Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Ứng dụng To-Do for iOS cho iPhone và iPad bao gồm các tính năng trợ năng giúp người khuyết tật có tính linh hoạt hạn chế hoặc có thị lực yếu dễ dàng tạo danh sách việc cần làm và tác vụ. Để biết thêm thông tin về các cài đặt và tính năng trợ năng dành riêng cho nền tảng, hãy xem Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí To-Do for iOS

Dạng xem Ngày của Tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu, dạng xem Ngày của Tôi sẽ được hiển thị. Ở góc trên cùng bên trái của dạng xem, có nút Thanh bên. Ở góc trên cùng bên phải, có nút Đề xuất.

Bên dưới các nút, một bong bóng thông báo Đề xuất sẽ được hiển thị nếu bạn có các tác vụ đến hạn hôm nay hoặc hết hạn từ ngày hôm qua chẳng hạn. Để kiểm tra tác vụ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Nếu không có thông báo, sẽ có một hàng đầu đề Ngày của Tôi không chỉnh sửa được. Ngày hiện tại được hiển thị dưới đầu đề.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Khu vực này hiển thị các mục việc cần làm của bạn cho ngày đó. Để dẫn hướng qua danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của chúng. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not completed to-do item button" (Nút Mục việc cần làm chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ở cuối dạng xem Ngày của Tôi, có nút Thêm mục việc cần làm. Để thêm mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dạng xem đề xuất

Để đi tới dạng xem Đề xuất, trong dạng xem Ngày của Tôi, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Suggestions button" (Nút Đề xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo trạng thái của từng mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin về những việc bạn có thể làm với Đề xuất, hãy tham khảo mục Làm việc với các đề xuất trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng đến dạng xem Thanh bên, trong dạng xem Ngày của Tôi hoặc Danh sách Tác vụ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar button" (Nút Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Collapsed sidebar" (Đã thu gọn thanh bên). Menu hiển thị tất cả các danh sách tác vụ của bạn sẽ mở ra. Để di chuyển trên menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình. Để thêm danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New list button" (Nút Danh sách mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, tham khảo mục Làm việc với danh sách trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem Danh sách Tác vụ

Để dẫn hướng tới dạng xem Danh sách Tác vụ, trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ở góc trên cùng bên trái của dạng xem danh sách, có nút Thanh bên. Ở góc trên cùng bên phải, có nút Tùy chọn danh sách.

Bên dưới các nút, có hàng đầu đề hiển thị tên danh sách.

Bên dưới hàng đầu đề, khu vực nội dung chính sẽ chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Tất cả các mục việc cần làm hoặc tác vụ của bạn đều được hiển thị trong danh sách này. Để di chuyển qua các tác vụ, trượt nhanh sang trái hoặc phải. VoiceOver sẽ thông báo các tác vụ và trạng thái của các tác vụ đó. Để mở chi tiết của tác vụ, nhấn đúp vào màn hình. Để đánh dấu tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not completed to-do item button" (Nút Mục việc cần làm chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham khảo mục Làm việc với tác vụ trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Ở cuối dạng xem danh sách, có nút Thêm mục việc cần làm. Để thêm mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Dưới đây là một số thao tác hữu ích để dẫn hướng ứng dụng To-Do bằng cảm ứng:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chọn một mục hoặc một hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 • Để khám phá những nội dung có trên màn hình, hãy đặt ngón tay lên màn hình, rồi từ từ kéo ngón tay ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Khi bạn nghe thấy tên của mục muốn chọn, hãy nhấc ngón tay của bạn, rồi nhấn đúp.

 • Để thoát khỏi ngăn tìm kiếm và bỏ chế độ tìm kiếm trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh chữ cái "z" bằng hai ngón tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Ứng dụng To-Do for Android hoạt động với các tính năng trợ năng trong điện thoại chạy Android của bạn, như bộ đọc màn hình TalkBack và thao tác Phóng to. Để tìm hiểu cách đặt tùy chọn và giúp việc sử dụng To-Do trở nên dễ dàng hơn với các tính năng trợ năng tích hợp sẵn, hãy tham khảo mục Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí To-Do for Android

Dạng xem Ngày của Tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu, dạng xem Ngày của Tôi sẽ được hiển thị. Ở góc trên cùng bên trái của dạng xem, có nút Thanh bên. Ở góc trên cùng bên phải, có nút Đề xuất.

Bên dưới các nút, một bong bóng thông báo Đề xuất sẽ được hiển thị nếu bạn có các tác vụ đến hạn hôm nay hoặc hết hạn từ ngày hôm qua chẳng hạn. Để kiểm tra tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Nếu không có thông báo, sẽ có một hàng đầu đề Ngày của Tôi không chỉnh sửa được. Ngày hiện tại được hiển thị dưới đầu đề.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Khu vực này hiển thị các mục việc cần làm của bạn cho ngày đó. Để dẫn hướng qua danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của các mục đó. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not completed to-do item button" (Nút Mục việc cần làm chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ở góc dưới bên phải của dạng xem Ngày của Tôi, có nút Thêm việc cần làm. Để thêm mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dạng xem đề xuất

Để đi tới dạng xem Đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Suggestions button" (Nút Đề xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo trạng thái của từng mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin về những việc bạn có thể làm với Đề xuất, tham khảo mục Làm việc với các đề xuất trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng đến dạng xem Thanh bên, trong dạng xem Ngày của Tôi hoặc Danh sách Tác vụ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sidebar button" (Nút Thanh bên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hiển thị tất cả các danh sách tác vụ của bạn sẽ mở ra. Để di chuyển trên menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình. Để thêm danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New list" (Danh sách mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, tham khảo mục Làm việc với danh sách trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem Danh sách Tác vụ

Để dẫn hướng tới dạng xem Danh sách Tác vụ, trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ở góc trên bên trái của dạng xem danh sách, có nút Thanh bên. Ở góc trên bên phải, có nút Thêm tùy chọn.

Bên dưới các nút, có hàng đầu đề hiển thị tên danh sách.

Bên dưới hàng đầu đề, khu vực nội dung chính sẽ chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Tất cả các mục việc cần làm hoặc tác vụ của bạn đều được hiển thị trong danh sách này. Để di chuyển qua các tác vụ, trượt nhanh sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo tác vụ và trạng thái của các tác vụ đó. Để mở chi tiết của tác vụ, nhấn đúp vào màn hình. Để đánh dấu tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not completed to-do item button" (Nút Mục việc cần làm chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham khảo mục Làm việc với tác vụ trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Ở cuối dạng xem danh sách, có nút Thêm việc cần làm. Để thêm mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Dưới đây là một số thao tác hữu ích để dẫn hướng ứng dụng To-Do bằng cảm ứng:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chọn một mục hoặc một hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 • Để mở Menu Ngữ cảnh Toàn cầu cho tùy chọn TalkBack, trước tiên, hãy trượt từ trên cùng của màn hình xuống, rồi sang phải.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Ứng dụng To-Do for Windows 10 hoạt động với các tính năng trợ năng trong Windows Phone như Trình tường thuật và Kính lúp.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí To-Do for Windows 10

Dạng xem Ngày của Tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu, dạng xem Ngày của Tôi sẽ được hiển thị. Ở góc trên cùng bên trái của dạng xem, có nút Dẫn hướng. Ở góc trên cùng bên phải, có nút Đề xuất.

Bên dưới các nút, một bong bóng thông báo Đề xuất sẽ được hiển thị nếu bạn có các tác vụ đến hạn hôm nay hoặc hết hạn từ ngày hôm qua chẳng hạn. Để kiểm tra tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Nếu không có thông báo, sẽ có một hàng đầu đề Ngày của Tôi không chỉnh sửa được. Ngày hiện tại được hiển thị dưới đầu đề.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Khu vực này hiển thị các mục việc cần làm của bạn cho ngày đó. Để dẫn hướng qua danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. Trình tường thuật sẽ thông báo mục trên danh sách và trạng thái của các mục đó. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not completed to-do item button" (Nút Mục việc cần làm chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ở góc dưới cùng bên phải của dạng xem Ngày của Tôi, có nút Thêm việc cần làm. Để thêm mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dạng xem đề xuất

Để đi tới dạng xem Đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Suggestions button" (Nút Đề xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để di chuyển trong danh sách đề xuất, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Trình tường thuật sẽ thông báo trạng thái của từng mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin về những việc bạn có thể làm với Đề xuất, tham khảo mục Làm việc với các đề xuất trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem thanh bên

Để dẫn hướng dạng xem Thanh bên, trong dạng xem Ngày của Tôi hoặc Danh sách Tác vụ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button" (Nút Dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu hiển thị tất cả các danh sách của bạn sẽ mở ra. Để di chuyển trên menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình. Để thêm danh sách mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New list button" (Nút Danh sách mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về danh sách, tham khảo mục Làm việc với danh sách trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem Danh sách Tác vụ

Để dẫn hướng dạng xem Danh sách Tác vụ, trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Ở góc trên bên trái của dạng xem danh sách, có nút Dẫn hướng.

Bên dưới nút, ở bên trái, có hàng đầu đề hiển thị tên danh sách, sau đó ở bên phải nút Sắp xếp, rồi nút Chỉnh sửa danh sách.

Bên dưới hàng đầu đề, khu vực nội dung chính sẽ chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Tất cả các mục việc cần làm hoặc tác vụ của bạn đều được hiển thị trong danh sách này. Để di chuyển qua các tác vụ, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Trình tường thuật sẽ thông báo tác vụ và trạng thái của các tác vụ đó. Để mở chi tiết của tác vụ, nhấn đúp vào màn hình. Để đánh dấu tác vụ đã hoàn thành, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not completed to-do item button" (Nút Mục việc cần làm chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham khảo mục Làm việc với tác vụ trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Ở cuối dạng xem danh sách, có nút Thêm việc cần làm. Để thêm mục, nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng bằng cảm ứng

Dưới đây là một số thao tác hữu ích để dẫn hướng ứng dụng To-Do bằng cảm ứng:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng một ngón tay.

 • Để chọn một hành động, nhấn đúp vào màn hình.

 • Để chỉnh sửa nhanh tác vụ, nhấn ba lần vào màn hình để chọn tác vụ. Tác vụ đã chọn, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Trượt nhanh sang trái hoặc phải trong menu cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để khám phá những nội dung có trên màn hình, hãy đặt ngón tay lên màn hình, rồi từ từ kéo ngón tay ra xung quanh. Trình tường thuật sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Khi bạn nghe thấy tên của mục muốn chọn, hãy nhấc ngón tay của bạn, rồi nhấn đúp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Ứng dụng To-Do for Web hoạt động với trình duyệt và các tính năng trợ năng trên thiết bị của bạn, như bộ đọc màn hình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng To-Do for Web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì To-Do for Web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải To-Do for Web.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí To-Do for Web

Ở phía bên trái của màn hình, có Thanh bên được hiển thị trong tất cả các dạng xem. Nhấn Tab để di chuyển trong Thanh bên. Ở phía trên cùng của Thanh bên, có nút Đăng nhập dưới tên cùng với ảnh và tên tài khoản của bạn. Để xem các tùy chọn đăng nhập, nhấn Enter. Ở bên phải của nút, có nút Tìm kiếm. Bên dưới các nút này, tất cả danh sách của bạn được hiển thị, bao gồm Ngày của Tôi. Để chọn một danh sách, nhấn Enter. Bên dưới các danh sách, có nút Danh sách mới.

Để tìm hiểu thêm về danh sách, tham khảo mục Làm việc với danh sách trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem Ngày của Tôi

Khi bạn mở To-Do lần đầu tiên, dạng xem Ngày của Tôi sẽ được hiển thị ở phía bên phải Thanh bên.

Nếu bạn có các tác vụ đến hạn hôm nay hoặc hết hạn từ ngày hôm qua chẳng hạn, một bong bóng thông báo Đề xuất sẽ được hiển thị ở đầu dạng xem Ngày của Tôi. Để kiểm tra các tác vụ, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Review" (Xem lại), rồi nhấn Enter.

Nếu không có thông báo, sẽ có một hàng đầu đề Ngày của Tôi không chỉnh sửa được. Ngày hiện tại được hiển thị dưới đầu đề. Ở phía xa bên phải của ngày, có nút Đề xuất.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Khu vực này hiển thị các mục việc cần làm của bạn hoặc tác vụ cho ngày đó. Để dẫn hướng qua danh sách, nhấn Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của các mục đó. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, Marked as not completed check box" (Đã bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu là chưa hoàn thành), rồi nhấn Enter. Để mở dạng xem Chi tiết của một tác vụ, nhấn Phím cách hoặc Enter.

Bên dưới danh sách tác vụ, có trường Thêm việc cần làm. Để thêm một mục, hãy nhập nội dung tác vụ, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add button" (Nút Thêm), rồi nhấn Enter.

Dạng xem đề xuất

Để đi tới dạng xem Đề xuất, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Access suggested to-dos via Suggestions button" (Truy nhập việc cần làm được đề xuất qua nút Đề xuất) , rồi nhấn Enter. Để di chuyển trong danh sách đề xuất, nhấn Tab. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo trạng thái của từng mục trong danh sách. Để biết thêm thông tin về những việc bạn có thể làm với Đề xuất, tham khảo mục Làm việc với các đề xuất trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Dạng xem Danh sách Tác vụ

Để dẫn hướng tới dạng xem Danh sách Tác vụ, trong Thanh bên, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình muốn chỉnh sửa, rồi nhấn Enter.

Ở phía bên trái, Thanh bên được hiển thị. Ở phía bên phải, có hàng đầu đề Danh sách Tác vụ. Ở phía bên phải của đầu đề, có nút Sắp xếp việc cần làm và nút Tùy chọn danh sách.

Bên dưới ngày, khu vực nội dung chính chiếm hầu hết không gian trên màn hình. Khu vực này hiển thị các mục việc cần làm hoặc tác vụ của bạn, trong danh sách cụ thể đó. Để dẫn hướng qua danh sách, nhấn Tab. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo các mục trên danh sách và trạng thái của các mục đó. Để đánh dấu một mục đã hoàn thành, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Unchecked, Marked as not completed check box" (Đã bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu là chưa hoàn thành), rồi nhấn Enter. Để mở dạng xem Chi tiết của một tác vụ, nhấn Phím cách hoặc Enter. Để tìm hiểu thêm về các tác vụ, tham khảo mục Làm việc với tác vụ trong To-Do bằng bộ đọc màn hình.

Bên dưới danh sách tác vụ, có trường Thêm việc cần làm. Để thêm một mục, hãy nhập nội dung tác vụ, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add button" (Nút Thêm), rồi nhấn Enter.

Dạng xem Chi tiết

Để mở dạng xem Chi tiết của một tác vụ, trong dạng xem Danh sách Tác vụ hoặc trong dạng xem Ngày của Tôi, nhấn Enter khi ở trong tác vụ. Dạng xem sẽ mở ra ở phía bên phải của màn hình. Trong dạng xem này, bạn có thể đặt lời nhắc hoặc viết các ghi chú cho tác vụ chẳng hạn. Để di chuyển giữa các trường trong dạng xem, nhấn Tab hoặc Shift+Tab. Để đóng dạng xem Chi tiết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Hide detail view button" (Nút Ẩn dạng xem chi tiết), rồi nhấn Enter.

Dẫn hướng bằng bàn phím

Dưới đây là một số phím tắt hữu ích để dẫn hướng ứng dụng To-Do bằng bàn phím:

 • Để di chuyển giữa các mục và mốc trên màn hình hoặc trong danh sách, nhấn Ctrl+F6, Tab hoặc Shift+Tab.

 • Để di chuyển trong các danh sách, nhấn Tab, Shift+Tab hoặc phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 • Để chọn một mục hoặc một hành động, nhấn Enter hoặc Phím cách.

 • Để thoát khỏi nhóm tùy chọn bật lên, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×