Tìm hiểu các đăng ký và giấy phép trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bài viết này giải thích về mối quan hệ giữa các đăng ký và giấy phép trong Office 365 dành cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin bổ sung về người có thể gán giấy phép, những điều xảy ra khi bạn gán giấy phép cho một ai đósố lượng thiết bị mà mọi người có thể cài đặt Office trên đó. Bài viết còn bao gồm các liên kết đến các bài viết về hộp thư không phải của người dùngcác liên kết đến các bài viết về cấp phép khác.

Khi bạn mua một đăng ký cho Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn sẽ đăng ký một tập hợp các ứng dụng và dịch vụ mà bạn sẽ thanh toán trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm.

Các tùy chọn đăng ký Hàng tháng và Hàng năm với một mũi tên trở vào Hàng năm.

Các ứng dụng và dịch vụ bạn nhận được như một phần trong đăng ký của bạn phụ thuộc vào sản phẩm bạn đã mua.

Các lựa chọn đối với Office 365 Business và Office 365 Business Premium với một mũi tên trỏ vào nút Mua bên dưới Office 365 Business Premium.

Khi bạn mua một đăng ký, bạn sẽ chỉ định số lượng giấy phép mà mình cần, dựa trên số người mà bạn có trong tổ chức của mình.

Bốn biểu tượng người lớn cùng một biểu tượng người nhỏ hơn màu cam với một dấu cộng và một mũi tên trỏ tới biểu tượng đó.

Sau khi mua xong, bạn tạo tài khoản cho mọi người, rồi gán giấy phép cho từng người.

Ba biểu tượng người dùng, hai biểu tượng có dấu kiểm bên cạnh cho biết đã gán các giấy phép còn biểu tượng không có dấu kiểm có mũi tên trỏ vào cho biết sẽ gán một giấy phép cho biểu tượng đó.

Khi nhu cầu của tổ chức thay đổi, bạn có thể mua thêm giấy phép để trang bị cho nhân viên mới.

Một biểu tượng người dùng lớn, màu cam với một dấu cộng và một mũi tên trỏ tới biểu tượng đó.

Khi có nhân viên rời khỏi tổ chức, bạn có thể loại bỏ giấy phép của người đó, rồi gán cho người khác.

Hai biểu tượng người dùng nhỏ với các dấu kiểm và một biểu tượng có dấu x bên cạnh cho biết đã loại bỏ một giấy phép. Ở bên phải là biểu tượng người dùng lớn màu cam với một dấu cộng và một mũi tên trỏ vào biểu tượng đó cho biết giấy phép đó sẽ thay thế giấy phép đã bị loại bỏ.

Nếu bạn có nhiều đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có thể gán giấy phép cho những người khác nhau đối với mỗi đăng ký.

Một hộp dành cho Visio Pro và một hộp cho Office 365 Business Premium. Các đường chấm chấm kết nối với bốn biểu tượng người dùng bên dưới các hộp.

Tìm xem ai có thể gán giấy phép

Mỗi loại người quản trị có thể làm việc với giấy phép theo những cách khác nhau, tùy vào vai trò của họ. Bảng sau đây liệt kê các tùy chọn phổ biến nhất. Để có danh sách đầy đủ về vai trò và đặc quyền của người quản trị, hãy xem mục Giới thiệu về vai trò của người quản trị.

Vai trò người quản trị

Gán giấy phép

Loại bỏ một giấy phép

Mua thêm giấy phép

Xóa tài khoản

Người quản trị toàn cục

Người quản trị thanh toán

Không

Không

Không

Người quản trị quản lý người dùng

Không

Người quản trị dịch vụ

Không

Không

Không

Không

Người quản trị mật khẩu

Không

Không

Không

Không

Tìm hiểu về những điều sẽ xảy ra khi bạn gán giấy phép cho một người nào đó

Bảng sau đây sẽ liệt kê những điều sẽ tự động xảy ra khi bạn gán giấy phép cho một người nào đó:

Nếu đăng ký có dịch vụ này

Điều này sẽ diễn ra tự động

Exchange Online

Một hộp thư sẽ được tạo cho người đó.

SharePoint Online

Quyền chỉnh sửa site nhóm SharePoint Online mặc định sẽ được gán cho người đó.

Skype for Business Online

Người đó sẽ có quyền truy nhập vào các tính năng được liên kết với giấy phép.

Office 365 ProPlus

Người đó sẽ có thể tải xuống Microsoft Office tối đa 5 máy Mac hoặc PC, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại thông minh.

Mọi người có thể cài đặt Office trên bao nhiêu thiết bị?

Nếu đăng ký của bạn bao gồm bất cứ sản phẩm nào sau đây thì mỗi người đều có thể cài đặt Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại.

  • Office 365 Business

  • Office 365 Business Premium

  • Office 365 ProPlus

  • Office 365 Enterprise E3

  • Office 365 Enterprise E5

Tìm hiểu về giấy phép cho hộp thư không phải của người dùng

Bạn không cần gán giấy phép cho hộp thư tài nguyên, hộp thư phòng và hộp thư chung, trừ khi các hộp thư đó vượt quá hạn mức lưu trữ 50 gigabyte (GB). Để biết thêm thông tin về hộp thư không phải của người dùng, hãy xem các bài viết sau:

Các bài viết về việc quản lý giấy phép cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×