Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business trong Windows

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business trong Windows

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Bạn có thể dùng tường thuật viên, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn và lối tắt bàn phím để lưu trữ và chia sẻ tệp trong thư mục OneDrive for Business của bạn trên máy tính của bạn. Bất cứ khi nào bạn đang trực tuyến, OneDrive for Business tệp của bạn sẽ được tự động đồng bộ thư mục này.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở thư mục OneDrive for Business của bạn

Ứng dụng OneDrive for Business được tích hợp sẵn trong Windows 10 và thư mục sẽ tự động xuất hiện trong danh sách tệp khi bạn sử dụng thanh Tìm kiếm Cortana hoặc File Explorer.

Trong các phiên bản khác của Windows, để thư mục OneDrive for Business của bạn xuất hiện trong thanh Tìm kiếm hoặc File Explorer, trước tiên, bạn phải đồng bộ OneDrive for Business với PC của mình. Sau khi bạn đồng bộ OneDrive for Business của mình, một thư mục sẽ được thêm vào PC của bạn. Tên thư mục OneDrive gồm tên tổ chức Office 365 của bạn, như OneDrive - Contoso hoặc OneDrive@Contoso.com.

Để biết thêm thông tin, xem mục Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business trong Windows.

Mở OneDrive for business thư mục của bạn từ thanh tìm kiếm Cortana

 1. Để chọn thanh Tìm kiếm Cortana, nhấn vào phím logo Windows.

 2. Khi bạn nghe thấy “Cortana” (Cortana), hãy nhập OneDrive for Business. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Cortana window, Search box” (Cửa sổ Cortana, Hộp tìm kiếm).)

 3. Khi bạn nghe thấy “OneDrive for Businessdesktop app” (ứng dụng trên máy tính OneDrive for Business) hoặc “OneDrive for Business file folder” (tệp thư mục OneDrive for Business), hãy nhấn Enter.

Mở thư OneDrive for Business thư mục từ File Explorer

 1. Để mở File Explorer, hãy nhấn phím Windows+E. File Explorer sẽ mở bằng tiêu điểm trên chế độ xem Mục.

 2. Sử dụng phím mũi tên cho tới khi bạn nghe thấy “OneDrive dash” (OneDrive gạch ngang) và tên tổ chức được liên kết với thư mục, rồi nhấn Enter.

Mẹo: Nếu thư mục OneDrive của bạn chưa được liệt kê trong chế độ xem Mục, để xem thư mục đó, di chuyển tới chế độ xem Cây trong ngăn Dẫn hướng. Nhấn Shift+F6 hoặc Shift+Tab, nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “OneDrive dash” (OneDrive gạch ngang) và tên tổ chức được liên kết với thư mục, rồi nhấn Enter.

Mở mục

Chọn mục bạn muốn mở, rồi nhấn Enter.

Mẹo:  Để chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng để mở mục, hãy chọn mục đó, rồi nhấn Alt+H, P+E. Trong danh sách ứng dụng, để chọn một ứng dụng được liệt kê hoặc tùy chọn Chọn một ứng dụng khác, nhấn vào phím mũi tên Xuống, rồi nhấn Enter.

Tải lên một mục

Bạn có thể tải tệp lên OneDrive từ File Explorer hoặc tải lên tệp bằng cách lưu tệp đó vào OneDrive.

Tải lên tệp từ File Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn vào phím logo Windows+E.

 2. Chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn tải lên OneDrive, rồi nhấn vào Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, rồi bạn nghe thấy “Context menu” (Menu ngữ cảnh).

 3. Nhấn N, N hoặc nhấn vào phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Send to” (Gửi tới), rồi nhấn Enter. Menu con Gửi tới sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Send to submenu, Bluetooth device” (Menu con Gửi tới, thiết bị Bluetooth). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Bluetooth device, Send to submenu” (Thiết bị Bluetooth, menu con Gửi tới).)

 4. Nhấn phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy tên thư mục OneDrive for Business của bạn, rồi nhấn Enter.

Tệp được tải lên OneDrive của bạn.

Lưu tệp vào OneDrive for Business thư mục của bạn

 1. Mở tệp bạn muốn tải lên, rồi nhấn Alt+F. Chế độ xem Backstage sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Backstage View, Info tab” (Chế độ xem Backstage, Tab thông tin). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Selected, Info tab” (Được chọn, Tab thông tin).)

 2. Để mở tab Lưu Dưới dạng , nhấn A, A.

 3. Khi bạn nghe thấy “Save as features, Add a Place” (Tính năng Lưu dưới dạng, Thêm Vị trí), nhấn phím mũi tên Lên hoặc mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy tên thư mục OneDrive for Business của bạn, rồi nhấn Enter. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Selected, Add a Place” (Đã chọn, Thêm Vị trí).) Tiêu điểm di chuyển tới hộp Chọn Thư mục, với nút OneDrive for Business được chọn.

 4. Để di chuyển tới hộp Nhập Tên Tệp, hãy nhấn vào phím mũi tên Xuống. Nhập tên cho tệp hoặc nếu danh sách tên tệp trước đó xuất hiện, để chọn tên tệp, hãy nhấn phím mũi tên Xuống.

  • Để lưu tệp vào thư mục OneDrive for Business chính của bạn, nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Lưu, rồi nhấn Enter.

  • Để lưu tệp vào một thư mục con cụ thể trong thư mục OneDrive for Business của bạn, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Name button” (nút Tên), nhấn phím mũi tên Xuống để di chuyển tới thư mục mà bạn muốn lưu tệp, rồi nhấn Enter. Khi bạn nghe thấy tên tệp đầu tiên trong thư mục (hoặc nếu không có tệp nào trong thư mục, bạn sẽ nghe thấy tên thư mục), để di chuyển tới nút Lưu, nhấn Shift+Tab, rồi nhấn Enter.

Tải xuống một mục OneDrive một thiết bị

Theo mặc định, mọi thư mục trong thư mục OneDrive của bạn đều có sẵn trực tuyến và ngoại tuyến trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng OneDrive trên thiết bị của mình và muốn tải xuống một mục từ OneDrive cho thiết bị của bạn, (nhấn Ctrl+C), di chuyển tới thư mục mà bạn tải xuống, rồi dán mục đó (nhấn Ctrl+V).

Chia sẻ một mục từ OneDrive

Chia sẻ một mục

 1. Chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Shift+F10.

 2. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Context menu, Open” (Menu ngữ cảnh, Mở).

 3. Nhấn O, O hoặc nhấn vào phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “OneDrive for Business”, rồi nhấn Enter.

 4. Khi bạn nghe thấy “Go to Browser, G” (Đi đến Trình duyệt, G), hãy nhấn S. Ngăn Chia sẻ ‘Tài liệu’ sẽ mở ra trong OneDrive for Business ở trình duyệt mặc định của bạn. Bạn sẽ nghe thấy “Files, OneDrive” (Tệp, OneDrive) tên trình duyệt của bạn, “Share” (Chia sẻ) và tên tệp của bạn.

 5. Ngăn Chia sẻ ‘Tài liệu’ sẽ mở ra với tab Mời mọi người được chọn và bạn sẽ nghe thấy “Enter a name or email address” (Nhập tên hoặc địa chỉ email). (Trong Trình tường thuật, nhấn vào phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Enter a name or email address” (Nhập tên hoặc địa chỉ email).) Nhập tên.

 6. Nhấn vào phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Choose a permission level combo box” (Hộp tổ hợp Chọn một mức quyền). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Choose a permission level, Can edit editable combo box” (Chọn một mức quyền, hộp tổ hợp có thể chỉnh sửa Có thể chỉnh sửa).) Hộp tổ hợp sẽ mở ra kèm theo tùy chọn Có thể chỉnh sửa được chọn. Để chọn tùy chọn Có thể xem, hãy nhấn vào phím mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Can view” (Có thể xem).

 7. Nhấn vào phím Tab và khi bạn nghe thấy “Include a personal message with this invitation, Left paren, Optional right paren” (Gồm thư cá nhân kèm theo lời mời, Ngoặc mở bên trái, Ngoặc mở bên phải theo tùy chọn), hãy nhập một thông điệp nếu bạn muốn.

 8. Nhấn vào phím Tab để di chuyển tới hộp kiểm Yêu cầu đăng nhập, nếu khả dụng. Để bỏ chọn hộp kiểm đó, nhấn Phím cách.

 9. Nhấn phím Tab để di chuyển tới hộp kiểm Gửi email. Để bỏ chọn hộp kiểm đó, nhấn Phím cách.

 10. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Chia sẻ, rồi nhấn Enter.

 11. Nhấn phím Tab để đóng cửa sổ trình duyệt, nhấn Alt+F4.

Trong ngăn Chia sẻ ‘Tài liệu’, bạn có thể chọn các tùy chọn khác ngoài Mời mọi người:

 • Để nhận (và chỉnh sửa) một liên kết cho tài liệu, hãy nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Get a link” (Nhận liên kết), rồi nhấn Enter.

 • Để nghe những người được chia sẻ mục, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Shared with” (Đã chia sẻ với) rồi nhấn Enter.

Dừng chia sẻ một mục

 1. Chọn mục bạn muốn ngừng chia sẻ.

 2. Nhấn Alt+S, S+S.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business trong Windows

Lối tắt bàn phím cho OneDrive for Business trong Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×