So sánh các tính năng của Word trên nền tảng khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bạn có thể xem bài viết này tốt nhất trong một trình duyệt web trên máy tính bàn.

Danh sách tính năng sau đây không phải là toàn diện, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách Word so sánh qua một loạt các nền tảng khác.

Các tính năng văn bản song hướng

Tính năng chỉnh sửa

Các tính năng thành phần

Đối tượng nhúng, dữ liệu biểu đồ và các tính năng SmartArt

Tính năng xem tệp

Các tính năng macro

Tính năng soát lỗi

Các tính năng in

Các tính năng tham chiếu

Lưu các tính năng

Tính năng chia sẻ

Các tính năng kiểu

Bạn có một gợi ý cho nhóm sản phẩm Word? Hãy ghé thăm hộp gợi ý Word tại UserVoice.com.

Các tính năng văn bản song hướng

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Hỗ trợ ngôn ngữ phải-qua-trái (RTL)

Đầu Trang

Tính năng chỉnh sửa

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Hiển thị chú thích

Thêm, xóa, và thay đổi chú thích

Thêm/xóa/đánh dấu là hoàn thành

Thêm và xem luồng chú thích

Theo dõi thay đổi

Tìm & thay thế

Đầu Trang

Các tính năng thành phần

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Tạo bảng

Chèn ảnh

Thêm hình dạng

Thêm hộp văn bản

Thêm siêu kết nối

Tạo danh sách

Đầu Trang

Đối tượng nhúng, dữ liệu biểu đồ và các tính năng SmartArt

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Xem

Định dạng (bị hạn chế)

Thêm & cập nhật

(Máy tính bảng)

Đầu Trang

Tính năng xem tệp

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Mức thu phóng được lưu

Chế độ xem sẵn dùng

5

5

4

2

4

2

1

2

Tách cửa sổ & nhiều cửa sổ

Đầu Trang

Các tính năng macro

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Ghi macro

Chạy macro

Đầu Trang

Tính năng soát lỗi

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Kiểm tra chính tả

Đang kiểm tra ngữ pháp

Hiển thị đếm chữ

Tra cứu Thông minh

Đầu Trang

Các tính năng in

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

In tài liệu

PDF

Đầu Trang

Các tính năng tham chiếu

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Xem cước chú

Thêm và cập nhật chú thích cuối trang và chú thích cuối

Chú thích cuối trang

Xem các câu trích dẫn

Thêm và cập nhật các trích dẫn

Xem chú thích

Thêm và cập nhật các chú thích

Mở Mục lục

Thêm và cập nhật Mục lục

Đầu Trang

Lưu các tính năng

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Lưu vào OneDrive

Lưu trực tuyến

Đăng lên blog

Người kiểm tra Tài liệu

Đầu Trang

Tính năng chia sẻ

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Mời mọi người xem hoặc chỉnh sửa tài liệu

Gửi tài liệu dưới dạng PDF

Tải xuống dưới dạng PDF

Gửi tài liệu dưới dạng tệp đính kèm

Gửi một nối kết tới tài liệu lưu trên OneDrive

Đồng tác giả theo thời gian thực

So sánh và khôi phục hoặc chỉnh sửa sáp nhập

So sánh và khôi phục

Chia sẻ dưới dạng liên kết hoặc email

Nối kết hoặc nhúng

Đầu Trang

Các tính năng kiểu

● tính năng được hỗ trợ
◌ tính năng không được hỗ trợ

Hành động của tính năng

Word 2016 cho Windows

Word 2013 cho Windows

Word 2010 cho Windows

Word Online

Word 2016 cho Mac

Word for Android

Word for iOS

Word Mobile

Áp dụng phong cách hiện có

Dán định dạng

Dán định dạng

Dán định dạng

Xem

Thêm

Tùy chỉnh

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×