Tài nguyên để tìm hiểu về biểu mẫu Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu mẫu là cần thiết đối tượng trong cơ sở dữ liệu và dưới dạng windows thông qua mà mọi người nhìn thấy và truy nhập dữ liệu của bạn. Nếu bạn có bao giờ muốn nhận được một toàn diện tìm hiểu về những điều cơ bản của biểu mẫu Microsoft Access, chẳng hạn như những loại biểu mẫu sẵn dùng, làm thế nào để tạo, tùy chỉnh và quản lý chúng, bài viết này cung cấp cho bạn một roundup tài nguyên để giúp bạn tìm hiểu về hình ảnh này.

Trong bài viết này

Tổng quan

Các loại biểu mẫu

Cách để tạo một biểu mẫu

Sử dụng dạng xem khác nhau cho biểu mẫu

Làm nhiều việc hơn với biểu mẫu

Làm việc với biểu mẫu trên cơ sở dữ liệu Web

Một vài bước tiếp theo

Tổng quan

Biểu mẫu là một đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn có thể dùng để tạo một giao diện người dùng cho phép người dùng nhập và sửa dữ liệu của bạn. Biểu mẫu thường chứa điều khiển thực hiện các tác vụ khác nhau. Mặc dù bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mà không cần sử dụng biểu mẫu bằng cách chỉ cần sửa dữ liệu của bạn trong bảng hầu hết người dùng thích dùng biểu mẫu để xem, nhập và sửa dữ liệu chứa trong các bảng. Biểu mẫu cũng cho phép bạn kiểm soát cách thức người dùng khác tương tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể tạo một biểu mẫu Hiển thị chỉ một số trường và cho phép chỉ các hoạt động để thực hiện. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và giảm lỗi có thể xảy ra trong nhập dữ liệu. Bài viết này cung cấp cho bạn một roundup tài nguyên từ những điều cơ bản của Access biểu mẫu để tạo và tùy chỉnh các biểu mẫu.

Một cách tuyệt vời để hiểu vai trò và chức năng của biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access của bạn là bắt đầu với tổng quan về các phần khác nhau của cơ sở dữ liệu và vai trò của biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu để tìm hiểu thêm, bắt đầu từ dạng xem của cơ sở dữ liệu cơ bản...

Tiếp theo, hãy tập trung vào các biểu mẫu với phần giới thiệu về biểu mẫu.

Trước khi bạn tạo một biểu mẫu, hãy xem hiểu kỹ hơn tại điều khiển, một tính năng cần thiết của hầu hết các biểu mẫu. Điều khiển cho phép người dùng để nhập, sửa, hoặc hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của bạn. Biết về các kiểu khác nhau của điều khiển sẵn dùng trong Access có thể hữu ích khi tùy chỉnh biểu mẫu của bạn. Để tìm hiểu thêm về điều khiển, hãy xem giới thiệu điều khiển.

Các loại biểu mẫu

Access cung cấp cho bạn một vài cách để tạo biểu mẫu tùy thuộc vào loại biểu mẫu bạn muốn tạo. Tìm hiểu về một số loại thông thường của biểu mẫu và làm thế nào để tạo chúng:

Loại biểu mẫu nào bạn cần?

Tìm hiểu thêm

Biểu mẫu chi tiết: biểu mẫu Access trống Hiển thị thông tin về một bản ghi tại một thời điểm.

Giới thiệu về biểu mẫu

Biểu mẫu nhiều mục: còn được gọi là biểu mẫu liên tục, Hiển thị thông tin từ nhiều bản ghi tại một thời điểm. Trông giống như biểu dữ liệu nhưng cung cấp cho bạn thêm kiểm soát những thứ như là văn bản định dạng, thêm đồ họa, nút và các điều khiển khác

Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ Nhiều Mục

Biểu mẫu tách: Đồng thời Hiển thị dữ liệu trong dạng xem biểu mẫu và dạng xem biểu dữ liệu. Hữu ích khi bạn cần phải xem số lượng lớn dữ liệu nhưng chỉ cần thay đổi bản ghi tại một thời điểm.

Tạo một biểu mẫu tách

Biểu mẫu dẫn hướng: Một biểu mẫu có chứa một điều khiển dẫn hướng. Biểu mẫu dẫn hướng đặc biệt là quan trọng để dẫn hướng cơ sở dữ liệu của bạn nếu gói của bạn bao gồm phát hành cơ sở dữ liệu web, vì ngăn dẫn hướng Access không sẵn dùng trong một trình duyệt

Tạo biểu mẫu dẫn hướng

Cách để tạo một biểu mẫu

Sử dụng tab tạo và thử các tùy chọn trong nhóm biểu mẫu để nhanh chóng tạo ra biểu mẫu mới. Bạn có thể cũng chọn bảng hoặc truy vấn trong ngăn dẫn hướng, và nhanh chóng tạo biểu mẫu dựa trên đối tượng đó bằng cách sử dụng lệnh biểu mẫu.

Hãy xem các tài nguyên trong bảng sau đây để tìm hiểu về một số cách phổ biến của tạo biểu mẫu:

Phương pháp để tạo biểu mẫu

Tìm hiểu cách

Công cụ biểu mẫu : để nhanh chóng tạo biểu mẫu một mục Hiển thị thông tin về một bản ghi tại một thời điểm.

Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ Biểu mẫu

Hướng dẫn biểu mẫu: dùng công cụ này để tạo một biểu mẫu khi bạn muốn có chọn lọc Tìm hiểu thêm về các trường xuất hiện trên biểu mẫu. Cũng cho phép bạn xác định cách dữ liệu được gộp nhóm và sắp xếp.

Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Biểu mẫu

Biểu mẫu trống:nếu công cụ biểu mẫu hoặc trình hướng dẫn không đáp ứng nhu cầu của bạn, công cụ biểu mẫu trống sẽ cung cấp rất nhanh chóng xây dựng một biểu mẫu, đặc biệt là nếu bạn dự định thêm chỉ một số trường trên biểu mẫu của bạn

Hãy xem phần tạo một biểu mẫu bằng cách dùng công cụ biểu mẫu trống trong bài viết giới thiệu về biểu mẫu.

Sử dụng dạng xem khác nhau cho biểu mẫu

Khi bạn đã học được từ một số bài viết này đề cập trong phần trước đó, biểu mẫu Access có thể xem trong ba dạng xem khác nhau, dạng xem biểu mẫu, dạng xem thiết kế và dạng xem bố trí. Biết dạng xem để dùng cho một nhiệm vụ cụ thể có thể hữu ích. Ví dụ, bạn có thể sử dụng dạng xem thiết kế hoặc bố trí tùy chỉnh biểu mẫu. Dạng xem biểu mẫu là dạng xem mặc định cho biểu mẫu và chủ yếu được sử dụng để xem biểu mẫu với dữ liệu hoặc để nhập dữ liệu. Vì các dạng xem thiết kế và bố trí được dùng để thực hiện các thay đổi thiết kế cho một biểu mẫu, hãy xem các nguồn trong bảng sau đây để biết thêm thông tin về việc sử dụng các dạng xem này:

Kiểu dạng xem

Sử dụng cho

Tìm hiểu thêm

Dạng xem bố trí

Thực hiện hầu hết các thay đổi kiểu cho biểu mẫu. Bạn có thể xem dữ liệu khi bạn thay đổi thiết kế, điều này rất hữu ích khi thiết đặt kích cỡ của điều khiển hoặc bất kỳ thay đổi thiết kế nào ảnh hưởng đến diện mạo và khả năng sử dụng biểu mẫu.

Cửa sổ thiết kế

Thực hiện thay đổi yêu cầu một dạng xem chi tiết hơn về cấu trúc của biểu mẫu chẳng hạn như, các phần đầu trang, chi tiết và chân trang. Bạn không thể xem dữ liệu ẩn dưới khi thực hiện changes.in thiết kế dạng xem thiết kế.

Ý về cách sử dụng dạng xem thiết kế là gì?

  • Khả năng để thêm nhiều loại khác của điều khiển chẳng hạn như gắn kết đối tượng khung, dấu ngắt trang, và biểu đồ.

  • Sửa văn bản hộp điều khiển nguồn mà không dùng trang thuộc tính.

  • Đổi kích cỡ biểu mẫu phần.

Thay đổi các thuộc tính biểu mẫu không thể thay đổi trong dạng xem bố trí

Dạng xem nào tôi nên sử dụng: dạng xem bố trí hoặc dạng xem thiết kế?

Làm nhiều việc hơn với biểu mẫu

Lúc này bạn có thiết kế cấu trúc của biểu mẫu của bạn, nếu nó là một biểu mẫu ràng buộc bạn sẽ muốn nó kết nối với nguồn dữ liệu. Một nguồn dữ liệu có thể là một bảng, truy vấn hoặc câu lệnh SQL có chứa dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu. Biểu mẫu "không gắn kết" không nối kết trực tiếp đến một nguồn dữ liệu, nhưng có chứa các nút lệnh, nhãn hoặc điều khiển khác mà bạn cần để thao tác ứng dụng của bạn. Để tìm hiểu về cách làm việc với nguồn bản ghi, hãy xem video này: thiết lập nguồn bản ghi cho một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Biểu mẫu theo cách trực quan hấp dẫn làm việc với cơ sở dữ liệu tốt hơn và hiệu quả hơn và nó cũng có thể giúp ngăn chặn dữ liệu không chính xác từ đang được nhập. Khi bạn muốn đi xa hơn cách tạo một biểu mẫu cơ bản để thêm một số nét chấm phá tùy chỉnh, và làm cho nó duy nhất của bạn, Access cung cấp cho bạn một vài cách để thực hiện điều này. Một số tùy chọn có thể yêu cầu thực hành trước khi bạn nhận được thiết kế để trông giống như bạn dự định, nhưng nếu bạn không thích một thiết kế, thay đổi nó luôn luôn có thể.

Bảng sau đây trình bày tài nguyên cho biểu mẫu của bạn thực hiện bước tiếp theo của thêm các trường và tùy chỉnh cho bảng:

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu cách để

Nhanh chóng thêm trường vào biểu mẫu

Thêm một trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo

Tạo biểu mẫu của tôi hiển thị tổ chức hơn, giảm ít quan trọng và dễ dàng hơn để làm việc với.

Tạo biểu mẫu được chia theo tab

Xác định thứ tự mà các điều khiển trên biểu mẫu của tôi trả lời phím TAB. Trên một biểu mẫu thiết kế phù hợp, các điều khiển trả lời phím TAB theo thứ tự lô-gic — ví dụ, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải — vì vậy là biểu mẫu dễ dùng hơn.

Đặt thứ tự tab cho điều khiển

Tạo biểu mẫu con hoặc biểu mẫu lồng trong một biểu mẫu chính.

Biểu mẫu con rất hữu ích để xem dữ liệu từ nhiều bảng có liên quan hoặc truy vấn trong cùng một biểu mẫu.

Tạo biểu mẫu có chứa biểu mẫu con (biểu mẫu một-nhiều)

Thực hiện một số trường và dữ liệu trong biểu mẫu của tôi trở nên nổi bật hơn.

Video: Sử dụng định dạng có điều kiện trên báo cáo

Thiết lập tùy chọn thiết kế cho tất cả biểu mẫu trong cơ sở dữ liệu của tôi.

Tùy chỉnh các thiết đặt thiết kế cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn

Thêm điều khiển hộp văn bản Hiển thị một giá trị từ một biểu mẫu khác.

Có thể dùng để hiển thị kết quả từ một biểu mẫu con có chứa một hộp văn bản được tính toán trên biểu mẫu chính.

Tạo một điều khiển dùng để tham chiếu điều khiển trên một biểu mẫu khác

Làm việc với biểu mẫu trên cơ sở dữ liệu Web

Tùy chọn biểu mẫu cơ sở dữ liệu web

Tìm hiểu cách

Biểu mẫu dẫn hướng đơn giản là biểu mẫu có chứa Điều khiển Dẫn hướng. Biểu mẫu dẫn hướng là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, nhưng việc tạo ra một biểu mẫu dẫn hướng đặc biệt quan trọng nếu bạn dự định xuất bản một cơ sở dữ liệu lên Web bởi vì Ngăn Dẫn hướng Access không hiển thị trong một trình duyệt.

Tạo biểu mẫu dẫn hướng

Access 2010 bao gồm một điều khiển trình duyệt Web mà bạn có thể dùng để hiển thị trang Web trên một biểu mẫu

Thêm tính năng duyệt Web vào biểu mẫu

Một vài bước tiếp theo

Hãy thử một số tính năng trên biểu mẫu của bạn:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×