Tên tệp và loại tệp không hợp lệ trong OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint

Tên tệp và loại tệp không hợp lệ trong OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint

Bài viết này chứa thông tin về các hạn chế và giới hạn áp dụng cho tên tệp và kiểu tệp khi đồng bộ với OneDrive ( Biểu tượng OneDrive ), OneDrive for Business ( Biểu tượng OneDrive for Business. ) hoặc SharePoint Online.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm những hạn chế và giới hạn áp dụng cho phiên bản cũ hơn của OneDrive for Business (groove.exe), hãy đọc KB 2933738.

Có Gì Mới

28/01/2019: Tích hợp tệp theo yêu cầu và Office giờ đây được hỗ trợ cho người dùng máy Mac từ phiên bản macOS 10.14.2 trở lên. Bạn có thể bật tính năng Tệp Theo Yêu cầu trong menu tùy chọn.

14/12/2018: Đã cập nhật thông tin trong Dung lượng tải lên tệpCác giới hạn cụ thể của Windows.

07/12/2018: Đã bổ sung thông tin về Tệp dữ liệu .pst của Outlook vào các loại tệp bị chặn.

Trong Bài viết Này

Hạn chế

Giới hạn

Mẹo khắc phục sự cố

Các ký tự không hợp lệ

Dung lượng tệp tải lên

Yêu cầu hệ thống của OneDrive

Tên tệp hoặc thư mục không hợp lệ

Độ dài tên tệp và đường dẫn

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ

Loại tệp bị chặn hoặc không hợp lệ

Hình thu nhỏ và bản xem trước

Chỉ đồng bộ những nội dung bạn cần

Mạng hoặc ổ đĩa được ánh xạ

Số lượng mục được đồng bộ

Đồng bộ quá nhiều tệp

Các đặc quyền mức cao

Quản lý Quyền Thông tin

Tên tệp trùng lặp

Được chia sẻ với Tôi

Đồng bộ hóa vi sai

Tài khoản khách

Thư viện với các cột cụ thể

Các proxy được xác thực

Các hạn chế cụ thể của Windows

Sổ ghi chép OneNote 

Các hạn chế macOS cụ thể

Hạn chế

Ký tự không hợp lệ

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Một số ký tự mang ý nghĩa đặc biệt khi được sử dụng trong tên tệp ở OneDrive, SharePoint, Windows và macOS, chẳng hạn như "*" cho ký tự đại diện và "\" trong đường dẫn tên tệp. Nếu tệp hoặc thư mục bạn đang tìm cách tải lên OneDrive có chứa bất kỳ ký tự nào được liệt kê bên dưới, việc này có thể ngăn tệp và thư mục đồng bộ. Hãy đổi tên tệp hoặc thư mục để loại bỏ những ký tự này trước khi tải lên.

Ký tự không được phép dùng trong tên tệp và thư mục trong OneDrive, OneDrive for Business trên Office 365, và SharePoint Online

Các ký tự không được phép sử dụng trong tên tệp và thư mục trong OneDrive for Business trên SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Lưu ý: 

Tên tệp hoặc thư mục không hợp lệ

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Những tên này không được phép dùng cho tệp hoặc thư mục: . Lock, con, PRN, aux, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _ vti_, Desktop. ini, bất kỳ tên tệp nào bắt đầu bằng ~$.

Lưu ý: 

 • "_vti_" không thể xuất hiện bất kỳ chỗ nào trong tên tệp

 • "biểu mẫu" không được hỗ trợ khi thư mục ở cấp độ gốc cho một thư viện.

 • Bạn sẽ không thể tạo tên thư mục trong SharePoint Online bắt đầu bằng dấu sóng (~).

Loại tệp bị chặn hoặc không hợp lệ

Áp dụng cho:  Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Không có loại tệp nào bị chặn trong OneDrive, tuy nhiên, nếu bạn là người dùng OneDrive for Business, một số loại tệp có thể bị chặn trong site SharePoint của tổ chức bạn. Danh sách các tệp bị chặn sẽ thay đổi tùy theo người quản trị của bạn.

Vì lý do bảo mật, một số tên tệp và phần mở rộng không thể tải lên bởi vì đó là tệp thực thi được, và được sử dụng bởiSharePoint Server, hoặc sử dụng bởi Windows chính nó. Để biết thêm thông tin, xem Các loại tệp không thể thêm vào danh sách hoặc thư viện.

Lưu ý: 

 • Trong khi Tệp .PST không chủ động bị chặn bởi OneDrive, tệp .PST sẽ được đồng bộ mỗi khi bạn đóng Outlook, ngay cả khi không có thay đổi được thực hiện đối với các tệp .PST. Điều này có thể gây ra lưu lượng mạng cao, có thể dẫn đến phải điều chỉnh tệp .PST.

 • Để tránh tái đồng bộ quá nhiều hoặc kéo dài, các tệp .PST hiện đang sử dụng nên đồng bộ đến OneDrive. 

 • Nếu bạn muốn di chuyển Tệp dữ liệu .PST của Outlook , đọc mục Cách loại bỏ tệp dữ liệu .pst của Outlook khỏi OneDrive.

Mạng hoặc các ổ đĩa được ánh xạ

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Bạn không thể thêm một mạng hoặc ổ đĩa ánh xạ làm vị trí đồng bộ OneDrive của bạn. OneDrive không hỗ trợ đồng bộ hóa bằng các liên kết tượng trưng hoặc điểm nối.

Các đặc quyền mức cao

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

OneDrive không thể chạy với đặc quyền nâng cao và bạn sẽ không thể xem các mục menu trong OneDrive trong file Explorer. Tuy nhiên, việc cài đặt ứng dụng đồng bộ trên máy tính, đặc biệt hữu ích cho các máy tính đa người dùng và khi bạn không muốn các tệp exe chạy từ hồ sơ người dùng. Xem thêm không thể chia sẻ tệp OneDrive.

Được chia sẻ với Tôi

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Bạn không thể đồng bộ hóa gộp nhóm tệp dạng xem Chia sẻ với Tôi từ một trang web OneDrive for Business .

Tài khoản khách

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

OneDrive hiện không hỗ trợ đồng bộ hóa nội dung sử dụng một người dùng bên ngoài hoặc khách.

Các proxy được xác thực

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Các proxy đã xác thực không được hỗ trợ trong OneDrive.

Sổ ghi chép OneNote 

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Sổ ghi chép OneNote có cơ chế đồng bộ hóa riêng bên ngoài OneDrive. Nếu bạn lập kế hoạch về việc chia sẻ sổ ghi chép OneNote — với chính bạn hoặc người khác — tốt nhất nên tạo trên OneDrive ngay từ đầu. Việc di chuyển một sổ ghi chép OneNote hiện có vào một thư mục đồng bộ bằng OneDrive mà không cần đi qua ứng dụng OneNote hiện không được hỗ trợ.

Một khi sổ ghi chép OneNote được lưu trong OneDrive, nếu bạn đang đồng bộ hóa thư mục chứa sổ ghi chép OneNote, bạn sẽ tìm thấy một tệp đuôi .url sẽ mở sổ ghi chép trên trang web.

Đọc cách Di chuyển sổ ghi chép OneNote vào OneDrive.

Giới hạn

Dung lượng tệp tải lên

OneDrive
Biểu tượng OneDrive

OneDrive for Business
OneDrive fro Business

15 GB

15 GB

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, đọc cách Khắc phục sự cố khi tải tệp lên website của OneDrive.

Độ dài tên tệp và đường dẫn

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Toàn bộ đường dẫn, gồm cả tên tệp, phải không quá 400 ký tự cho OneDrive, OneDrive for Business và SharePoint Online. Nếu vượt quá giới hạn đó, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Lưu ý: 

 • Phiên bản SharePoint Server chỉ hỗ trợ tối đa 260 ký tự đối với độ dài tệp và đường dẫn.

 • Phiên bản Office cũ hơn có giới hạn thấp hơn, hãy xem KB 326039 để biết chi tiết.

Hình thu nhỏ và bản xem trước

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Hình thu nhỏ không được tạo ra đối với hình ảnh lớn hơn 100 MB.

Bản xem trước tệp PDF không được tạo cho các tệp lớn hơn 100 MB.

Số lượng các mục có thể được đồng bộ

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Mặc dù SharePoint Online có thể lưu trữ 30 triệu tài liệu trên một thư viện, để đạt hiệu suất tối ưu chúng tôi khuyên bạn nên đồng bộ không quá 300.000 tệp trên tất cả các thư viện tài liệu. Các vấn đề về hiệu năng có thể xảy ra nếu bạn có 300.000 mục hoặc nhiều hơn trên tất cả các thư viện bạn đang đồng bộ, ngay cả khi bạn không đồng bộ tất cả các mục trong các thư viện đó.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đang tải lên, tải xuống hoặc di chuyển một số lượng lớn các tệp cùng một lúc, bạn có thể phải đợi một thời gian trước khi quá trình đồng bộ có thể hoàn tất. Ứng dụng trên máy tính bàn hiển thị biểu tượng "đang đồng bộ" hoặc hiển thị "đang xử lý thay đổi" trong khi giai đoạn này không nhất thiết phải là một chỉ báo có vấn đề. Bạn luôn có thể nhấp vào biểu tượng thanh tác vụ OneDrive để xem trạng thái của nội dung có trong quá trình đồng bộ. Để giúp giảm thời gian đồng bộ, chúng tôi khuyên nên xem lại và có thể sửa đổi thiết đặt băng thông của bạn trước khi bắt đầu việc tải lên hoặc tải xuống của bạn. Bạn cũng có thể đọc cách để Chọn thư mục OneDrive nào để đồng bộ với máy tính của bạn.

 • Không có các giới hạn SharePoint Online khác về xem thư viện tài liệu sử dụng web có thể ảnh hưởng đến cách bạn cấu trúc tệp của bạn trong OneDrive.

Đã kích hoạt các Thư viện có Quản trị quyền thông tin

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Thư viện có thể được đồng bộ hóa dưới dạng đọc/ghi với ứng dụng đồng bộ cho Windows bản dựng từ17.3.7294.0108 trở lên, hoặc OneDrive cho Mac bản dựng từ 18.151.0729.0014 trở lên.

Lưu ý: Người quản trị: Tìm hiểu cách cấu hình dịch vụ Azure Rights Management.

Đồng bộ vi sai

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Đồng bộ vi sai chỉ có thể dành cho các tệp Microsoft Office ở định dạng tệp mới, .docx, .pptx, .xlsx.

Đây là tích hợp Office một phần và yêu cầu:

 • Office 2016 Click To Run (Phiên bản 16.0.6741.2027 trở lên). Bạn cũng phải có OneDrive (phiên bản 17.3.6386.0412 trở lên).

 • Office 2016 MSI và đã cài đặt bản cập nhật sau: Ngày 4 tháng 10 năm 2016, cập nhật cho Office 2016 (KB3118262). Bạn cũng phải có OneDrive (phiên bản 17.3.6386.0412 trở lên).

 • Bạn phải có Tích hợp Office được bật trong thẻ Office của thiết đặt OneDrive (PC) hoặc Tùy chọn OneDrive (Mac).

Lưu ý: Các tệp OneNote không được bao gồm, xem bên dưới.

Thư viện với các cột cụ thể hoặc siêu dữ liệu

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Nếu bạn có thư viện với các cột được kiểmxuất, yêu cầu hoặc xác thực hoặc siêu dữ liệu hoặc khi bản thảo bảo mật mục được đặt là người dùng chỉ có thể chỉnh sửa hoặc chỉ những người dùng có thể phê duyệt các mục trong thiết đặt phiên bản của thư viện:

 • Đối với các thư viện tài liệu SharePoint, những mục này sẽ được đồng bộ hóa dưới dạng chỉ đọc.

 • Đối với các thư viện OneDrive, OneDrive sẽ hiển thị một biểu tượng khóa ( Biểu tượng tệp OneDrive bị khóa ) bên cạnh trạng thái đồng bộ và người dùng sẽ không thể đồng bộ thư viện cho đến khi các thiết đặt được đề cập đã được loại bỏ. 

Yêu cầu Kiểm xuất 

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Trong Thiết đặt chung, chọn Thiết đặt Lập phiên bản.

 4. Trong Yêu cầu Kiểm xuất, chọn Không (mặc định).

Bảo mật Mục Bản thảo 

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Trong Thiết đặt chung, chọn thiết đặt Lập phiên bản.

 4. Trong Bảo mật Mục Bản thảo chọn Bất kỳ người dùng nào có thể đọc các mục (mặc định).

Phê duyệt Nội dung 

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Trong Thiết đặt chung, chọn thiết đặt Lập phiên bản.

 4. Trong Phê duyệt Nội dung chọn Không (mặc định) cho Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi.

Cột Bắt buộc 

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Trong phần Cột của trang, bảo đảm không có cột nào trong phần Bắt buộc .

Lưu ý: Khi tính năng Quản lý các loại nội dung được bật, thông tin về các cột bắt buộc sẽ không được hiển thị, và trong một số trường hợp bằng cách mở chúng, thiết đặt bắt buộc cũng sẽ không được hiển thị. Hãy đảm bảo rằng tính năng quản lý các loại nội dung được tắt để giúp cho quy trình này nhanh hơn và bật lại nó khi đã xong nếu cần thiết.

Loại trừ khỏi Chế độ ngoại tuyến máy khách - cấp độ Thư viện

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Trong phần Thiết đặt chung, chọn Thiết đặt Nâng cao.

 4. Trong Khả dụng máy khách ngoại tuyến chọn (mặc định).

Loại trừ khỏi Chế độ ngoại tuyến máy khách - cấp độ tuyển tập trang

 1. Duyệt đến tuyển tập trang mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên thẻ Trang , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Trang.

 3. Dưới mục Tìm kiếm, chọn Tìm kiếm và Khả dụng ngoại tuyến.

 4. Trong Khả dụng máy khách ngoại tuyến chọn (mặc định).

Chế độ khóa quyền người dùng truy cập giới hạn

 1. Duyệt đến Thiết đặt Trang mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong phần thiết đặt, chọn Tính năng tuyển tập site bên dưới tiêu đề Quản trị Tuyển tập Site. ​

 3. Tìm Chế độ khóa quyền người dùng truy cập giới hạn và nếu tính năng này đã bật, hãy tắt nó và xác nhận hành vi.

Quyền

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Tìm Các quyền cho thư viện tài liệu này và sau đó Kiểm tra Quyền dành cho người dùng

 4. Để đảm bảo người dùng có quyền đủ cao để đồng bộ tệp trong chế độ ngoài chỉ đọc, cấp độ đó phải làĐóng góp hoặc cao hơn.

Xác thực

 1. Duyệt đến thư viện tài liệu mà bạn muốn cấu hình.

 2. Trong thanh công cụ, trên tab Thư viện , trong nhóm Thiết đặt, chọn Thiết đặt Thư viện.

 3. Bên dưới thiết đặt chung, chọn thiết đặt xác thực

 4. Loại bỏ bất kỳ xác thực cột nào và chọn lưu.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý Dữ liệu và danh sách trong SharePoint.

Hạn chế và giới hạn cụ thể của Windows

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

File Explorer hiển thị 35 ký tự đầu tiên của tổ hợp tên thư viện trang và tên trang web cho một thư viện mà bạn đã đồng bộ. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng đồng bộ hóa những mục này trong phạm vi những giới hạn được mô tả trong bài viết này.

Các hồ sơ Chuyển vùng, Bắt buộc và Windows tạm thời đều không được hỗ trợ. Ứng dụng đồng bộ OneDrive chỉ hỗ trợ những người dùng có thể ghi vào thư mục ứng dụng OneDrive.

Ngoài ra, Ứng dụng đồng bộ OneDrive chỉ được hỗ trợ trong môi trường cơ sở hạ tầng máy tính bàn ảo (VDI) trong các trường hợp sau đây:

 • Máy tính ảo đã tồn tại giữa các phiên.

 • Môi trường không liên tục sử dụng bản xem trước Windows Virtual Desktop.

 • Các môi trường không liên tục có các ứng dụng FSLogix 2,8 hoặc phiên bản mới hơn, FSLogix Office 365 container và một gói đăng ký Microsoft 365 hoặc Office 365.

Đọc thêm về cách sử dụng ứng dụng đồng bộ trên máy tính bàn ảo.

Để ứng dụng đồng bộ hoạt động theo đúng thiết kế, những yêu cầu sau đây cần được đáp ứng:

 • Ứng dụng này phải được cài đặt trên máy tính cục bộ.

 • Người dùng phải có khả năng viết vào hồ sơ người dùng.

 • Dữ liệu được viết vào hồ sơ người dùng phải được lưu vào ổ cứng cục bộ và sẵn dùng mà không cần kết nối mạng.

OneDrive Tệp theo Yêu cầu chỉ được hỗ trợ trên Windows 10 Fall Creators Update và phiên bản mới hơn.

hạn chế và giới hạn cụ thể macOS

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Dung lượng ổ đĩa đã định dạng chữ hoa chữ thường không được hỗ trợ.

Lưu ý: Vui lòng lưu ý rằng giới hạnKý tự không hợp lệ cũng áp dụng cho macOS.

Gợi ý và mẹo khắc phục sự cố

Làm theo các gợi ý và mẹo sau để tận dụng tối đa OneDrive, cũng như thực hiện đồng bộ một cách suôn sẻ nhất có thể.

Yêu cầu hệ thống của OneDrive

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

OneDrive yêu cầu tài khoản Microsoft hoạt động, hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học. PC của bạn cũng phải đáp ứng các hệ điều hành và yêu cầu hệ thống tệp nhất định. Tìm hiểu thêm về Các yêu cầu hệ thống của OneDrive

Công cụ Trợ giúp Khôi phục và Hỗ trợ

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Ứng dụng Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ có thể giúp bạn xác định và khắc phục một số sự cố với đồng bộ OneDrive for Business. Đọc cách sử dụng Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Office 365.

Nếu tài khoản hoặc môi trường của bạn không được hỗ trợ bởi Công cụ Trợ giúp Khôi phục và Hỗ trợ, hãy đọc cách Khắc phục các vấn đề về đồng bộ hóa OneDrive for Business.

Chỉ đồng bộ những nội dung bạn cần

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

OneDrive Tệp Theo Yêu cầu giúp bạn truy nhập vào mọi tệp trong OneDrive mà không phải tải xuống toàn bộ chúng và sử dụng dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng Tệp Theo Yêu cầu của OneDrive.

Bạn cũng có thể tải xuống ít tệp hơn bằng cách chọn thư mục OneDrive để đồng bộ với máy tính của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ không mất tệp hay dữ liệu khi tắt hoặc gỡ cài đặt OneDrive trên máy tính của mình.

Kiểm tra để đảm bảo bạn không đồng bộ quá nhiều tệp

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Nếu quá trình đồng bộ của OneDrive có vẻ bị kẹt trong một thời gian dài hay trạng thái hiển thị "Đang xử lý 0 KB trên x MB" thì có thể bạn có quá nhiều tệp trong OneDrive hay có quá nhiều tệp mới được tải lên. Nếu bạn có nhiều quá 100.000 tệp, quá trình đồng bộ có thể diễn ra trong thời gian dài.

Lưu ý: Để truyền các tệp lớn hoặc nhiều tệp, chúng tôi đề xuất thêm các tệp vào ứng dụng OneDrive trên máy tính thay vì sử dụng nút Tải lên trên website.

Cách xem số lượng tệp có trong OneDrive của bạn:

 1. Mở File Explorer.

 2. Bấm chuột phải vào thư mục OneDrive, rồi chọn Thuộc tính.

  Thuộc tính OneDrive

 3. Nếu số Chứa lớn hơn 100.000 thì bạn nên xét xem sẽ đồng bộ thư mục OneDrive nào với máy tính của mình.

Nếu quá trình đồng bộ đang diễn ra, bạn có thể Tạm dừng Tiếp tục quá trình đồng bộ của mình để tiếp tục lại mọi việc.

 1. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo, ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ.

  OneDrive SyncClient với các biểu tượng đám mây màu lam và đám mây màu trắng

  Lưu ý: Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để thấy biểu tượng OneDrive hoặc bấm vào Nhấn phím Windows và bắt đầu nhập "chọn biểu tượng nào" để hiển thị tùy chọn cài đặt khu vực thông báo, rồi hiển thị Microsoft OneDrive. Nếu biểu tượng vẫn chưa xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive đang không chạy. Bấm vào  Nhấn phím Windows , nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive (không phải "OneDrive for Business" vì đó có thể là phiên bản cũ hơn) trong kết quả tìm kiếm.

 2. Chọn ThêmTạm dừng đồng bộ... , và chọn 2, 8 hoặc 24 giờ.

 3. ChọnThêm thêm lần nữa và chọn Tiếp tục đồng bộ

Hãy đảm bảo rằng bạn không có tên tệp trùng lặp

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive Biểu tượng OneDrive for Business.

Bạn có thể gặp xung đột đồng bộ nếu tải cùng lúc nhiều tệp lên website OneDrive hoặc nếu bạn đã thực hiện những thay đổi trong thư mục OneDrive trên một PC khác đang đồng bộ cùng lúc.

Các vấn đề đồng bộ cũng có thể xảy ra nếu bạn chỉnh sửa tệp ngoại tuyến.

Để giảm xung đột đồng bộ, hãy đổi tên tệp hoặc thư mục được chỉnh sửa thành tên mới hoặc tên duy nhất, rồi lưu lại tệp hoặc thư mục đó.

Tìm hiểu thêm

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive

Thêm bản sửa lỗi cho các sự cố gần đây về OneDrive

Khắc phục sự cố về đồng bộ với OneDrive cá nhân

Tìm hiểu về Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive

Áp dụng cho: Biểu tượng OneDrive for Business.

Khắc phục sự cố đồng bộ OneDrive for Business

Tìm hiểu về Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive

Khắc phục sự cố về đồng bộ với SharePoint Online

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×