Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Skype for Business với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể bắt đầu hội thoại âm thanh và video, dùng nhắn tin tức thời (IM), và họp với người khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt cho Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business

Để khởi động Skype for Business, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Nhấn phím logo Windows , nhập Skype for Businessvà nhấn Enter.

 • Trong lời mời họp, hãy chọn liên kết Tham gia Cuộc họp Skype.

 • Khởi động Windows (nếu bạn đã chọn hộp kiểm Tự động khởi động ứng dụng khi tôi đăng nhập vào Windows trong tab Cá nhân của hộp thoại Tùy chọn).

Lưu ý: Đăng nhập bằng thông tin xác thực của tổ chức bạn—không phải tên Skype hoặc tài khoản Microsoft của bạn.

Tự động khởi động Skype khi bạn khởi động Windows

 1. Để mở hộp thoại Tùy chọn, hãy nhấn Alt+T, rồi nhấn O. Bạn nghe thấy “Chung”.

 2. Nhấn P. Bạn nghe thấy: "Cá nhân".

 3. Nhấn Alt+U. Bạn nghe thấy: “Tự động khởi động ứng dụng khi tôi đăng nhập vào Windows”.

 4. Nhấn Phím cách cho đến khi bạn nghe thấy: "Đã chọn".

 5. Nhấn Enter. Hộp thoại Tùy chọn đóng lại, và tiêu điểm di chuyển đến hộp tìm kiếm trong cửa sổ chính.

Thay đổi trạng thái của bạn

Khi Skype for Business khởi động, một số bộ đọc màn hình đọc tên, trạng thái sẵn sàng, vị trí và ghi chú cá nhân của bạn, xuất hiện ở phía trên cùng của cửa sổ chính và có thể hiển thị bởi những người dùng Skype khác.

Để thay đổi thông tin hoặc ảnh xuất hiện, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe tên của tùy chọn mong muốn, rồi nhấn Phím cách.

Làm việc với bộ đọc màn hình

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Lối tắt bàn phím cho Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể bắt đầu hội thoại âm thanh và video, dùng nhắn tin tức thời (IM), và họp với người khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business ứng dụng và đăng nhập

 1. Để chọn ứng dụng Skype for Business, di chuyển tiêu điểm cho tới khi nghe thấy “Skype for Business” rồi nhấn vào ứng dụng.

 2. Để mở ứng dụng đã chọn, hãy gõ đúp nó. Làm ứng dụng sẽ mở ra và đăng nhập đầu đề được chọn, bạn nghe: "Hãy đăng nhập." Sau khi bạn mở ứng dụng Skype for Business , giao diện người dùng (UI) chứa bảy thành phần mà bạn có thể chọn (theo thứ tự sau đây từ trên xuống dưới):

  • Tiêu đề Đăng nhập

  • Hộp Tên người dùng

  • Hộp Mật khẩu

  • Nút bật tắt Lưu mật khẩu của tôi

  • Liên kết Hiển thị tùy chọn nâng cao

  • Nút Đăng nhập

  • Liên kết Trợ giúp đăng nhập

 3. Di chuyển tiêu điểm tới thành phần giao diện người dùng thứ hai trên màn hình: hộp tên người dùng . Bạn nghe: "Tổ chức đăng nhập địa chỉ." Nhập tên người dùng của bạn, bao gồm tên miền.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Di chuyển tiêu điểm vào hộp mật khẩu , và bạn nghe: "Mật khẩu, trường văn bản bảo mật." Nhập mật khẩu của bạn.

 5. Để di chuyển tiêu điểm đến nút đăng nhập , hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe: "Hãy đăng nhập nút." Gõ đúp vào màn hình.

  Khi Skype for Business đăng nhập vào tài khoản của bạn và tiêu điểm di chuyển đến ảnh hồ sơ của bạn ở đầu màn hình, bạn nghe thấy “My info” (Thông tin của tôi), tiếp theo là trạng thái và “Button” (Nút).

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất Skype for Business vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Làm việc với bộ đọc màn hình VoiceOver

 1. Chuyển tới Cài đặt > Chung > Trợ năng > VoiceOver.

 2. Trên màn hình VoiceOver, bạn có thể bật bộ đọc màn hình và điều chỉnh cài đặt như tốc độ nói, gợi ý, âm vực, thông báo, v.v...

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể bắt đầu hội thoại âm thanh và video, dùng nhắn tin tức thời (IM), và họp với người khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business cho Android lần đầu

Lần đầu tiên bạn mở ứng dụng Skype for Business for Android , bạn cung cấp thông tin hồ sơ và tùy chọn cá nhân.

 1. Trên thiết bị di động của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái với hai ngón tay để đi đến trang đầu màn hình nơi ứng dụng Skype for Business for Android trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack sẽ thông báo về ứng dụng gõ đúp vào màn hình.

 2. Đăng nhập màn hình, tiêu điểm di chuyển tiêu điểm vào hộp địa chỉ tổ chức đăng nhập . Bạn nghe: "tổ chức đăng nhập địa chỉ, hộp sửa." Gõ đúp vào scree và nhập đăng nhập địa chỉ của bạn, thường là địa chỉ email của bạn.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Nút tiếp tục", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Di chuyển tiêu điểm vào hộp mật khẩu . Bạn nghe: "Mật khẩu, hộp sửa." Gõ đúp vào hộp và nhập mật khẩu của bạn. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Nút tiếp tục", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trên màn hình kế tiếp, di chuyển tiêu điểm tới cácsố điện thoại của bạn là gì? hộp. Bạn nghe: "số điện thoại Android, hộp sửa." Nhập số điện thoại mà bạn muốn dùng để thực hiện và nhận cuộc gọi công việc và gia nhập cuộc họp từ Skype for Business for Android.

 6. Trên cùng màn hình, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Đồng bộ liên hệ được chọn. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "đồng bộ liên hệ hộp kiểm được chọn." Nếu hộp kiểm "đánh dấu," khi trên hộp kiểm, gõ đúp vào màn hình. Điều này phối Skype for Business for Android liên hệ của bạn vào danh sách liên hệ của thiết bị di động của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Nút tiếp tục", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 8. Di chuyển tiêu điểm đến một màn hình giới thiệu với thông tin về Skype liên hệ, cuộc họp sắp tới, và các hội thoại. Để chuyển tới màn hình kế tiếp, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay.

 9. Màn hình thứ hai cung cấp cho bạn biết thêm thông tin về cách làm việc với các liên hệ của bạn, trang chiếu xuống màn hình này. Để chuyển tới màn hình kế tiếp, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay.

 10. Màn hình cuối cùng cung cấp cho bạn thông tin về cách làm việc với lịch của bạn. Để bắt đầu dùng ứng dụng, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  Màn hình Skype for Business for Android xuất hiện, có chứa hộp tìm kiếm cho các liên hệ trong danh bạ công ty, cuộc hẹn sắp tới và hội thoại gần đây của bạn.

Mở Skype for Business cho Android và đăng nhập

 1. Từ màn hình chính của thiết bị di động của bạn, dẫn hướng đến màn hình có chứa ứng dụng Skype for Business for Android trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack sẽ thông báo về ứng dụng gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tên và địa chỉ đăng nhập của bạn. Gõ đúp vào màn hình. Skype for Business for Android sẽ mở ra.

  Mẹo: Nếu bạn không phải đã đăng xuất khỏi Skype for Business for Android lần cuối bạn đã sử dụng nó, ứng dụng sẽ mở mà không cần nhắc bạn đăng nhập.

Đăng xuất khỏi Skype for Business cho Android

 1. Trong Skype for Business for Android, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe: "menu thiết đặt dạng xem hồ sơ, nút." Gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Đăng xuất." Gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Đăng xuất khỏi Skype for Business."

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Skype for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Skype for Business hoạt động như một phần của Outlook trên web chứ không phải là một ứng dụng độc lập. Bạn có thể bắt đầu hội thoại âm thanh và video, dùng nhắn tin tức thời (IM), và họp với người khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business in Outlook trên web.

Skype for Business Online phải được khởi chạy bên trong Outlook trên webvà chạy bên trong Outlook trên web. Skype for Business Online không phải là một ứng dụng độc lập.

 1. Mở Outlook trên web bằng cách đi tới http://outlook.office.com. Đăng nhập vào tài khoản Office của bạn.

 2. Để di chuyển vào thanh công cụ Office Online, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Mở công cụ khởi động ứng dụng."

 3. Để mở ngăn Skype for Business , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Dùng phím mũi tên xuống để sử dụng Skype for Business hội thoại ngăn." Sau đó, nhấn phím mũi tên xuống.

  Ngăn Skype for Business mở ra và tab danh sách Tất cả liên lạc đang hoạt động.

Làm việc với bộ đọc màn hình

Trong Skype for Business trong Outlook trên web, bạn có thể sử dụng tường thuật viên, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn hoặc bộ đọc màn hình của bên thứ ba, chẳng hạn như hàm. Bộ đọc màn hình chuyển đổi văn bản thành lời nói và đọc to lệnh, vị trí, danh sách và các nút, ngoài việc nội dung đó.

Dưới đây là một số ghi chú về làm việc với tường thuật viên hoặc JAWS:

 • Để bật tường thuật viên hoặc tắt trên PC, trong Windows, hãy nhấn Windows + điều khiển logo khóa + nhập.

 • Nếu bộ đọc màn hình của bạn dừng đọc hoặc hoạt động bất thường, nhấn Alt+Tab để thoát cửa sổ hiện tại rồi nhấn lại Alt+Tab để quay lại cửa sổ. Thao tác này sẽ đặt lại trọng tâm của bộ đọc màn hình trên cửa sổ hiện tại.

 • Để biết thêm thông tin về tường thuật viên, tham khảo nghe đọc to với tường thuật viên văn bản.

 • Để biết thêm thông tin về JAWS, tham khảo Tài liệu về bộ đọc màn hình JAWS.

Sau khi bắt đầu từ bộ đọc màn hình, trong Outlook trên web, để dẫn hướng đến Skype for Business trong Outlook trên web, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Mở công cụ khởi động ứng dụng." Sau đó, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Dùng phím mũi tên xuống để sử dụng Skype for Business hội thoại ngăn."

Để dẫn hướng qua các điều khiển Skype for Business , hãy dùng phím mũi tên xuống hoặc phím Tab. Vì phiên bản này của Skype for Business hoạt động bên trong Outlook trên web, thật dễ dàng để di chuyển ra khỏi các điều khiển Skype và vào Outlook trên các điều khiển web. May mắn, thật dễ dàng để chuyển trở lại bằng cách nhấn Ctrl + F6 hoặc Shift + Tab. Tìm hiểu thêm tại Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng Skype dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập.

Bắt đầu cuộc hội thoại

 1. Khi tiêu điểm lên nút mở Pa-nen Skype , để đến tên trong danh sách liên hệ của bạn, nhấn phím Tab. Để di chuyển xuống qua danh sách, nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe tên từng liên hệ khi nó được chọn.

 2. Khi bạn nghe tên của người bạn muốn trò chuyện cùng, nhấn Enter. Ngăn Cuộc hội thoại mở ra và trọng tâm nằm trong hộp Chỉnh sửa cuộc trò chuyện. Bạn nghe thấy tên của liên lạc và trạng thái hiện tại của liên lạc.

  1. Để mời những người khác vào hội thoại này, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thêm người vào hội thoại này." Sau đó, hãy nhập tên người mà bạn muốn thêm vào hội thoại. Để chọn liên hệ bổ sung từ danh sách tất cả liên hệ của bạn, hãy nhấn Enter. Sau khi bạn đã thêm vào liên hệ mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm nút" và sau đó, để thêm những người trò chuyện của bạn, nhấn Enter.

  2. Để di chuyển tiêu điểm vào hộp trò chuyện được nhập , hãy nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Trò chuyện nhập."

 3. Trong ngăn Cuộc hội thoại, nhập tin nhắn của bạn vào hộp Tin nhắn.

 4. Để gửi tin nhắn của bạn, nhấn Enter.

Kết thúc hội thoại

 1. Khi bạn đã sẵn sàng để kết thúc hội thoại, để đến Pa-nen Skype for Business menu, nhấn phím Tab. Bạn nghe "Tìm hội thoại" và tiêu điểm nằm trong menu mục đầu tiên.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe âm tên của liên hệ. Để biết thêm tùy chọn, nhấn Shift + F10. Bạn nghe tùy chọn sẵn dùng menu đầu tiên. Nếu hội thoại đang mở với một người, bạn nghe: "Đóng hội thoại." Nếu nó có nhiều hơn hai người dự, bạn nghe: "Xem hồ sơ."

 3. Để đặt tiêu điểm trên đóng hội thoại, hãy dùng phím mũi tên xuống và sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Dùng bộ đọc màn hình để thêm người vào liên hệ của bạn trong Skype for Business

Dùng bộ đọc màn hình để gửi tin nhắn tức thời trong Skype for Business

Phím tắt trong Outlook trên web

Tìm hiểu làm thế nào để dẫn hướng Skype dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng các tính năng có thể truy nhập

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×