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Tất cả các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, Hiển thị trong danh sách này. Để chuyển qua các nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo nhiệm vụ và trạng thái của họ. Để mở các chi tiết của một nhiệm vụ, gõ đúp vào màn hình. Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Ở dưới cùng của dạng xem danh sách, không có nút Thêm một mục việc cần làm . Để thêm một mục, gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Dưới đây là một số động tác hữu ích để dẫn hướng vào ứng dụng To-Do bằng cảm ứng:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chọn một mục hoặc một hành động, gõ đúp vào màn hình.

 • Để khám phá có gì trên màn hình, hãy đặt ngón tay trên màn hình và chậm kéo xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục như bạn đạt đến chúng. Khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn chọn, nâng ngón tay của bạn và gõ đúp.

 • Để thoát khỏi ngăn tìm kiếm và loại bỏ chế độ tìm kiếm trong dạng xem thanh bên , hãy trượt nhanh một chữ cái "z" bằng hai ngón tay.

Để tìm hiểu thêm về các động tác VoiceOver, tham chiếu đến lệnh và cử chỉSử dụng VoiceOver cử chỉ.

Xem thêm

Làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Lưu ý: 

 • Chủ đề này giả định bạn đang dùng bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, TalkBack.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng điện thoại Android. Dẫn hướng và cử chỉ có thể khác nhau cho máy tính bảng.

Ứng dụng To-Do for Android hoạt động với các tính năng khả năng truy nhập trong điện thoại Android của bạn, chẳng hạn như cử chỉ TalkBack và mức phóng đại. Để tìm hiểu cách để đặt tùy chọn và để giúp dễ dàng sử dụng To-Do với tính năng khả năng truy nhập dựng sẵn, hãy tham khảo thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với khả năng truy nhập trong Office 365. Để tìm trợ giúp để thực hiện các nhiệm vụ trong To-Do for Android, tham chiếu đến khả năng truy nhập hỗ trợ trong việc cần làm.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về việc cần làm cho Android bố trí

Dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị. Trong góc trên bên trái của dạng xem, không có nút thanh bên . Trong góc trên bên phải, không có nút gợi ý .

Bên dưới các nút, một bong bóng gợi ý thông báo được hiển thị nếu bạn có, ví dụ, nhiệm vụ có ngày đến hạn hôm nay hoặc từ trái qua từ hôm qua. Để kiểm tra các nhiệm vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xem lại" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Nếu có không có thông báo, ở đó là một Ngày của tôi những đầu đề hàng. Ngày hiện tại được hiển thị dưới tiêu đề.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Nó hiển thị mục việc cần làm của bạn cho ngày. Để dẫn hướng qua danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Trên góc dưới bên phải của dạng xem Ngày của tôi , không có nút thêm việc cần làm . Để thêm một mục, gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem gợi ý

Để đi vào dạng xem gợi ý , hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Gợi ý nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy vuốt sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng đến dạng xem thanh bên , trong dạng xem Ngày của tôi hoặc Danh sách nhiệm vụ , hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thanh bên nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Hiển thị tất cả các nhiệm vụ của bạn liệt kê sẽ mở ra. Để di chuyển trên menu, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Để chọn một danh sách, gõ đúp vào màn hình. Để thêm một danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Danh sách mới" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo để làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng đến dạng xem Danh sách nhiệm vụ , trong dạng xem thanh bên , hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe tên danh sách bạn muốn sửa và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Trong góc trên bên trái của dạng xem danh sách, không có nút thanh bên . Trong góc trên bên phải, không có nút tùy chọn khác .

Bên dưới các nút, còn hàng đầu đề Hiển thị tên danh sách.

Bên dưới đầu đề hàng, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Tất cả các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, Hiển thị trong danh sách này. Để chuyển qua các nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo nhiệm vụ và trạng thái của họ. Để mở các chi tiết của một nhiệm vụ, gõ đúp vào màn hình. Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Ở dưới cùng của dạng xem danh sách, không có nút thêm việc cần làm . Để thêm một mục, gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Dưới đây là một số động tác hữu ích để dẫn hướng vào ứng dụng To-Do bằng cảm ứng:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chọn một mục hoặc một hành động, gõ đúp vào màn hình.

 • Để mở Menu ngữ cảnh toàn cầu cho tùy chọn TalkBack, trước tiên hãy vuốt từ phía trên cùng của màn hình xuống, rồi tới bên phải.

Để tìm hiểu thêm về các động tác Talkback, tham chiếu đến các cử chỉ sử dụng TalkBackkhám phá bằng cảm ứng trong TalkBack.

Xem thêm

Làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Lưu ý: 

 • Chủ đề này giả định bạn đang dùng bộ đọc màn hình dựng sẵn Windows, tường thuật viên.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang dùng Windows Phone. Dẫn hướng và cử chỉ có thể khác nhau cho máy tính bảng.

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

Ứng dụng To-Do for Windows 10 hoạt động với các tính năng khả năng truy nhập trong Windows Phone của bạn, chẳng hạn như tường thuật viên và kính lúp. Để tìm hiểu cách để đặt tùy chọn và để giúp dễ dàng sử dụng To-Do với tính năng khả năng truy nhập dựng sẵn, hãy tham khảo thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với khả năng truy nhập trong Office 365. Để tìm trợ giúp để thực hiện các nhiệm vụ trong To-Do for Windows 10, hãy xem tham chiếu đến khả năng truy nhập hỗ trợ trong việc cần làm.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí việc cần làm cho Windows 10

Dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị. Trong góc trên bên trái của dạng xem, không có nút dẫn hướng . Trong góc trên bên phải, không có nút gợi ý .

Bên dưới các nút, một bong bóng gợi ý thông báo được hiển thị nếu bạn có, ví dụ, nhiệm vụ đã đến hạn hôm nay hoặc từ trái qua từ ngày trước. Để kiểm tra các nhiệm vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xem lại" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Nếu có không có thông báo, ở đó là một Ngày của tôi những đầu đề hàng. Ngày hiện tại được hiển thị dưới tiêu đề.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Nó hiển thị mục việc cần làm của bạn cho ngày. Để dẫn hướng qua danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Tường thuật viên sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Ở góc phải dưới cùng của dạng xem Ngày của tôi , không có nút thêm việc cần làm . Để thêm một mục, gõ đúp vào màn hình.

Dạng xem gợi ý

Để đi vào dạng xem gợi ý , hãy vuốt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Gợi ý nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Tường thuật viên sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng dạng xem thanh bên , trong dạng xem Ngày của tôi hoặc Danh sách nhiệm vụ , hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút dẫn hướng" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu Hiển thị tất cả các danh sách của bạn sẽ mở ra. Để di chuyển trên menu, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Để chọn một danh sách, gõ đúp vào màn hình. Để thêm một danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút danh sách mới" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo để làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng dạng xem Danh sách nhiệm vụ , trong dạng xem thanh bên , hãy vuốt sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách bạn muốn sửa và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Trên góc trên bên trái của dạng xem danh sách, không có nút dẫn hướng .

Bên dưới nút, ở bên trái, có một hàng đầu đề Hiển thị tên danh sách, sau đó ở bên phải nút sắp xếp và nút sửa danh sách .

Bên dưới đầu đề hàng, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Tất cả các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, Hiển thị trong danh sách này. Để chuyển qua các nhiệm vụ, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Tường thuật viên sẽ thông báo nhiệm vụ và trạng thái của họ. Để mở các chi tiết của một nhiệm vụ, gõ đúp vào màn hình. Để đánh dấu một nhiệm vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "việc cần làm không đã hoàn thành mục nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Ở dưới cùng của dạng xem danh sách, không có nút thêm việc cần làm . Để thêm một mục, gõ đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Dưới đây là một số động tác hữu ích để dẫn hướng vào ứng dụng To-Do bằng cảm ứng:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chọn một hành động, gõ đúp vào màn hình.

 • Để nhanh chóng sửa một nhiệm vụ, gõ ba lần vào màn hình để chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ được chọn, gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải trong menu cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn chọn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 • Để khám phá có gì trên màn hình, hãy đặt ngón tay trên màn hình và chậm kéo xung quanh. Tường thuật viên sẽ thông báo các mục như bạn đạt đến chúng. Khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn chọn, nâng ngón tay của bạn và gõ đúp.

Để tìm hiểu thêm về các động tác tường thuật viên, tham chiếu đến các lệnh bàn phím tường thuật viên và cử chỉ cảm ứng.

Xem thêm

Làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Ứng dụng To-Do for Web hoạt động với trình duyệt của bạn và các tính năng khả năng truy nhập trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như bộ đọc màn hình. Để tìm hiểu cách để đặt tùy chọn và để giúp dễ dàng sử dụng To-Do với tính năng khả năng truy nhập dựng sẵn, hãy tham khảo thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với khả năng truy nhập trong Office 365. Để tìm trợ giúp để thực hiện các nhiệm vụ trong To-Do for Web, tham chiếu đến khả năng truy nhập hỗ trợ trong việc cần làm.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn dùng Microsoft Edge làm trình duyệt của bạn khi làm việc với To-Do for Web

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về việc cần làm cho bố trí Web

Ở bên trái của màn hình, không có thanh bên được hiển thị trong dạng xem tất cả. Nhấn Tab để di chuyển trong thanh bên. Ở đầu thanh bên, không có nút Logged trong làm với tài khoản ảnh và tên của bạn. Để xem các tùy chọn đăng nhập, hãy nhấn Enter. Ở bên phải của nút, không có nút Tìm kiếm . Bên dưới các nút này, tất cả các danh sách của bạn được hiển thị, bao gồm Ngày của tôi. Để chọn một danh sách, nhấn Enter. Bên dưới danh sách, không có nút danh sách mới .

Để tìm hiểu thêm về danh sách, hãy tham khảo để làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem ngày của tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của tôi được hiển thị ở bên phải của thanh bên.

Nếu bạn có, ví dụ, nhiệm vụ đã đến hạn hôm nay hoặc từ trái qua hôm qua, một bong bóng gợi ý thông báo được hiển thị ở trên cùng của dạng xem Ngày của tôi . Để kiểm tra các nhiệm vụ, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Xem lại", sau đó nhấn Enter.

Nếu có không có thông báo, ở đó là một Ngày của tôi những đầu đề hàng. Ngày hiện tại được hiển thị dưới tiêu đề. Ở ngoài cùng bên phải từ ngày, không có nút gợi ý .

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Nó hiển thị các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, cho ngày. Để dẫn hướng qua danh sách, nhấn Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, đánh dấu là không hoàn chỉnh hộp kiểm", sau đó nhấn Enter. Để mở dạng xem chi tiết của một nhiệm vụ, hãy nhấn phím cách hoặc Enter.

Bên dưới danh sách nhiệm vụ, bạn sẽ thêm việc cần làm trường. Để thêm một mục, hãy nhập nội dung nhiệm vụ, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó nhấn Enter.

Dạng xem gợi ý

Để đi vào dạng xem gợi ý , hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Việc cần làm được gợi ý thông qua nút gợi ý truy nhập", sau đó nhấn Enter. Để di chuyển trong danh sách các gợi ý, hãy nhấn Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo trạng thái của mỗi mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin trên những gì bạn có thể làm với gợi ý, tham khảo để làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Dạng xem danh sách nhiệm vụ

Để dẫn hướng đến dạng xem Danh sách nhiệm vụ , trong thanh bên, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của danh sách bạn muốn sửa, sau đó nhấn Enter.

Ở bên trái, thanh bên được hiển thị. Ở bên phải, có là Danh sách nhiệm vụ đầu đề hàng. Ở bên phải của tiêu đề, không có nút sắp xếp việc cần làm và nút tùy chọn danh sách .

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính cần lập hầu hết các khoảng trống trên màn hình. Nó hiển thị các mục cần làm của bạn, hoặc tác vụ, trong danh sách cụ thể đó. Để dẫn hướng qua danh sách, nhấn Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của họ. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, đánh dấu là không hoàn chỉnh hộp kiểm" và sau đó nhấn Enter. Để mở dạng xem chi tiết của một nhiệm vụ, hãy nhấn phím cách hoặc Enter. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham chiếu để làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình.

Bên dưới danh sách nhiệm vụ, bạn sẽ thêm việc cần làm trường. Để thêm một mục, hãy nhập nội dung nhiệm vụ, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm nút", sau đó nhấn Enter.

Dạng xem chi tiết

Để mở dạng xem chi tiết của một nhiệm vụ, trong dạng xem Danh sách nhiệm vụ hoặc trong dạng xem Ngày của tôi , hãy nhấn Enter trong khi đang một nhiệm vụ. Dạng xem mở ra ở bên phải của màn hình. Trong dạng xem này, bạn có thể, ví dụ, đặt lời nhắc hoặc viết ghi chú vào một nhiệm vụ. Để di chuyển giữa các trường trong dạng xem, hãy nhấn Tab hoặc Shift + Tab. Để đóng dạng xem chi tiết , hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe "Ẩn nút dạng xem chi tiết", sau đó nhấn Enter.

Dẫn hướng bằng cách dùng bàn phím

Dưới đây là một số lối tắt hữu ích để dẫn hướng vào ứng dụng To-Do bằng bàn phím:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy nhấn Ctrl + F6, Tab hoặc Shift + Tab.

 • Để di chuyển trong danh sách, hãy nhấn phím mũi tên Tab, Shift + Tab, hoặc lên hoặc xuống.

 • Để chọn một mục hoặc một hành động, nhấn Enter hoặc phím cách.

 • Để thoát khỏi một nhóm tùy chọn bật lên, hãy nhấn Esc.

Xem thêm

Làm việc với danh sách trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các nhiệm vụ trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Làm việc với các gợi ý trong việc cần làm với bộ đọc màn hình

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×