Bảo mật

Bảo mật tài khoản của nhân viên

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
Hình ảnh với văn bản: Trung tâm quản trị đang thay đổi, hãy xem https://aka.ms/aboutM365Preview.

Xác thực đa yếu tố có nghĩa là bạn và nhân viên của bạn phải cung cấp nhiều cách để đăng nhập vào Office 365. Thông thường một văn bản hoặc cuộc gọi đến điện thoại của bạn. Đây là một trong những cách dễ nhất để tăng tính bảo mật cho doanh nghiệp của bạn.

Để bắt đầu, hãy đi đến Trung tâm quản trị tại https://admin.Microsoft.com .

  1. Chọn người dùng, người dùng hiện hoạt.

  2. Chọn Thêm, rồi sau đó, thiết lập xác thực đa yếu tố.

  3. Chọn một hoặc nhiều người dùng, sau đó bật.

  4. Chọn bật Auth đa yếu tố.

Lần sau khi các nhân viên được chọn đăng nhập, họ sẽ được yêu cầu cung cấp một biểu mẫu thứ hai về xác thực.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×