Site Nhóm SharePoint là gì?

Site Nhóm SharePoint là gì?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Site nhóm SharePoint kết nối bạn và nhóm của mình với nội dung, thông tin và các ứng dụng mà bạn tin cậy hàng ngày. Ví dụ: bạn có thể dùng một site nhóm để lưu trữ và cộng tác trên các tệp hoặc tạo và quản lý danh sách thông tin. Trên một trang chủ site nhóm, bạn có thể xem những liên kết đến các tệp nhóm, ứng dụng và trang web quan trọng, cũng như xem hoạt động site gần đây trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động.

Trang chủ site nhóm SharePoint

Bạn có thể truy nhập vào site nhóm của bạn từ trang chủ SharePoint, từ phần tệp của nhóm Office 365 của bạn nếu Nhóm Office 365 được bật, hoặc di chuyển với ứng dụng di động của SharePoint. Bạn cũng có thể tìm tệp SharePoint trong OneDrive.

Chế độ xem trên thiết bị di động site nhóm SharePoint

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Hãy cùng tìm hiểu

Tiêu đề Site   

Ở đầu site nhóm, bạn sẽ thấy logo site, tên site và site đó là riêng tư (chỉ những thành viên được phê duyệt mới có thể xem) hay công khai (bất kỳ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể xem).

Nhóm đầu trang

Nếu bạn có quyền chỉnh sửa trang, ở đó cũng là một nối kết ở trên cùng của trang nhóm để Thêm một danh sách mới, Thư viện tài liệu, trang, bài đăng tin tức hoặc ứng dụng web vào trang.

Thêm mục mới vào một site SharePoint

Ngăn dẫn hướng bên tay trái   

Phía bên tay trái của site, ở đầu ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy một hộp tìm kiếm mà bạn có thể tìm kiếm các tệp trên site nhóm của mình. Các đề xuất được hiển thị, khi bạn nhập, dựa trên các tệp mà bạn đã làm việc hoặc xem gần đây. Nhấn Enter để xem danh sách đầy đủ các kết quả tìm kiếm được hiển thị trên một trang riêng biệt mà bạn có thể bung rộng nội dung được hiển thị để chứa kết quả của toàn bộ site SharePoint hoặc tinh chỉnh kết quả chỉ để hiển thị những loại tệp nhất định.

Hộp tìm kiếm trang nhóm

Ở hộp tìm kiếm, bạn cũng sẽ thấy các liên kết đến thư viện tài liệu của nhóm mặc định, sổ tay OneNote của nhóm, các trang của site, nội dung sitethùng rác của site. Nếu bạn có quyền chỉnh sửa site, bạn có thể thêm các liên kết bổ sung hoặc thay đổi thứ tự các liên kết khi cần thiết.

Nhóm trang bên trái menu SharePoint

Trang chủ   

Trang chủ site nhóm có khác nhau mặc định phần web. Ví dụ, không có một tin tức phần nơi bạn có thể tạo và hiển thị bài viết về các mục quan trọng hoặc thú vị cho nhóm của bạn. Chỉ cần bấm +Thêm, tạo câu chuyện của bạn, rồi bấm Phát hành để hiển thị câu chuyện ở đầu trang chủ site nhóm. Để xem toàn bộ bài viết, chỉ cần bấm vào tiêu đề.

Bạn có thể tìm thấy câu chuyện tin tức cũ hơn bằng cách bấm Xem tất cả ở góc trên bên phải của mục Tin tức. Tại đây, bạn có thể duyệt tất cả các bài viết tin tức được nhóm phát hành. Để biết thêm thông tin về Tin tức Nhóm, hãy xem mục Duy trì cập nhật Tin tức cho nhóm trên site nhóm của bạn.

Nhóm trang phần mới trên trang chủ

Bạn cũng có thể thấy một Nối kết nhanh phần nơi bạn có thể thêm nối kết đến tệp hoặc trang web ở trên cùng của trang. Chỉ cần bấm +Thêm và nhập URL hoặc chọn một mục từ danh sách các tệp hoặc trang web gần đây. Để biết thêm thông tin về phần web này, hãy xem sử dụng phần web nối kết nhanh.

Liên kết nhanh site nhóm SharePoint

Trang chủ cũng có nguồn cấp dữ liệu hoạt động giúp bạn xem sơ lược khi có người thêm hoặc chỉnh sửa tệp, trang hoặc danh sách trên site của bạn. Để biết thêm thông tin về phần web này, hãy xem sử dụng phần web Site hoạt động.

Phần web hoạt động hiển thị hoạt động mới nhất trên trang

Cũng có một phần Hiển thị nối kết tới tệp trên trang chủ site nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng phần web trình xem tệp

Chỉnh sửa trang chủ   

Nếu bạn có quyền chỉnh sửa hoặc quyền chủ sở hữu trên site, bạn có thể chỉnh sửa trang chủ bằng cách bấm Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang, thực hiện các thay đổi, rồi chọn Lưu và đóng để lưu thay đổi của bạn và đóng chế độ chỉnh sửa. Bấm Phát hành nếu bạn đã sẵn sàng cho người dùng xem các thay đổi của mình. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa trang chủ site nhóm của bạn, hãy xem mục Sử dụng phần web trên trang.

Tích hợp với Nhóm Office 365 trong SharePoint Online

Nhóm Office 365 là một nền tảng mạnh mẽ và đạt hiệu quả cho người dùng SharePoint Online mà tập hợp hội thoại và lịch từ Outlook, thông tin và các tệp từ SharePoint Online, nhiệm vụ từ Trình lập kế hoạchvà sổ ghi chép được chia sẻ OneNote vào một không gian cộng tác duy nhất cho nhóm của bạn. Nếu Nhóm Office 365 được bật, tất cả mới và hiện có Nhóm Office 365 nhận được một site nhóm.

Quan trọng: Hiện tại, tích hợp với Nhóm Office 365 được chỉ sẵn dùng với SharePoint Online và chỉ Nhóm Office 365 đã được bật bởi người quản trị của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem quản lý ai có thể tạo nhóm Office 365 để biết các bước để cho phép Nhóm Office 365 cho tổ chức của bạn. Mà không tích hợp nhóm Office 365, bạn sẽ không có quyền truy nhập vào Office 365 nhóm tài nguyên chẳng hạn như một hộp thư đến Outlook được chia sẻ hoặc được chia sẻ lịch Outlook.

Nếu Nhóm Office 365 được bật, khi bạn tạo một site nhóm, một Office 365 nhóm được tự động tạo ra. Bất kỳ người dùng nào bạn thêm vào site nhóm của bạn tự động được thêm vào của bạn Office 365 nhóm. Tương tự, khi bạn tạo một Office 365 nhóm trong Outlook, site nhóm SharePoint Online được tạo tự động và bất kỳ người dùng nào bạn thêm vào của bạn Office 365 nhóm được thêm vào site nhóm.

Nhóm Office 365 trong Outlook

Toàn bộ thành viên của Nhóm Office 365 đều có quyền truy nhập vào site nhóm và toàn bộ thành viên của site nhóm đều có quyền truy nhập vào Nhóm Office 365. Các thành viên có thể thêm các thư viện tài liệu, danh sách và ứng dụng web bổ sung khi cần thiết. Không cần tạo danh sách phân phối hoặc nhóm SharePoint.

Ngoài việc truy nhập vào tệp thư viện tài liệu của bạn trực tiếp từ site nhóm của bạn, bạn cũng có thể đến chúng bằng cách bấm vào tệp trong thanh dẫn hướng trên cùng của bạn Office 365 nhóm trong Outlook. Để truy nhập đến site nhóm được liên kết với Nhóm Office 365 của bạn, chỉ cần bấm Site.

Thanh dẫn hướng nhóm trong Outlook

Để quay lại của bạn Office 365 nhóm từ site nhóm, hãy bấm tiêu đề trang để mở nhóm thẻ, rồi bấm vào biểu tượng cho ứng dụng mà bạn muốn đi đến.

Nhóm Office 365 thẻ đầy đủ

Để biết thêm thông tin về Nhóm Office 365, xem mục Tìm hiểu về các nhóm Office 365.

Sẵn sàng để tạo một site nhóm?

Để biết các bước để tạo một site nhóm, hãy xem tạo một site nhóm trong SharePoint Online.

Để biết các bước tạo Nhóm Office 365 ở một site nhóm, xem mục Tạo một nhóm trong Outlook.

Lưu ý: Bạn luôn tự hỏi khi nào thì sử dụng OneDrive for Business hoặc một site nhóm SharePoint? Xem mục Tôi có nên lưu tài liệu của mình vào OneDrive for Business hoặc một site nhóm không? để biết thông tin về lựa chọn sử dụng.

Tìm hiểu thêm về site nhóm và SharePoint

Customize your Office 365 team site for file storage and sharing

Tạo, tải lên và chia sẻ tệp trong thư viện tài liệu.

Di chuyển hoặc sao chép các mục từ thư viện tài liệu SharePoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×