SKEW (Hàm SKEW)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về độ lệch của một phân bố. Độ lệch thể hiện độ không đối xứng của phân bố quanh trục của nó. Độ lệch dương cho biết phân bố có phía không đối xứng mở rộng đến nhiều giá trị dương hơn. Độ lệch âm cho biết phân bố có phía không đối xứng mở rộng đến nhiều giá trị âm hơn.

Cú pháp

SKEW (number1,number2,...)

Number1, number2...     là 1 đến 30 đối số mà bạn muốn tính toán độ lệch.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tham chiếu cột chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản, giá trị lô-gic, hoặc để trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; Tuy nhiên, các đối số có giá trị 0 được bao gồm.

  • Nếu có ít hơn ba điểm dữ liệu hoặc độ lệch chuẩn bằng không, hàm SKEW trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Phương trình cho độ lệch được xác định là:

    Phương trình

Ví dụ

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

= SKEW([D1], [D2], [D3], [D4], [D5], [D6], [D7], [D8], [D9], [D10])

Độ lệch của phân bố của tập dữ liệu (0.359543)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×