Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với thư

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với thư

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Thư dành cho Windows 10 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và gửi email mới, đọc, sắp xếp và trả lời đã nhận được email, tìm kiếm và bộ lọc email, làm việc với phần đính kèm và hộp thư đến tập trung.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Tạo và gửi email

Cho phép bộ đọc màn hình giúp bạn tạo email mới và nhận thư đến.

 1. Trong hộp thư đến, hãy nhấn Ctrl + N. Bạn nghe: "Địa chỉ, để." Cửa sổ mới bằng một email trống sẽ mở ra, với tiêu điểm trên để email trường địa chỉ.

 2. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người nhận. Danh sách các liên hệ khớp sẽ cập nhật khi bạn nhập. Để chọn một liên hệ, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tên liên hệ bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 3. Nếu bạn muốn gửi một bản sao hoặc ẩn bản sao của thư, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Cc, Bcc nút," và sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Addressing, Cc editing" (Đang chỉnh sửa Địa chỉ, Cc). Thêm người nhận bản sao.

  Để gửi một bản sao ẩn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Addressing, Bcc, sửa," và thêm người nhận.

 4. Để thêm một chủ đề cho email, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Chủ đề, chỉnh sửa." Nhập một chủ đề cho thư của bạn.

 5. Để nhập thông điệp của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thư, chỉnh sửa." Nhập tin nhắn của bạn.

 6. Khi bạn đã soạn xong thư, hãy nhấn Alt + S để gửi đi.

Đọc và trả lời hoặc chuyển tiếp email

Mở và đọc email

Theo mặc định, các email mới nhất sẽ được liệt kê trước tiên.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thư đầu tiên trong danh sách thư.

 2. Trong danh sách thư, hãy nhấn phím mũi tên xuống để duyệt thư. Bạn nghe thông tin về mỗi email, bao gồm tên người gửi và chủ đề.

 3. Để mở email, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Reading pane, message" (Ngăn đọc, thư).

 4. Để nghe tường thuật viên đọc thư từ trên xuống dưới, nhấn SR khóa + R.

 5. Khi bạn đã hoàn tất việc đọc thư, để trở về hộp thư đến, hãy nhấn Esc.

Trả lời email

 1. Với thông báo email mở, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chỉ trả lời người gửi ban đầu, nhấn Ctrl+R.

  • Nếu thư có nhiều người nhận và bạn muốn trả lời cho tất cả chúng, hãy nhấn Ctrl + Shift + R.

  Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề và được thiết lập để chỉ trả lời người gửi hoặc tất cả mọi người có trong email ban đầu. Bạn nghe: "Ngăn đọc, tin nhắn, chỉnh sửa." Tiêu điểm nằm ở nội dung thư.

 2. Nhập tin nhắn của bạn.

 3. Khi bạn đã soạn xong thư, hãy nhấn Alt + S để gửi đi.

Chuyển tiếp email

 1. Mở email, hãy nhấn Ctrl + F. Một email mới sẽ mở ra với cùng một chủ đề. Tiêu điểm nằm trên để email trường địa chỉ.

 2. Nhập tên của từng người nhận.

 3. Để nhập một thông báo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thông báo, có thể sửa văn bản," và sau đó nhập thông điệp của bạn.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư, hãy nhấn Alt + S để gửi đi.

Sắp xếp thư

Theo mặc định, MailforWin10_Short nhóm thư theo hội thoại. Nếu bạn muốn liệt kê một email của bạn tại một thời gian trong thứ tự thời gian thay vào đó, bạn có thể thay đổi cách thư của bạn được sắp xếp.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt nút", và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Ngăn thiết đặt."

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Thư danh sách", sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Được chọn, nhóm theo hội thoại."

 4. Danh sách một email của bạn tại một thời điểm, nhấn phím mũi tên lên một lần. Chọn tùy chọn thư riêng lẻ , và tiêu điểm trở về hộp thư đến.

Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để tìm email

Lãng phí thời gian không đào qua danh sách hoặc lưu trữ cho email đó quan trọng. Sử dụng tính năng tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những nội dung bạn đang tìm.

Tìm kiếm email

 1. Trong hộp thư đến, hãy nhấn Ctrl + E. Bạn sẽ nghe thấy: "Search, editing" (Đang chỉnh sửa Tìm kiếm). Tiêu điểm sẽ di chuyển trường văn bản tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn và sau đó nhấn Enter.

 3. Để duyệt qua các kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Tường thuật viên đọc các kết quả tìm kiếm.

 4. Khi bạn nghe email bạn muốn, nhấn Enter để mở nó.

 5. Để thoát khỏi Tìm kiếm, hãy nhấn Esc.

Sử dụng bộ lọc để tìm email

 1. Trong hộp thư đến của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "bộ lọc, tất cả, nút thu gọn," rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn lọc bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

 3. Để duyệt qua email phù hợp với bộ lọc, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Trình tường thuật sẽ đọc chi tiết thư khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe email bạn muốn mở, hãy nhấn Enter.

 5. Để loại bỏ tùy chọn lọc và xem tất cả email trong danh sách thư, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lọc," theo sau là bộ lọc hiện tại, sau đó nhấn Enter. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe "Tất cả", sau đó nhấn Enter.

Mở hoặc thêm tệp đính kèm

Bạn có thể mở và thêm phần đính kèm trong email của bạn.

Mở phần đính kèm

Trình tường thuật sẽ thông báo email đã nhận có chứa tệp đính kèm hay không.

 1. Trong danh sách thư, hãy duyệt đến email với một hoặc nhiều phần đính kèm, và sau đó nhấn Enter để mở nó.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thông tin thư, tải xuống," theo sau là tên tệp và kích cỡ, và "Phần đính kèm."

 3. Để mở tệp đính kèm, nhấn Enter.

Thêm phần đính kèm

Bạn có thể gửi tệp như sơ yếu lý lịch hoặc hình ảnh.

 1. Khi bạn đang soạn thảo thư, hãy nhấn Alt + tôi. Hộp thoại Mở của Windows mở ra.

 2. Duyệt đến tệp bạn muốn đính kèm, và khi trên tệp, hãy nhấn Enter. Tệp được đính kèm trong email.

Bật thông báo hoặc tắt

Bạn có thể bật tất cả hoặc chỉ cần thông báo âm thanh hoặc tắt.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt nút", và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Ngăn thiết đặt."

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Thông báo", sau đó nhấn Enter.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để bật hoặc tắt thông báo tất cả, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Hiển thị biểu ngữ thông báo" và nhấn phím cách.

  • Để bật hoặc tắt chỉ thông báo âm thanh, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Phát âm thanh", và nhấn phím cách.

 4. Để trở về hộp thư đến, hãy nhấn Esc hai lần.

Làm việc với hộp thư đến Ưu tiên

Tập trung vào những email quan trọng nhất đối với bạn. Cho tất cả các tài khoản O365, MailforWin10_Short tạo hộp thư đến hai: tập trungkhác. Những email quan trọng nhất của bạn sẽ được sắp xếp vào hộp thư đến Ưu tiên trong khi những thư còn lại vẫn dễ truy nhập nhưng nằm ở vị trí gọn gàng, trong hộp thư đến Khác.

Chuyển đổi giữa hộp thư đến Ưu tiên và Khác

Theo mặc định, MailforWin10_Short sẽ mở ra hộp thư đến tập trung .

 1. Để di chuyển đến hộp thư đến khác , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "nút", sau đó nhấn Enter.

 2. Để chuyển trở lại vào hộp thư đến tập trung , nhấn Tab khóa cho đến khi bạn nghe "tập trung vào nút." Để chọn, nhấn Enter.

Di chuyển một email từ hộp thư đến Khác sang hộp thư đến Ưu tiên

 1. Trong hộp thư đến Khác, dẫn hướng tới email bạn muốn di chuyển sang hộp thư đến Ưu tiên.

 2. Khi đối với email, hãy nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Di chuyển để tập trung", sau đó nhấn Enter. Email được di chuyển và trả về tiêu điểm vào hộp thư đến .

Ẩn hộp thư đến Ưu tiên

Bạn có thể ẩn hộp thư đến Ưu tiên và làm việc với một danh sách thư duy nhất.

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt nút", và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Ngăn thiết đặt."

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Tập trung hộp thư đến", sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: ", sắp xếp các thư vào tập trung và khác."

 4. Để ẩn hộp thư đến tập trung , nhấn phím cách.

 5. Để trở về hộp thư đến, hãy nhấn Esc hai lần.

Xem thêm

Sử dụng ứng dụng Thư dành cho Windows 10 với Trình tường thuật

Dùng bộ đọc màn hình để làm việc với thư mục trong thư

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với lịch

Phím tắt trong các ứng dụng Thư và Lịch dành cho Windows 10

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×