So sánh sự khác biệt tài liệu bằng cách dùng tùy chọn blackline pháp lý

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tùy chọn pháp lý blackline so sánh hai tài liệu và hiển thị chỉ những gì đã thay đổi giữa chúng. Các tài liệu được được so sánh không được thay đổi. So sánh pháp lý blackline được hiển thị theo mặc định trong tài liệu mới thứ ba.

Nếu bạn muốn so sánh thay đổi từ một số người xem lại, không chọn tùy chọn này. Chọn kết hợp các chỉnh sửa từ nhiều tác giả vào một tài liệu đơn để thay thế.

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn so sánh.

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm so sánh , bấm so sánh.

  o14 ribbon

 3. Bấm so sánh hai phiên bản của tài liệu (Pháp lý blackline).

 4. Bên dưới tài liệu gốc, duyệt tìm tài liệu mà bạn muốn dùng làm tài liệu gốc.

 5. Bên dưới tài liệu hiệu đính, duyệt cho tài liệu mà bạn muốn so sánh.

 6. Bấm Thêm, sau đó chọn thiết đặt cho những gì bạn muốn so sánh trong tài liệu. Trong phần hiện thay đổi, chọn liệu bạn muốn hiển thị những thay đổi mức ký tự hoặc word.

  Nếu bạn không muốn hiển thị các thay đổi trong tài liệu thứ ba, hãy chọn tài liệu mà bạn muốn thay đổi xuất hiện trong.

  Quan trọng: Bất kỳ tùy chọn nào bạn chọn bên dưới Thêm sẽ có tùy chọn mặc định cho so sánh lần sau khi bạn so sánh tài liệu.

 7. Bấm OK.

 8. Nếu một trong hai phiên bản của tài liệu có theo dõi thay đổi, Microsoft Word Hiển thị một hộp thông báo. Bấm để chấp nhận các thay đổi và so sánh các tài liệu.

 9. Microsoft Office Word Hiển thị một tài liệu mới thứ ba, trong đó các thay đổi được theo dõi trong tài liệu gốc đều được chấp nhận, và thay đổi trong tài liệu đã chỉnh sửa được hiển thị dưới dạng các thay đổi được theo dõi.

  Các tài liệu nguồn được được so sánh không được thay đổi.

Xem thêm

Xem và so sánh tài liệu song song

So sánh tài liệu và phối thay đổi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×