Hàng & cột

Tách văn bản thành các cột khác nhau với Trình hướng dẫn Chuyển đổi văn bản thành cột

Tách văn bản thành cột khác nhau với Trình hướng dẫn Chuyển đổi Văn bản thành Cột

Bạn có thể lấy văn bản trong một hoặc nhiều ô, rồi truyền nội dung ra nhiều ô. Thao tác này được gọi là phân tích, đối lập với ghép nối, khi bạn có thể kết hợp văn bản từ hai ô trở lên vào một ô. Ví dụ: nếu bạn có cột họ và tên, bạn có thể tách cột đó thành cột tên và cột họ riêng biệt, như thế này:

Trước và sau khi tách văn bản thành các cột khác nhau

Chuyển đến Dữ liệu> Văn bản thành Cột và trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước. Dưới đây là chi tiết đầy đủ về cách thực hiện:

 1. Chọn ô hoặc cột có chứa văn bản mà bạn muốn tách.

  Lưu ý: Chọn bao nhiêu hàng tùy ý, nhưng không quá một cột. Đảm bảo có đủ các cột trống bên phải để không có dữ liệu nào bị ghi đè. Nếu bạn không có đủ số cột trống, hãy thêm chúng.

 2. Bấm Dữ liệu >Văn bản thành Cột.

  Bấm tab Dữ liệu, rồi bấm Chuyển văn bản thành Cột

 3. Điều này sẽ bắt đầu Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột. Bấm Phân tách > Tiếp.

 4. Chọn hộp Khoảng trống và xóa các hộp còn lại hoặc chọn Dấu phẩyKhoảng trống nếu đó là cách để tách văn bản (Smith, John, với một dấu phẩy và khoảng trắng giữa các tên). Bạn có thể xem một bản xem trước của dữ liệu trong cửa sổ Xem trước Dữ liệu.

  Bước 2 trong Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

 5. Bấm Tiếp.

 6. Trong bước này, bạn chọn định dạng cho các cột mới hoặc bạn có thể để Excel làm điều đó giúp bạn. Nếu bạn muốn chọn định dạng của riêng mình, hãy chọn định dạng bạn muốn, chẳng hạn như Văn bản, bấm vào cột dữ liệu thứ hai trong cửa sổ Xem trước Dữ liệu và bấm lại vào định dạng đó. Lặp lại thao tác này cho tất cả các cột trong cửa sổ xem trước.

  Bước 3 trong Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột

 7. Bấm vào nút Ảnh nút Thu gọn Hộp Thoại ở bên phải hộp Đích để thu gọn hộp thoại.

 8. Chọn các ô trong sổ làm việc nơi bạn muốn dán dữ liệu đã tách. Ví dụ, nếu bạn muốn chia họ tên đầy đủ thành cột tên và cột họ, hãy chọn số ô thích hợp trong hai cột liền kề.

  Chọn những ô bạn muốn dán các ô đã tách

 9. Bấm vào nút Hình ảnh nút Bung rộng Hộp Thoại để bung rộng hộp thoại, rồi bấm Hoàn tất.

  Bung rộng hộp thoại khi bạn đã chọn xong các ô của mình.

Xem Thêm

Tách văn bản thành các cột khác nhau bằng cách sử dụng hàm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×