Tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa vào

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng từ điển đồng nghĩa, bạn có thể tìm kiếm từ đồng nghĩa (từ khác nhau có ý nghĩa cùng) và trái nghĩa (từ có ý nghĩa ngược lại).

Mẹo: Trong Microsoft Word, Microsoft PowerPoint và Microsoft Outlook, bạn có thể tìm kiếm một từ nhanh chóng nếu bạn bấm chuột phải vào một từ bất kỳ đâu trong tài liệu, bản trình bày, thư đang mở hoặc xem trước thư trong ngăn đọc, sau đó bấm từ đồng nghĩa trên các menu lối tắt.

Word

 1. Bấm từ trong tài liệu mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Lệnh Từ điển đồng nghĩa trong công cụ Soát lỗi trên tab Xem lại.

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Word 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Word 2010 hoặc Word 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Word 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm từ trong sổ làm việc mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong Tab Xem lại của Ribbon Excel

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, sổ làm việc của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Excel 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Excel 2010 hoặc Excel 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Excel 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Chọn từ trong sổ tay mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trong OneNote 2007, trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong OneNote 2010, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Tab Xem lại, nút Nghiên cứu

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong OneNote 2013 hoặc OneNote 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, văn bản của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 1. Bấm từ trong các mục Outlook của bạn mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trong Outlook 2007, trên tab thư , trong nhóm soát lỗi , bấm chính tả, sau đó bấm từ điển đồng nghĩa.

  Trong Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc Outlook 2016, bấm tab xem lại , rồi bấm từ điển đồng nghĩa.

  Biểu tượng Từ điển đồng nghĩa trong Ribbon Outlook

  Lưu ý: Trong Microsoft Outlook, ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa hoặc nghiên cứu sẵn dùng trong bất kỳ Outlook mục mới--chẳng hạn như thư, hoặc một mục lịch--nhưng không từ cửa sổ chính của Outlook.

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, văn bản của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Outlook 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm từ trong bản trình bày mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon PowerPoint

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, tài liệu của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong PowerPoint 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong PowerPoint 2010 hoặc PowerPoint 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Outlook 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

 1. Bấm từ trong ấn phẩm mà bạn muốn tìm kiếm.

  Trong Publisher 2007, trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong Publisher 2010, trên trang đầu tab, bấm chính tả, sau đó bấm từ điển đồng nghĩa.

  Lệnh menu Từ điển đồng nghĩa

  Trong Publisher 2013 hoặc 2016 Publisher, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

 2. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, Ấn phẩm của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 1. Bấm từ trong biểu đồ mà bạn muốn tìm kiếm.

 2. Trong Visio 2007, trên menu công cụ , bấm nghiên cứu, sau đó trong danh sách tất cả các sách tham khảo , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Ngăn tác vụ Nghiên cứu

  Trong Visio 2010, Visio 2013 hoặc Visio 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa.

  Từ điển đồng nghĩa trong tab Xem lại của Ribbon Visio

 3. Để sử dụng một trong các từ trong danh sách kết quả hoặc tìm kiếm nhiều từ hơn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay thế từ đã chọn của bạn bằng một trong các từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm chèn.

  • Để sao chép và dán một từ từ danh sách, trỏ đến nó, hãy bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm sao chép. Bạn có thể rồi dán từ bất kỳ chỗ nào mà bạn thích.

  • Để tìm các từ liên quan bổ sung, bấm vào một từ trong danh sách kết quả.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm các từ trong từ điển đồng nghĩa của ngôn ngữ khác. Nếu, ví dụ, sơ đồ của bạn trong tiếng Pháp và bạn muốn từ đồng nghĩa, hãy làm như sau:

 • Trong Visio 2007, hãy bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Visio 2010 hoặc Visio 2013, trên tab xem lại , bấm nghiên cứu. Bấm tùy chọn nghiên cứu trong ngăn tác vụ nghiên cứu , sau đó dưới sách tham khảo, chọn tùy chọn từ điển đồng nghĩa bạn muốn.

 • Trong Visio 2016, trên tab xem lại , bấm từ điển đồng nghĩa. Ở dưới cùng của ngăn tác vụ từ điển đồng nghĩa , chọn một ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này đã được cập nhật bằng Ben trên tháng hai 13, 2018 là kết quả của chú thích của bạn. Nếu bạn thấy hữu ích, và đặc biệt là nếu bạn không, hãy sử dụng các điều khiển phản hồi dưới đây để cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện nó.

Xem Thêm

Trình soạn thảo - hỗ trợ văn bản của bạn

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2010 trở lên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×