Site SharePoint Online không tự động Cập Nhật để giới hạn 25 terabyte

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Khi bạn sử dụng thủ công trang quản lý lưu trữ tuyển tập trang SharePoint trực tuyến, các trang web không tự động Cập Nhật để cho phép để giới hạn terabyte 25 mới.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải theo cách thủ công tăng dung lượng lưu trữ hạn chế hạn ngạch cho các trang. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem giới hạn lưu trữ tuyển tập trang quản lý.

Thông tin thêm

Vấn đề này xảy ra vì, khi bạn sử dụng Quản lý lưu trữ tuyển tập trang thủ công, bạn phải tăng dung lượng lưu trữ hạn chế hạn ngạch cho các trang theo cách thủ công.

Ghi chú: kịch bản này chỉ áp dụng cho hạn mức tuyển tập trang.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×