Tìm câu trả lời cho các thắc mắc của bạn về Office Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý:  Diễn đàn ở đây hỗ trợ tốt nhất cho các khách hàng sử dụng Office Online trong OneDrive.com. Nếu bạn sử dụng Office Online trong dịch vụ Office 365 hoặc site SharePoint của tổ chức của bạn, hãy dùng các nguồn hỗ trợ được cung cấp bởi tổ chức của bạn.

  1. Đi đến Cộng đồng trực tuyến Office và tìm kiếm để tìm hiểu xem câu hỏi của bạn đã được trả lời. Bạn không cần phải được đăng nhập vào duyệt và tìm kiếm thông tin.

  2. Nếu bạn không thấy câu trả lời cho mình, hãy bấm Tham gia > Đặt Câu hỏi, rồi gửi câu hỏi của bạn.

    Lưu ý: Bạn phải được đăng nhập để đăng câu hỏi. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào cộng đồng, bạn sẽ được dẫn hướng tới trang để bạn hoàn thiện Hồ sơ của mình.

Để bắt đầu đăng câu hỏi, hãy nhập câu hỏi hoặc vấn đề của mình trong hộp Tiêu đề, sau đó điền vào phần còn lại của biểu mẫu. Khi ai đó trả lời câu hỏi của bạn, hãy bấm Đánh dấu làm Trả lời. Hành động đó giúp người khác tìm thấy câu trả lời một cách nhanh chóng.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trang Cộng đồng, hãy đi đến Tham gia > FAQ ở gần đầu trang.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×