Tìm dạng xem Bố trí In

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn bắt đầu tài liệu mới, bạn đã ở trong dạng xem Bố trí In, là nơi bạn thực hiện việc ghi chép của mình.

Nhưng có lẽ bạn thừa kế tài liệu này và nó không ở trong dạng xem Bố trí In hoặc bạn ngẫu nhiên đã thay đổi đạng xem bạn ở trong đó và giờ muốn quay lại Bố trí In. Đây là cách làm.

  • Bấm dạng xem, sau đó bấm Bố trí in.
    Dạng xem Bố trí In

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×