Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Office Lens

Tác vụ cơ bản bằng cách dùng bộ đọc màn hình với Office Lens

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Office Lens với VoiceOver, bộ đọc màn hình trong xây dựng iOS, để nhanh chóng thực hiện tất cả cơ tác vụ cơ bản, chẳng hạn như chọn một chế độ chụp, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, nhập một tệp hoặc lưu ảnh.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chọn một chế độ chụp

 1. Trong Office Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chế độ Camera," theo sau là chế độ hiện được chọn.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống với để chuyển giữa các chế độ chụp.

Chụp ảnh

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Nút chụp lại."

 2. Mục đích camera ở đích mà bạn muốn chụp ảnh của và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Xử lý hoàn thành."

Sửa ảnh

Cắt xén ảnh

 1. Một lần bạn đưa một ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xén nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Luân chuyển giữa các núm điều khiển xén quanh ảnh bằng cách vuốt sang trái hoặc phải. Gõ đúp và kéo trên màn hình để di chuyển điều khiển xén.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xoay ảnh

 1. Sau khi bạn đưa một ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xoay nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Hình là xoay 90 độ chiều kim đồng hồ.

 2. Để xoay ảnh thêm theo từng nấc tăng 90 độ, hãy gõ đúp màn hình một lần nữa.

Nhập tệp

 1. Trong Office Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chọn ảnh từ thư viện nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Cửa sổ hình ảnh sẽ mở ra.

 2. Chọn một thư mục mà bạn muốn nhập một tệp từ bằng cách vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe tên thư mục chính xác, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Chọn tệp bạn muốn nhập bằng cách vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe tên đúng tệp và sau đó gõ đúp vào màn hình. Mở tệp đã chọn trong Office Lenscủa mình.

Lưu ảnh

 1. Một lần bạn đưa một ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "nút" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để đặt tên cho tệp.

 4. Để chọn vị trí bạn muốn lưu ảnh vào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn và gõ đúp vào màn hình để chọn nó. Bạn có thể chọn nhiều vị trí.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng Office Lens với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để nhanh chóng thực hiện tất cả cơ tác vụ cơ bản, chẳng hạn như chọn một chế độ chụp, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, nhập một tệp hoặc lưu ảnh.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chọn một chế độ chụp

 1. Trong Office Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chế độ chụp," theo sau là chế độ hiện được chọn.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chuyển giữa các chế độ chụp.

Chụp ảnh

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Nút chụp lại."

 2. Mục đích camera ở đích mà bạn muốn chụp ảnh của và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe "Xử lý ảnh," tiếp theo là số ảnh trong lô hiện tại.

Sửa ảnh

Cắt xén ảnh

 1. Một lần bạn đưa một ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xén" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Để chuyển giữa các núm điều khiển xén quanh ảnh, hãy vuốt sang trái hoặc phải. Gõ đúp và kéo trên màn hình để di chuyển điều khiển xén.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xong nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Xoay ảnh

 1. Một lần bạn đưa một ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xoay", sau đó gõ đúp vào màn hình. Hình là xoay 90 độ chiều kim đồng hồ.

 2. Để xoay ảnh thêm theo từng nấc tăng 90 độ, hãy gõ đúp màn hình một lần nữa.

Nhập tệp

 1. Trong Office Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nhập nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Thư mục gần đây sẽ mở ra, danh sách gần đây đã thêm ảnh trên thiết bị.

 2. Để thay đổi thư mục gốc được hiển thị, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị rễ nút," gõ đúp vào màn hình, sau đó chọn một thư mục mới bằng cách vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe đúng, và chọn nó bằng cách gõ đúp vào màn hình một lần nữa.

 3. Để dẫn hướng thư mục con của thư mục gốc được chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe đúng tên, sau đó gõ đúp vào màn hình để mở thư mục đó.

 4. Chọn tệp bạn muốn nhập bằng cách vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe đúng tệp và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xong", và sau đó hãy gõ đúp vào màn hình. Mở tệp đã chọn trong Office Lenscủa mình.

Lưu ảnh

 1. Một lần bạn đưa một hình ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu hình ảnh nút" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe ngày và thời gian ảnh đã được thực hiện theo sau là "Office Lens, hộp sửa" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để đặt tên cho tệp.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Lưu để."

 5. Để chọn vị trí bạn muốn lưu ảnh vào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn và gõ đúp vào màn hình để chọn nó. Bạn có thể chọn nhiều vị trí.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng Office Lens với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để nhanh chóng thực hiện tất cả cơ tác vụ cơ bản, chẳng hạn như chọn một chế độ chụp, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, nhập một tệp hoặc lưu ảnh.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chọn một chế độ chụp

 1. Trong Office Lens, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Thay đổi chế độ nút camera", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe chế độ chụp bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Chụp ảnh

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: "Nút chụp lại."

 2. Mục tiêu camera thiết bị tại đích mong muốn và sau đó hãy gõ đúp vào màn hình.

Sửa ảnh

Thêm chú thích

 1. Sau khi bạn đã chụp ảnh, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Thêm chú thích, nút thanh ứng dụng," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập chú thích cho ảnh.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK", và sau đó đúp gõ nhẹ vào màn hình.

Nhập tệp

 1. Trong Office Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nhập nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải để chọn ứng dụng để nhập tệp từ. Khi bạn nghe thấy tên của ứng dụng mà bạn muốn, hãy gõ đúp vào màn hình.

 4. Chọn tệp bạn muốn nhập trong ứng dụng bạn đã chọn. Mở tệp đã chọn trong Office Lenscủa mình.

Lưu ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp ảnh, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Lưu, nút thanh ứng dụng," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Tiêu đề, có thể sửa văn bản," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập tên cho tệp.

 4. Để chọn vị trí bạn muốn lưu ảnh vào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn và gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Office Lens

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×