Tìm hiểu cách sử dụng mẫu ngân của tôi với Excel 2016

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Với Excel 2016, bạn có thể phân tích các loại dữ liệu từ tất cả các nguồn khác nhau, và vì nhiều lý do khác nhau. Trong bài viết này, bạn tìm hiểu cách sử dụng mẫu Của tôi ngân dựng sẵn trong Excel 2016 để quản lý tiền bạn lấy, mức độ bạn dành và vị trí chi tiêu của bạn xuất hiện.

Sử dụng mẫu ngân của tôi

Mẫu Của tôi ngân là một ví dụ đơn giản về cách Excel 2016 và phân tích, mẫu và trình bày dữ liệu để bạn quan tâm và sâu sắc cách. Mẫu là một cách tuyệt vời để làm quen với các tính năng phân tích dữ liệu của Excel 2016 và để minh họa cách các mẫu dựng sẵn trong Excel có thể thực hiện phân tích dữ liệu dễ dàng.

Trong bài viết này, bạn tìm hiểu cách thực hiện các thao tác sau với Excel 2016:

 1. Thực hiện lập mô hình dữ liệu, bằng cách dùng các tính năng lập mô hình dựng sẵn của Excel.

 2. Đặt một số chức năng thời gian thông minh của Excel để làm việc.

 3. Tìm hiểu cách tạo mẫu của tôi ngân, bằng cách dùng tính toán mạnh mẽ gọi là đơn vị đo mà bạn có thể dùng trong sổ làm việc của bạn.

Mở mẫu của tôi ngân

Để mở mẫu ngân của tôi, hãy chọn mới > hành trình tính năng phân tích doanh nghiệp.

mẫu Dòng tiền mặt của Tôi

Nếu bạn không thể nhìn thấy mẫu, sử dụng hộp tìm kiếm và nhập hành trình tính năng phân tích doanh nghiệp, sau đó chọn nút kính lúp để bắt đầu tìm kiếm (hoặc bấm phím Enter). Mẫu của tôi ngân sẽ xuất hiện.

Sau khi mẫu đang mở, bạn có thể nhìn thấy tab sổ làm việc đầu tiên, có tiêu đề bắt đầu. Chọn nút cho phép bắt đầu để bắt đầu.

Dòng tiền mặt của Tôi - hãy bắt đầu

Tab sổ làm việc của tôi ngân được chọn, Hiển thị báo cáo ngân trong năm đã chọn. Đồ thị ngân này hiển thị một so sánh lên năm ngân năm hiện tại (được chọn bằng các nút ở góc trên bên phải của sổ làm việc) và năm trước. Điều này được xem là một phép tính thời gian thông minh . Bạn có thể chọn một năm khác nhau bằng cách dùng các nút ở góc trên bên phải của trang tính. Xem làm thế nào thay đổi biểu đồ thanh khi bạn chọn một năm khác nhau.

Bộ cắt năm cho Dòng tiền mặt của Tôi

Nhập dữ liệu dòng tiền của bạn

Nó là thú vị để xem dữ liệu mẫu đã được đưa vào mẫu, nhưng nó là thú vị hơn với dữ liệu của bạn. Để nhập số của riêng bạn - hay không hoặc số thực, chỉ cần thử nghiệm với mẫu cảm nhận hiệu-chọn tab Dữ liệu mẫu trang tính. Hãy lưu ý Thử nó hướng dẫn, ở bên phải của bảng, cung cấp hướng dẫn và một nút để nhập dữ liệu mẫu của riêng bạn.

Nhập dữ liệu mẫu

Sau khi bạn chọn Thêm một hàng mẫu mới, mẫu tô sáng một hàng mới ở dưới cùng của bảng, và hoàn tất trong bốn cột với thông tin sau đây:

 • Giao dịch kiểu - này cột đầu tiên là thu nhập hoặc chi phí. Bằng cách dùng chỉ có các thể loại hai, đồ thị trên trang tính của tôi ngân luôn có thể so sánh thu nhập để chi phí. Trong ví dụ này vào thưởng là thu nhập.

 • Ngày - đây là ngày giao dịch. Mẫu sẽ tự động chèn 1/4 năm 2015, nhưng bạn có thể áp dụng bất kỳ dữ liệu nào bạn chọn. Biểu đồ trong trang tính của tôi ngân nhóm thu nhập và chi phí theo tháng và năm, dựa trên giá trị trong cột này.

 • Thể loại - cột này cho phép bạn phân loại thu nhập và chi phí của bạn. Có thể loại khá là một vài đã có, mà bạn có thể chọn từ. Bạn cũng có thể tạo một thể loại mới, đặc biệt là nếu bạn mong đợi để có được nhiều kiểm tra thưởng, vốn luôn là đẹp. Bạn có thể xem thu nhập và chi phí theo thể loại, để nhập thông tin nhất quán vào thể loại này sẽ giúp đảm bảo bất kỳ phân tích bạn đi một cách suôn sẻ.

 • Số tiền - đây là giá trị thu nhập hoặc chi phí. Bạn hãy nhập số dương vào cột này (thay vì dùng số âm cho chi phí, ví dụ), vì các phép tính liên kết với mô hình dữ liệu biết cách đúng cách xử lý thu nhập và chi phí, dựa trên số dương trong cột này.

Nhập dữ liệu mẫu vào mẫu Dòng tiền mặt của Tôi

Một khi dữ liệu được nhập, và chúng tôi trở về biểu đồ và chọn cập nhật ngay nút (nút này sẽ làm mới mô hình dữ liệu), chúng tôi có thể thấy các thay đổi được phản ánh trong biểu đồ ngân. Với thu nhập $1500 bổ sung chúng tôi đã thêm trong hướng dẫn Thử nó , tháng của ngày đã xảy ra được xuống 38.94% so với năm trước, và lập 68.48% qua năm trước đó.

Dữ liệu mới thay đổi dòng tiền mặt của Tháng tư

Sử dụng mô hình dữ liệu Excel

Theo các bước trước đó để nhập dữ liệu thêm mẫu vào sổ làm việc của tôi ngân, bạn đã vừa tương tác với mô hình dữ liệu Excel. Một mô hình dữ liệu là một tập hợp tổ chức các yếu tố dữ liệu liên quan với nhau theo cách có cấu trúc, hoặc chuẩn hóa. Trong mô hình dữ liệu của tôi ngân, không có nhiều yếu tố dữ liệu (mục nhập ngân) có liên quan với nhau bằng các bốn có cấu trúc, hoặc chuẩn hóa, thể loại (giao dịch kiểu dữ liệu, thể loại, số lượng).

Mô hình dữ liệu có thể đơn giản như mô hình dữ liệu của tôi ngân này hoặc phức tạp như cơ sở dữ liệu hoặc một tập hợp các cơ sở dữ liệu được sắp xếp để liên kết với nhau theo nhiều cách cụ thể. Mô hình dữ liệu không có được cố định hoặc tạo chịu hoàn toàn bằng kỹ sư cơ sở dữ liệu; Mô hình dữ liệu có thể tạo trên bộ bay trong Excel từ nhiều nguồn khác nhau, cho phù hợp với phân tích dữ liệu của riêng bạn cần.

Bạn cũng có thể phân tích mô hình dữ liệu bằng cách các phần của dữ liệu đó cụ thể cách, chẳng hạn như thông qua đồ thị hoặc trực quan hóa khác. Ví dụ, bạn có thể muốn phân tích chỉ chi phí cho ngân của bạn, và chỉ cho năm 2015. Bằng cách làm như vậy, bạn đang xem (phân tích) một tập con của mô hình dữ liệu đáp ứng tiêu chí của bạn, và đạt được các thông tin từ những gì bạn nhìn thấy. Giống như mô hình dữ liệu, phân tích trực quan hóa và dữ liệu có thể đơn giản (chẳng hạn như: một đồ thị của mức độ tôi dùng trên hóa đơn Internet của tôi trong năm 2015) hoặc phức tạp.

Bật bổ trợ phân tích dữ liệu

Excel 2016 bao gồm dữ liệu mạnh mẽ lập mô hình tính năng được gọi là Power Pivot. Để bật Power Pivot bổ trợ và dữ liệu phân tích, hãy chọn tệp > tùy chọn để hiển thị cửa sổ Tùy chọn Excel . Chọn nâng cao từ ngăn bên trái, rồi cuộn xuống đến phần dữ liệu gần phía dưới cùng của cửa sổ cuộn. Ở dưới cùng của phần dữ liệu, không có tùy chọn để phân tích dữ liệu cho phép bổ trợ: Power Pivot, Power View và Power Map.

Cửa sổ Tùy chọn Excel

Chọn hộp kiểm, sau đó chọn OK.

Khi dữ liệu bổ trợ phân tích được bật, nút Quản lý mô hình dữ liệu xuất hiện trong phần Công cụ dữ liệu của ruy-băng dữ liệu . Khi chúng tôi chọn nút Quản lý mô hình dữ liệu , sổ lập mô hình dữ liệu Power Pivot sẽ xuất hiện.

Quản lý Mô hình Dữ liệu trong tab ruy-băng Dữ liệu

Sử dụng thời gian thông minh trong Excel 2016 với các số đo

Mẫu của tôi ngân sử dụng một vài chức năng thời gian thông minh trong Excel 2016, chẳng hạn như so sánh lên năm chứng minh trước trong bài viết này. Các chức năng thời gian thông minh được thực hiện như là các số đo đã được tạo trong mô hình dữ liệu trong mẫu. Để xem các số đo, hãy chọn nút Quản lý mô hình dữ liệu trong tab dữ liệu để hiển thị cửa sổ Power Pivot . Thước đo đầu tiên được gọi là Tổng ngân.

Giá trị đo Power Pivot

Trong mẫu của tôi ngân, tính toán hơn năm so sánh ngân năm hiện tại (chúng tôi sẽ gọi nó CYC bây giờ) để ngân năm trước (PYC). Công thức để tạo phép tính lên năm là như sau:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Sau đây thời gian thông minh thước đo đã được đưa vào mẫu của tôi ngân:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome tóm tắt các cột số tiền , nhưng chỉ bao gồm các giá trị với giá trị Giao dịch loại cụ thể như thu nhập.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  TotalExpenses là tương tự như TotalIncome, đó Giao dịch kiểu được xác định dưới dạng chi phí. Kết quả đó được nhân với -1 để phản ánh các kết quả là chi phí.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Total Cashflow được tạo bằng cách thêm các số đo [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Tạo theo cách này, bằng cách sử dụng các số đo dưới dạng các thành phần khối dựng trong tính toán, cho phép các thay đổi trong tương lai theo một trong các số đo để tự động được phản ánh trong Total Cashflow.

  Gặp Total Cashflow cũng cho phép chúng tôi để tạo một pivottable với dữ liệu ngân của chúng tôi. Thêm một năm slicer cho phép chúng tôi để xem một năm cụ thể ngân (năm hiện tại, ví dụ). Để tạo so sánh lên năm, chúng tôi cũng cần năm trước ngân và hơn nữa, cần ngân năm trước đó để được trình bày khi slicer Hiển thị năm hiện tại. Để giải quyết thách thức đó, chúng tôi đã tạo thước đo được gọi là PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Tính toán là một hàm mạnh mẽ; hàm Calculate có thể thay thế bộ lọc hiện có bằng một mật khẩu mới, để trả lời phân tích các vấn đề và để hỗ trợ người dùng cần.

  Trong PreviousYearCashflow thước đo, chúng tôi tóm tắt Total Cashflow chúng tôi đã tạo trước, và có thời gian chiều ngữ cảnh mới để lấy dữ liệu chúng tôi muốn. Đặc biệt: nếu Total Cashflow cắt trên năm 2015, PreviousYearCashflow trình bày dữ liệu cho năm 2014 bằng cách sử dụng các chức năng SAMEPERIODLASTYEAR .

Cú pháp công thức được sử dụng trong các số đo là một phần của ngôn ngữ phân tích mạnh mẽ, được gọi là DAX (biểu thức phân tích dữ liệu). Bạn có thể tìm thêm thông tin về DAX trong phần chủ đề liên quan theo sau.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Bắt đầu với lấy & biến đổi trong Excel 2016

Power Pivot - tổng quan và tìm hiểu

Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) trong Power Pivot

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×