Tìm các hoạt động được liên kết với mục Outlook Customer Manager

Trong Outlook Customer Manager, các hoạt động của bạn đều được tự động liên kết với liên hệ, công ty hoặc giao dịch thích hợp. Ví dụ: nếu bạn có một liên hệ tên là Kim Mills được lưu trữ trong Outlook Customer Manager, với địa chỉ email là kim@contoso.com thì mỗi lần bạn gửi email cho Kim thông qua Outlook, hoạt động liên lạc đó sẽ được liên kết với bản ghi liên hệ của Kim và bản ghi công ty của Contoso. Bạn cũng có thể khởi tạo hoạt động từ bên trong Outlook Customer Manager.

Tìm các hoạt động được liên kết với mục Outlook Customer Manager

Có hai cách để bạn có thể thấy các hoạt động được liên kết với một mục. Bạn có thể xem các hoạt động từ thư email mà bạn nhận được từ một liên hệ hoặc bạn có thể tìm các hoạt động thông qua liên hệ , công ty hoặc giao dịch trong Outlook Customer Manager.

Tìm các hoạt động từ thư email

  1. Mở thư email hiện có, rồi chọn Quản lý Khách hàng từ dải băng.

  2. Trên màn hình chi tiết của người gửi, bạn có thể thấy tất cả thông tin. Chọn Hiển thị mọi nội dung liên quan để xem tất cả hoạt động đối với liên hệ. Bạn có thể bấm đúp vào email hoặc cuộc họp để mở các nội dung này trong cửa sổ Outlook tương ứng của mình. Các công ty, liên hệ và giao dịch sẽ mở ra trong ngăn Outlook Customer Manager.

    Xem tất cả các hoạt động liên quan với một liên hệ

Tìm các hoạt động từ liên hệ, công ty hoặc giao dịch

  1. Chọn mô-đun Liên hệ, Công ty hoặc Giao dịch trong Outlook Customer Manager.

  2. Bạn có thể chọn liên hệ, công ty hoặc giao dịch từ danh sách, từ con trượt Tiêu điểm hoặc tìm kiếm. Khi bạn tìm thấy mục mà mình quan tâm, hãy chọn mục đó để mở mục.

  3. Toàn bộ hoạt động liên quan đến công ty, liên hệ hoặc giao dịch đó đều được hiển thị bên dưới Đường thời gian. Bạn có thể thấy hoạt động sắp diễn ra tiếp theo được lên lịch cũng như tất cả hoạt động đã qua. Đối với các giao dịch, miễn là giao dịch đang hiện hoạt thì mọi email gửi đến một trong các liên hệ được liên kết với giao dịch đó đều sẽ được liên kết với giao dịch.

  4. Bạn có thể bấm đúp vào email hoặc cuộc họp để mở các nội dung này trong cửa sổ Outlook tương ứng của mình. Các công ty, liên hệ và giao dịch sẽ mở ra trong ngăn Outlook Customer Manager.

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có thắc mắc về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt toàn bộ tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về Outlook Customer Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×