Tên miền của bạn có thể đang được sử dụng nếu ai đó trong tổ chức của bạn đã đăng ký bằng tên miền này

Người dùng với email cơ quan hoặc trường học có thể đăng ký một số dịch vụ trực tuyến của Microsoft mà không cần nhờ đến bộ phận CNTT của họ. Ví dụ, các dịch vụ như Office 365, Power BI và Dịch vụ Rights Management. Lúc hoàn tất việc đăng ký tự phục vụ bằng cách cung cấp địa chỉ email cơ quan hoặc trường học của họ, khi đó họ sẽ có quyền truy nhập vào chức năng được bao gồm trong dịch vụ nhưng họ không thể quản trị được dịch vụ (thêm người dùng, thêm giấy phép, quản lý tên miền, v.v.).

Để có được khả năng quản trị môi trường này, người quản trị đủ điều kiện có thể giành quyền kiểm soát tài khoản. Họ thực hiện điều này bằng cách xác nhận rằng họ sở hữu tên miền mà đã được bao gồm trong địa chỉ email cơ quan hoặc trường học mà mọi người dùng khi họ đăng ký và trong một số trường hợp khi họ mua giấy phép cho dịch vụ.

Đăng ký tự phục vụ hoạt động như thế nào?

Khi ai đó đăng ký bằng cách sử dụng một địa chỉ email thuộc cơ quan hoặc trường học, chẳng hạn như sara@contoso.com, thì phần tên miền của địa chỉ email đó (contoso.com, trong ví dụ này) được sử dụng làm tên miền Office 365 của họ.

Tất cả các người dùng khác đăng ký với địa chỉ email trên cùng một tên miền (như rob@contoso.com) thì sẽ được thêm vào cùng một tài khoản.

Cả Sara và Rob đều có thể sử dụng dịch vụ mà họ đã đăng ký, nhưng họ không thể quản lý dịch vụ. Ví dụ như họ không thể mua thêm giấy phép, thêm người dùng mới hoặc thực thi các chính sách đối với người dùng khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×