SUMPRODUCT (Hàm SUMPRODUCT)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SUMPRODUCT trong Microsoft Excel.

Mô tả

Nhân các thành phần tương ứng trong các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Cú pháp

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)

Cú pháp hàm SUMPRODUCT có các đối số sau đây:

  • Array1    Bắt buộc. Đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

  • Array2, array3,...     Tùy chọn. Các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Chú thích

  • Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng không có dạng số là số không.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Mảng 1

Mảng 2

3

4

2

7

8

6

6

7

1

9

5

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMPRODUCT(A2:B4, D2:E4)

Nhân tất cả các thành phần của hai mảng, sau đó cộng các tích số này — tức là: 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 (156)

156

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×