Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập Microsoft Planner

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập Microsoft Planner

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Microsoft Planner bao gồm các tính năng khả năng truy nhập dễ dàng hơn cho người Khuyết tật như sự khéo léo hạn chế hoặc khiếm để dùng ứng dụng. Để biết thêm thông tin về khả năng truy nhập thiết đặt và tính năng cụ thể của các nền tảng, hãy xem thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với khả năng truy nhập trong Office 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng Trình lập kế hoạch, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Trình lập kế hoạch chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Trình lập kế hoạch.

 • Để biết thêm thông tin về Trình lập kế hoạch, đi đến mục Sắp xếp công việc nhóm với Microsoft Planner.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí Trình lập kế hoạch

Giống như các ứng dụng Office 365 khác, Trình lập kế hoạch là một ứng dụng nền web được bạn sử dụng trong trình duyệt web.

Bạn có thể sử dụng các khu vực chính của bố trí Trình lập kế hoạch được mô tả trong bảng sau đây, cùng với một số thành phần phổ biến, làm các mốc trong hình dung của bạn.

Các mốc để sử dụng trong hình dung của bạn về giao diện người dùng Trình lập kế hoạch

Vùng giao diện người dùng

Các thành phần trong bố trí Trình lập kế hoạch

Trên cùng bên trái: liên kết dẫn hướng Office 365

 • Liên kết Công cụ khởi động Ứng dụng

 • Office 365 Liên kết

 • Trình lập kế hoạch Liên kết

Trên cùng bên phải: thông tin Office 365

 • Ngăn Thông báo

 • Ngăn Cài đặt

 • Ngăn Trợ giúp, cũng bao gồm hộp tìm kiếm Cho tôi biết bạn muốn làm gì

 • Ngăn Tài khoản

Bên trái: Ngăn dẫn hướng Trình lập kế hoạch

 • Nút Kế hoạch mới. Tạo kế hoạch và bảng mới cho kế hoạch đó, đồng thời, thêm kế hoạch vào danh sách Tất cả Kế hoạch.

 • Liên kết hub Planner. Bao gồm các thẻ tổng quan cho từng kế hoạch yêu thích của bạn. Các thẻ này hiển thị trạng thái kế hoạch tổng quan và số lượng tác vụ của kế hoạch. Hub còn bao gồm một liên kết tới từng kế hoạch để bạn có thể quan sát bức tranh toàn cảnh về công việc của mình.

 • Liên kết Tác vụ của tôi. Bao gồm từng tác vụ cá nhân của bạn, được nhóm theo tiến độ hoặc kế hoạch.

 • Danh sách Kế hoạch yêu thích. Danh sách có thể thu gọn các kế hoạch yêu thích của bạn.

 • Danh sách Tất cả kế hoạch. Danh sách có thể thu gọn tất cả kế hoạch của bạn.

 • Nút Thu gọn/bung rộng menu này. Thu gọn hoặc bung rộng ngăn dẫn hướng.

Bên phải ngăn dẫn hướng (khu vực nội dung): Kế hoạch Trình lập kế hoạch

Các thành phần trong kế hoạch:

 • Liên kết Bảng. Các liên kết đến bảng của kế hoạch có chứa các bộ chứa tác vụ liên quan và nút Thêm bộ chứa mới. (Để tìm hiểu thêm về các thành phần giao diện người dùng trong bộ chứa tác vụ, đi đến hàng tiếp theo trong bảng này.)

 • Nút Biểu đồ. Tự động tạo và cập nhật biểu đồ hiển thị thông tin về trạng thái tổng thể của kế hoạch và tiến độ của từng người (thành viên) làm việc trên các tác vụ trong kế hoạch.

 • Liên kết Sổ tay. Liên kết đến sổ tay của kế hoạch trong OneNote.

 • Liên kết Cuộc hội thoại. Liên kết đến các cuộc hội thoại về kế hoạch trong Outlook.

 • Liên kết Lịch. Liên kết đến lịch của kế hoạch trong Outlook.

 • Liên kết Thành viên. Liên kết đến thông tin liên hệ của các thành viên trong kế hoạch tại Outlook.

Bên phải ngăn dẫn hướng (khu vực nội dung): Bộ chứa tác vụ Trình lập kế hoạch

Các thành phần trong bộ chứa tác vụ:

 • Tiêu đề bộ chứa

 • Mỗi tác vụ trong bộ chứa, bao gồm các chi tiết, chẳng hạn như người được gán tác vụ và ngày đến hạn của tác vụ

Chọn một tác vụ riêng lẻ trong bộ chứa, rồi nhấn Enter để mở tác vụ và bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Thay đổi bộ chứa chứa tác vụ.

 • Cập nhật trạng thái tác vụ.

 • Chỉ định ngày bắt đầu và ngày đến hạn tác vụ.

 • Đặt nhãn cho tác vụ.

 • Thêm mô tả tác vụ hoặc danh sách kiểm tra.

 • Đính kèm hoặc liên kết tới một tệp.

 • Đặt hình ảnh xem trước cho tác vụ.

 • Đăng chú thích hoặc đọc chú thích của người khác.

 • Xác định phân công tác vụ.

Dẫn hướng bằng phím tắt trong Trình lập kế hoạch

Vì Trình lập kế hoạch hoạt động với trình duyệt web của bạn nên các phím tắt hoạt động trong trình duyệt của bạn cũng hoạt động trong Trình lập kế hoạch. Tuy nhiên, nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phím tắt, bạn có thể sử dụng phím Tab để di chuyển tiếp tiến lên và Shift+Tab để di chuyển lùi lại.

Bảng sau mô tả các phím tắt bạn có thể sử dụng để dẫn hướng giao diện người dùng Trình lập kế hoạch—là những phím tắt có trong hầu hết các trình duyệt, cùng với những phím tắt dành riêng cho Trình lập kế hoạch.

Lưu ý

 • Khi bạn dùng Trình lập kế hoạch, chúng tôi khuyên bạn sử dụng trình duyệt web Microsoft Edge . Khi bạn thực hiện, bạn có quyền truy nhập vào các lối tắt bàn phím sẵn dùng trong Microsoft Edge.

 • Các phím tắt trong bảng này tham chiếu đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên những bố trí bàn phím khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

 • Nếu có lối tắt yêu cầu phải nhấn hai hoặc nhiều phím cùng lúc thì bảng này sẽ phân tách các phím bằng dấu cộng (+).

Phím tắt cho Trình lập kế hoạch

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển tiếp đến vùng hoặc mục tiếp theo

Ví dụ: đi tới kế hoạch tiếp theo trong ngăn dẫn hướng bên trái, đi từ một bộ chứa tác vụ đến bộ chứa tác vụ tiếp theo hoặc đi từ một thành phần giao diện người dùng trong bộ chứa tác vụ đến thành phần tiếp theo.

Phím Tab

Di chuyển trở lại vùng hoặc mục trước đó

Shift+Tab

Kích hoạt một mục

Ví dụ: khi bạn chọn một kế hoạch, để dẫn hướng đến liên kết Bảng, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter để mở bảng của kế hoạch đó. Khi bạn chọn nút Kế hoạch mới, nhấn Enter để tạo kế hoạch mới. Hoặc nhấn Enter để thu gọn hay mở danh sách Kế hoạch yêu thích hoặc danh sách Tất cả kế hoạch.

Enter

Thoát khỏi menu, hộp thoại hoặc chế độ

Ví dụ: thoát khỏi hộp thoại Kế hoạch Mới hoặc hộp thoại chi tiết tác vụ.

Esc

Trên trang Bảng, di chuyển đến bộ chứa tác vụ tiếp theo hoặc trước đó

Phím mũi tên

Trên trang Bảng, di chuyển bộ chứa tác vụ đã chọn lên một vị trí trên trang

Ctrl+Mũi tên Lên

Trên trang Bảng, di chuyển bộ chứa tác vụ đã chọn xuống một vị trí trên trang

Ctrl+Mũi tên Xuống

Trên trang Bảng, khi một tiêu đề cột được chọn, di chuyển cột đã chọn sang trái một vị trí trên trang

Lưu ý: Áp dụng khi các mục trên trang được nhóm theo bộ chứa.

Ctrl+Mũi tên Trái

Trên trang Bảng, khi một tiêu đề cột được chọn, di chuyển cột đã chọn sang phải một vị trí trên trang

Lưu ý: Áp dụng khi các mục trên trang được nhóm theo bộ chứa.

Phím Ctrl+Mũi tên Phải

Cuộn xuống khi có thanh cuộn được hiển thị trong ngăn dẫn hướng bên trái. Hoặc di chuyển xuống trong hộp thoại nếu hộp thoại quá dài so với màn hình.

Phím Mũi tên Xuống

Cuộn lên khi có thanh cuộn được hiển thị trong ngăn dẫn hướng bên trái. Hoặc di chuyển lên trong hộp thoại nếu hộp thoại quá dài so với màn hình.

Phím Mũi tên Lên

Quay lại một trang trong trình duyệt web

Alt+Mũi tên Trái

Tương tự như phím tắt Alt+Mũi tên Trái

Phím Backspace (xóa lùi)

Tiến lên một trang trong trình duyệt web

Alt+Mũi tên Phải

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×