Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Sway

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Sway

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Sway với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tạo báo cáo tương tác, bản trình bày, câu chuyện cá nhân, và nhiều hơn nữa.

Sway có cấu trúc nội dung là thẻ riêng lẻ. Mỗi thẻ đại diện cho một thành phần trong tài liệu, ví dụ, một tiêu đề, ảnh hoặc video. Khi bạn tạo một mới Sway, nó có một thẻ tiêu đề. Chỉ thêm văn bản, hình ảnh, video hoặc các mục được nhúng. Sway nào còn lại, đảm bảo rằng nội dung đã hoàn thành của bạn trông đẹp trên bất kỳ thiết bị.

Bạn cần tài khoản tổ chức (chẳng hạn như tài khoản Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học) sử dụng Sway.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi dùng tường thuật viên, tắt chế độ quét.

Trong chủ đề này

Bắt đầu Sway Universal với Windows 10

 1. Mở menu Bắt đầu, rồi nhập “Sway”.

 2. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Leaving menus. Sway.” (Đang rời khỏi các menu. Sway.) Tiêu điểm nằm trên nút Tạo Mới của Sway.

Chèn thẻ

 1. Bấm Caps lock nhấn và giữ nó. Nhấn mũi tên cho đến khi bạn nghe, "Chèn nội dung, nút."

 2. Nhấn phím cách. Bạn sẽ nghe, "được chọn. Được đề xuất Hiển thị thẻ kiểu tab mục."

 3. Nhấn và giữ bấm Caps lock. Bấm vào mũi tên và bạn sẽ quay vòng qua tất cả các tab. Bạn sẽ nghe, "không được chọn. Hiển thị văn bản | Đa phương tiện | Nhóm thẻ kiểu tab mục. Hai | Ba | Bốn trong bốn."

 4. Nhấn Phím cách (hoặc Enter) để chuyển tab, nếu cần. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng chuông.

 5. Để biết nội dung trong mỗi tab, trước tiên hãy chọn tab đó, rồi nhấn và giữ CAPS. Nhấn mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy “Insert <type> card. Button” (Nút Chèn thẻ <loại>). (Ví dụ: “Insert Heading 1 card. Button” (Nút Chèn thẻ Đầu đề 1).)

 6. Nhấn Phím cách (hoặc Enter) để chèn thẻ bên dưới thẻ trước đó. Thẻ sẽ được thêm.

Lưu một Sway

Sway tự động lưu nội dung của bạn khi bạn đang thực hiện.

Chia sẻ một Sway

Bạn có thể chia sẻ Sway bằng cách sử dụng menu tùy chọn hoặc bằng cách sao chép URL từ trình duyệt, rồi gửi cho một ai đó.

 1. Nhấn Alt + Shift + S. Bạn nghe "Chia sẻ" tiếp theo một trong hai là "chia sẻ này, chuyển đổi. nút Sway ép."hoặc"trên. Chia sẻ. Chia sẻ này nút Sway ."

 2. Nếu chưa chọn nút Chia sẻ, hãy nhấn Phím cách.

 3. Bạn có thể chọn "Chia sẻ với thế giới" bằng cách phát hành trên docs.com hoặc bạn có thể "chia sẻ với bạn bè" qua Facebook, Twitter, hoặc một mã nhúng. Nhấn phím Tab để lựa chọn của bạn và sau đó nhấn Enter.

Tìm nội dung trong một Sway

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy “Open search button. To activate, press Spacebar.” (Nút Mở tìm kiếm. Để kích hoạt, nhấn Phím cách.)

 2. Nhấn Phím cách, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “Searching dot-dot-dot” (Đang tìm kiếm chấm, chấm, chấm) tiếp theo sau là số kết quả được tìm thấy cho từ tìm kiếm của bạn. Tiêu điểm nằm trên kết quả đầu tiên.

 4. Để di chuyển tới kết quả tiếp theo, nhấn Enter.

Đã đọc một Sway

Chuyển trước sang chế độ xem Trợ năng là một cách dễ dàng để đọc Sway bằng bộ đọc màn hình.

 1. Nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy “Office App Switcher button menu.” (Menu nút Bộ chuyển đổi Ứng dụng Office.) Tiêu điểm di chuyển tới thanh công cụ.

 2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “More Options button menu.” (Menu nút Xem thêm Tùy chọn.)

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy “More Sway Options link.” (Liên kết Xem thêm Tùy chọn Sway) Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “More Options button.” (Nút Xem thêm Tùy chọn.)

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Displays this Sway in a high-contrast design with full keyboard functionality and screen reader access to all content button.” (Nút Hiển thị Sway này ở thiết kế có độ tương phản cao với đầy đủ chức năng bàn phím và bộ đọc màn hình có quyền truy nhập vào mọi nội dung.) Nhấn Enter.

 5. Cuộn qua Sway bằng cách nhấn Caps lock + mũi tên phải hoặc mũi tên trái khóa.

Xem thêm

Các tính năng trợ năng trong Sway

Thực hiện thiết kế Sway của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Sử dụng Sway với bàn phím của bạn và trình đọc màn hình, chẳng hạn như JAWS hoặc tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tạo báo cáo tương tác, bản trình bày, câu chuyện cá nhân, và nhiều hơn nữa.

Sway có cấu trúc nội dung là thẻ riêng lẻ. Mỗi thẻ đại diện cho một thành phần trong tài liệu, ví dụ, một tiêu đề, ảnh hoặc video. Khi bạn tạo một mới Sway, nó có một thẻ tiêu đề. Chỉ thêm văn bản, hình ảnh, video hoặc các mục được nhúng. Sway nào còn lại, đảm bảo rằng bạn Sway trông có vẻ ổn trên bất kỳ thiết bị.

Bạn cần tài khoản tổ chức (chẳng hạn như tài khoản Microsoft hoặc tài khoản công ty hoặc trường học) sử dụng Sway.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn dùng Sway, chúng tôi khuyên bạn dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của bạn. Vì Sway chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím sẽ khác nhau từ các chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ dùng Ctrl + F6 thay vì F6 cho nhảy xuất các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) áp dụng cho trình duyệt web – không Sway.

 • Khi dùng tường thuật viên, tắt chế độ quét.

 • Khi dùng JAWS, đảm bảo rằng con chạy ảo tắt. JAWS sẽ tự động tắt con chạy ảo. Nếu con chạy ảo bật, hãy nhấn Insert + Z để tắt nó.

Trong chủ đề này

Bắt đầu Sway

 1. Mở trình duyệt web của bạn.

 2. Đi tới sway.office.com. Bạn nghe: "Microsoft Sway. Tạo bản tin bằng hình ảnh nổi bật, bản trình bày, và tài liệu trong vài phút. Bắt đầu." Tiêu điểm nằm trên nút Bắt đầu . Nhấn Enter.

 3. Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn, đăng nhập hộp thoại mở ra. Đăng nhập vào tài khoản tổ chức hoặc trường học của bạn.

  Sway sẽ mở ra với tiêu điểm lên nút Tạo mới .

Chèn thẻ

 1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe nội dung bạn muốn chèn thẻ mới sau.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Chèn nội dung", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "được chọn. Hiển thị gợi ý thẻ kiểu tab mục. Một trong bốn."

 3. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để quay vòng qua các tab kiểu thẻ. Để chọn một tab, hãy nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab và sau đó dùng phím mũi tên trái và phải để duyệt các kiểu thẻ trong tab.

 5. Khi bạn nghe kiểu thẻ bạn muốn, nhấn Enter để chèn thẻ. Thẻ được thêm vào Swaycủa bạn.

Lưu một Sway

Sway tự động lưu nội dung của bạn khi bạn đang thực hiện.

Chia sẻ một Sway

Bạn có thể chia sẻ một Sway bằng cách tạo ra một nối kết và gửi cho liên hệ của bạn.

 1. Để mở menu chia sẻ , hãy nhấn Alt + Shift + S.

 2. Dùng các tùy chọn trong menu chia sẻ , xác định những người bạn muốn chia sẻ Sway với và cho dù họ có thể sửa nó.

 3. Để sao chép nối kết cho Swaycủa bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sao chép nối kết", sau đó nhấn Enter. Dán nối kết vào thư và gửi nó đến liên hệ của bạn.

Dùng tìm kiếm trong một Sway

 1. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Sway", sau đó nhấn Ctrl + F6 lại. Bạn nghe: "Sway."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mở tìm kiếm" rồi nhấn Enter.

 3. Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter. Tường thuật viên sẽ thông báo số kết quả tìm kiếm. Tiêu điểm nằm trên mẫu đầu tiên.

 4. Để di chuyển tới kết quả tiếp theo, nhấn Enter.

Đã đọc một Sway

Để đọc một Sway với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang dạng xem khả năng truy nhập.

 1. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Sway." Tiêu điểm nằm trên thanh công cụ.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn khác", sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Khả năng truy nhập dạng xem", và sau đó nhấn Enter.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Với tường thuật viên, cuộn qua Sway bằng cách nhấn Caps lock + phím mũi tên phải hoặc trái.

  • Với JAWS, bật con chạy ảo bằng cách nhấn Insert + Z. cuộn qua Sway bằng cách dùng lên và xuống phím mũi tên.

Xem thêm

Các tính năng trợ năng trong Sway

Thực hiện thiết kế Sway của bạn có thể truy nhập cho người Khuyết tật

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×