Site Nhóm SharePoint là gì?

Site Nhóm SharePoint là gì?

Site nhóm SharePoint kết nối bạn và nhóm của mình với nội dung, thông tin và các ứng dụng mà bạn tin cậy hàng ngày. Ví dụ: bạn có thể dùng một site nhóm để lưu trữ và cộng tác trên các tệp hoặc tạo và quản lý danh sách thông tin. Trên một trang chủ site nhóm, bạn có thể xem những liên kết đến các tệp nhóm, ứng dụng và trang web quan trọng, cũng như xem hoạt động site gần đây trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động.

Trang chủ site nhóm SharePoint

Bạn có thể truy nhập site nhóm của mình từ trang SharePoint Start, từ phần tệp của nhóm Office 365 của bạn nếu Nhóm Office 365 được bật, hoặc trên đường đi với các ứng dụng SharePoint dànhcho thiết bị di động. Bạn cũng có thể tìm tệp SharePoint trong OneDrive.

Chế độ xem trên thiết bị di động site nhóm SharePoint

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Hãy cùng tìm hiểu

Tiêu đề Site   

Ở đầu site nhóm, bạn sẽ thấy logo site, tên site và site đó là riêng tư (chỉ những thành viên được phê duyệt mới có thể xem) hay công khai (bất kỳ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể xem).

tiêu đề site nhóm

Nếu bạn có quyền sửa trang web, cũng có một nối kết ở phía trên cùng của site nhóm để thêm danh sách mới, Thư viện tài liệu, trang, bài đăng tin tức hoặc ứng dụng web vào site.

Thêm mục mới vào site SharePoint

Ngăn dẫn hướng bên tay trái   

Phía bên tay trái của site, ở đầu ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy một hộp tìm kiếm mà bạn có thể tìm kiếm các tệp trên site nhóm của mình. Các đề xuất được hiển thị, khi bạn nhập, dựa trên các tệp mà bạn đã làm việc hoặc xem gần đây. Nhấn Enter để xem danh sách đầy đủ các kết quả tìm kiếm được hiển thị trên một trang riêng biệt mà bạn có thể bung rộng nội dung được hiển thị để chứa kết quả của toàn bộ site SharePoint hoặc tinh chỉnh kết quả chỉ để hiển thị những loại tệp nhất định.

Hộp tìm kiếm site nhóm

Ở hộp tìm kiếm, bạn cũng sẽ thấy các liên kết đến thư viện tài liệu của nhóm mặc định, sổ tay OneNote của nhóm, các trang của site, nội dung sitethùng rác của site. Nếu bạn có quyền chỉnh sửa site, bạn có thể thêm các liên kết bổ sung hoặc thay đổi thứ tự các liên kết khi cần thiết.

Menu bên trái site nhóm SharePoint

Trang chủ   

Trang chủ site nhóm chứa các phần webmặc định khác nhau. Ví dụ, có một phần tin tức mà bạn có thể tạo và hiển thị bài đăng về các mục quan trọng hoặc thú vị cho nhóm của mình. Chỉ cần bấm +Thêm, tạo câu chuyện của bạn, rồi bấm Phát hành để hiển thị câu chuyện ở đầu trang chủ site nhóm. Để xem toàn bộ bài viết, chỉ cần bấm vào tiêu đề.

Bạn có thể tìm thấy câu chuyện tin tức cũ hơn bằng cách bấm Xem tất cả ở góc trên bên phải của mục Tin tức. Tại đây, bạn có thể duyệt tất cả các bài viết tin tức được nhóm phát hành. Để biết thêm thông tin về Tin tức Nhóm, hãy xem mục Duy trì cập nhật Tin tức cho nhóm trên site nhóm của bạn.

Phần site nhóm mới trên trang chủ

Bạn cũng có thể thấy một phần liên kết nhanh , nơi bạn có thể thêm một nối kết đến các tệp hoặc trang web vào đầu trang. Chỉ cần bấm +Thêm và nhập URL hoặc chọn một mục từ danh sách các tệp hoặc trang web gần đây. Để biết thêm thông tin về phần web này, hãy xem mục sử dụng phần web liên kết nhanh.

Liên kết nhanh site nhóm SharePoint

Trang chủ cũng có nguồn cấp dữ liệu hoạt động giúp bạn xem sơ lược khi có người thêm hoặc chỉnh sửa tệp, trang hoặc danh sách trên site của bạn. Để biết thêm thông tin về phần web này, hãy xem mục sử dụng phần web hoạt động trang.

Phần web hoạt động hiển thị hoạt động mới nhất trên trang

Cũng có thể là một phần Hiển thị các nối kết đến các tệp trên trang chủ site nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sử dụng phần web trình xem tệp

Chỉnh sửa trang chủ   

Nếu bạn có quyền chỉnh sửa hoặc quyền chủ sở hữu trên site, bạn có thể chỉnh sửa trang chủ bằng cách bấm Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang, thực hiện các thay đổi, rồi chọn Lưu và đóng để lưu thay đổi của bạn và đóng chế độ chỉnh sửa. Bấm Phát hành nếu bạn đã sẵn sàng cho người dùng xem các thay đổi của mình. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa trang chủ site nhóm của bạn, hãy xem mục Sử dụng phần web trên trang.

Tích hợp với Nhóm Office 365 trong SharePoint Online

Nhóm Office 365 là một nền tảng mạnh và hiệu quả cho SharePoint Online người dùng sẽ cùng nhau tham gia các cuộc hội thoại và lịch từ Outlook, thông tin và tệp từ SharePoint Online, nhiệm vụ từ Planner và một sổ ghi chép được chia sẻ OneNote vào một không gian cộng tác duy nhất cho nhóm của bạn. Nếu Nhóm Office 365 được bật, tất cả các Nhóm Office 365 mới và hiện có sẽ có được một site nhóm.

Quan trọng: Hiện tại, tích hợp với Nhóm Office 365 chỉ sẵn dùng với SharePoint Online và chỉ nếu Nhóm Office 365 đã được người quản trị của bạn hỗ trợ. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem quản lý những người có thể tạo các nhóm Office 365 cho các bước để cho phép Nhóm Office 365 cho tổ chức của bạn. Nếu không tích hợp nhóm 365 của Office, bạn sẽ không có quyền truy nhập vào các tài nguyên nhóm Office 365 như hộp thư đến Outlook chia sẻ hoặc lịch Outlook được chia sẻ.

Nếu Nhóm Office 365 được bật, khi bạn tạo một site nhóm, một nhóm Office 365 được tạo tự động. Bất kỳ người dùng nào bạn thêm vào site nhóm của bạn sẽ tự động được thêm vào nhóm Office 365 của bạn. Tương tự, khi bạn tạo nhóm Office 365 trong Outlook, một site nhóm SharePoint Online được tự động tạo ra và bất kỳ người dùng nào bạn thêm vào nhóm Office 365 của bạn sẽ được thêm vào site nhóm.

Các nhóm Office 365 trong Outlook

Toàn bộ thành viên của Nhóm Office 365 đều có quyền truy nhập vào site nhóm và toàn bộ thành viên của site nhóm đều có quyền truy nhập vào Nhóm Office 365. Các thành viên có thể thêm các thư viện tài liệu, danh sách và ứng dụng web bổ sung khi cần thiết. Không cần tạo danh sách phân phối hoặc nhóm SharePoint.

Ngoài việc truy nhập các tệp thư viện tài liệu của bạn trực tiếp từ site nhóm của bạn, bạn cũng có thể đến được chúng bằng cách bấm vào tệp trong thanh dẫn hướng trên cùng của nhóm Office 365 của bạn trong Outlook. Để truy nhập đến site nhóm được liên kết với Nhóm Office 365 của bạn, chỉ cần bấm Site.

Thanh dẫn hướng nhóm trong Outlook

Để quay lại nhóm Office 365 của bạn từ site nhóm, hãy bấm vào tiêu đề trang để mở thẻ nhóm, rồi bấm vào biểu tượng cho ứng dụng mà bạn muốn đi đến.

Thẻ nhóm đầy đủ của Office 365

Để biết thêm thông tin về Nhóm Office 365, xem mục Tìm hiểu về các nhóm Office 365.

Bạn đã sẵn sàng để tạo một site nhóm?

Để biết các bước tạo một site nhóm, hãy xem tạo site nhóm trong SharePoint Online.

Để biết các bước tạo Nhóm Office 365 ở một site nhóm, xem mục Tạo một nhóm trong Outlook.

Lưu ý: Bạn luôn tự hỏi khi nào thì sử dụng OneDrive for Business hoặc một site nhóm SharePoint? Hãy xem tôi có nên lưu các tệp vào OneDrive hoặc SharePoint không? để biết thông tin về những điều cần sử dụng.

Tìm hiểu thêm về các site nhóm và SharePoint

Tùy chỉnh site nhóm Office 365 của bạn để lưu trữ và chia sẻ tệp

Tạo, tải lên và chia sẻ tệp trong thư viện tài liệu.

Di chuyển hoặc sao chép các mục từ thư viện tài liệu SharePoint

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×