Tách nội dung văn bản thành hai bản chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

PowerPoint có tự động khớp tùy chọn trợ giúp bạn quản lý văn bản của bạn khi có nhiều của nó nó sẽ không tự nhiên phù hợp với trong chỗ dành sẵn.

Các tùy chọn tự động khớp xuất hiện ở góc dưới bên trái của chỗ dành sẵn có chứa các văn bản, nhưng chỉ khi hộp chỗ dành sẵn bắt đầu để overfilled với văn bản.

Các tùy chọn tự động khớp chỉ xuất hiện trên hộp chỗ dành sẵn , chứ không phải trên hộp văn bản.

Công cụ tùy chọn tự khớp xuất hiện ở góc dưới bên trái của hộp chỗ dành sẵn

Tách văn bản thành hai bản chiếu

 1. Bấm vào Tùy chọn tự khớp cụ ở góc dưới bên trái của hộp chỗ dành sẵn.

  Công cụ tùy chọn tự khớp xuất hiện khi chỗ dành sẵn sẽ được tô văn bản
 2. Chọn văn bản tách giữa hai bản chiếu hoặc tiếp tục trên một trang chiếu mới.

  Trang chiếu mới được tạo ra ngay lập tức sau khi hiện tại.

  Tách văn bản... chia văn bản hiện tại trong hai nửa. Nửa được di chuyển đến trang chiếu mới.

  Tiếp tục... rời khỏi tất cả văn bản hiện tại trên bản chiếu hiện tại. Bạn bấm vào trang chiếu mới và tiếp tục nhập.

Bật tự động khớp hoặc tắt cho chỗ dành sẵn đã cho

Menu có các tùy chọn để bật tự động khớp hoặc tắt:

Tùy chọn

Mô tả

Văn bản tự động khớp

Nếu bạn thêm văn bản nhiều hơn có thể phù hợp trong chỗ dành sẵn, PowerPoint sẽ đổi cỡ văn bản của bạn sang cỡ phông nhỏ hơn. Đây là thiết đặt mặc định.

Ngừng đặt vừa văn bản

PowerPoint sẽ không giảm văn bản trong hộp cỡ phông nhỏ hơn. Văn bản sẽ overfill hộp. Dùng một trong các tùy chọn tiếp theo ba để khắc phục vùng tràn.

Menu tùy chọn tự khớp

Xác định cách văn bản được chia và định dạng

Menu cũng có các tùy chọn cho việc tách văn bản giữa các trang chiếu hoặc định dạng văn bản trong hai cột:

Tùy chọn

Mô tả

Tách văn bản thành hai bản chiếu

PowerPoint sẽ tạo ra một trang chiếu mới với tiêu đề tương tự như bản chiếu hiện tại và nó chia văn bản xấp xỉ đều giữa hai bản chiếu.

Tiếp tục trên một trang chiếu mới

PowerPoint tạo một trang chiếu mới có cùng tên như bản chiếu hiện tại. Chỉ chuyển đổi sang và tiếp tục nhập văn bản bạn muốn thêm.

Thay đổi thành hai cột

PowerPoint định dạng văn bản hiện tại trong một bố trí hai cột.

Nó không hoạt động?

Tùy chọn tự động khớp bộ không hoạt động cho hộp văn bản mà bạn vẽ trên bản chiếu. Tùy chọn tự động khớp bộ chỉ xuất hiện cho văn bản nội dung trong một chỗ dành sẵn. Chỗ dành sẵn là các hộp chấm chấm được tự động được đặt trên trang chiếu bằng PowerPoint.

Nếu trình không phù hợp với văn bản bạn muốn tách, cắt (Ctrl + X) văn bản từ một trang chiếu và dán (Ctrl + V) nó lên trên một trang chiếu khác.

Tách một bảng trên hai trang chiếu

Hãy xem bài viết Video: chia tách bảng trên hai trang chiếu.

Tách văn bản thành hai bản chiếu

 1. Bấm vào Tùy chọn tự khớp cụ ở góc dưới bên trái của hộp chỗ dành sẵn.

  Công cụ tùy chọn tự khớp xuất hiện khi chỗ dành sẵn sẽ được tô văn bản
 2. Chọn văn bản tách giữa hai bản chiếu hoặc tiếp tục trên một trang chiếu mới.

  Trang chiếu mới được tạo ra ngay lập tức sau khi hiện tại.

  Tách văn bản... chia văn bản hiện tại trong hai nửa. Nửa được di chuyển đến trang chiếu mới.

  Tiếp tục... rời khỏi tất cả văn bản hiện tại trên bản chiếu hiện tại. Bạn bấm vào trang chiếu mới và tiếp tục nhập.

Bật tự động khớp hoặc tắt cho chỗ dành sẵn đã cho

Menu có các tùy chọn để bật tự động khớp hoặc tắt:

Tùy chọn

Mô tả

Văn bản tự động khớp

Nếu bạn thêm văn bản nhiều hơn có thể phù hợp trong chỗ dành sẵn, PowerPoint sẽ đổi cỡ văn bản của bạn sang cỡ phông nhỏ hơn. Đây là thiết đặt mặc định.

Ngừng đặt vừa văn bản

PowerPoint sẽ không giảm văn bản trong hộp cỡ phông nhỏ hơn. Văn bản sẽ overfill hộp. Dùng một trong các tùy chọn tiếp theo ba để khắc phục vùng tràn.

Menu tùy chọn tự khớp

Xác định cách văn bản được chia và định dạng

Menu cũng có các tùy chọn cho việc tách văn bản giữa các trang chiếu hoặc định dạng văn bản trong hai cột:

Tùy chọn

Mô tả

Tách văn bản thành hai bản chiếu

PowerPoint sẽ tạo ra một trang chiếu mới với tiêu đề tương tự như bản chiếu hiện tại và nó chia văn bản xấp xỉ đều giữa hai bản chiếu.

Tiếp tục trên một trang chiếu mới

PowerPoint tạo một trang chiếu mới có cùng tên như bản chiếu hiện tại. Chỉ chuyển đổi sang và tiếp tục nhập văn bản bạn muốn thêm.

Thay đổi thành hai cột

PowerPoint định dạng văn bản hiện tại trong một bố trí hai cột.

Nó không hoạt động?

Tùy chọn tự động khớp bộ không hoạt động cho hộp văn bản mà bạn vẽ trên bản chiếu. Tùy chọn tự động khớp bộ chỉ xuất hiện cho văn bản nội dung trong một chỗ dành sẵn. Chỗ dành sẵn là các hộp chấm chấm được tự động được đặt trên trang chiếu bằng PowerPoint.

Nếu trình không phù hợp với văn bản bạn muốn tách, cắt (Ctrl + X) văn bản từ một trang chiếu và dán (Ctrl + V) nó lên trên một trang chiếu khác.

PowerPoint Online không hỗ trợ tự động tách văn bản giữa các trang chiếu. Bạn phải cắt và dán để chuyển tràn văn bản vào một trang chiếu khác, nếu không thì sử dụng phiên bản trên máy tính PowerPoint.

Xem thêm

Điều khiển kích cỡ văn bản trong chỗ dành sẵn bằng cách sử dụng tự động khớp

Tạo cột văn bản

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×