Site hub SharePoint là gì?

Site hub SharePoint là gì?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các site _ z0z_hub giúp bạn đáp ứng nhu cầu của tổ chức của bạn bằng cách kết nối và tổ chức các site dựa trên Project, Department, Division, region, etc. giúp dễ dàng hơn:

  • khám phá nội dung liên quan như tin tức và hoạt động của trang khác,

  • áp dụng điều hướng chung, xây dựng thương hiệu và cấu trúc trang trên các trang liên kết,

  • Tìm kiếm trên tất cả các site được liên kết.

_ z0z_ người quản trị xác định có bao nhiêu site Hub có thể được tạo trong tổ chức của bạn và ai có thể liên kết các site với mỗi site Hub. Các trang liên kết với site _ z0z_hub sẽ có thanh dẫn hướng site Hub được thêm vào đầu trang, để tùy chỉnh diện mạo của site và áp dụng các tính năng thiết kế trang, chẳng hạn như các nối kết dẫn hướng bổ sung, ứng dụng hoặc danh sách tùy chỉnh với các cột cụ thể. 

Để được trợ giúp lập kế hoạch cho các site Hub, hãy xem lập kế hoạch cho site SharePoint Hub của bạn.

Lưu ý: 

  • Bạn phải là người quản trị SharePoint để tạo một site SharePoint Hub. Tuy nhiên, người quản trị tuyển tập trang có thể liên kết site SharePoint với site Hub vốn đã tồn tại. Các site được tạo bằng cách bấm vào nối kết tạo site ở góc trên bên phải của một site Hub sẽ tự động được liên kết với site Hub đó.

  • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Site SharePoint Hub

Bạn có thể truy nhập site Hub của mình từ trang SharePoint Start hoặc trên đường đi với ứng dụng SharePointdành cho thiết bị di động.

Dẫn hướng chia sẻ

Ở phía trên cùng của site Hub và bất kỳ site liên kết nào, ở phía trên dẫn hướng site, là thanh dẫn hướng site Hub. Nếu bạn là chủ sở hữu site Hub, bạn có thể tùy chỉnh thanh dẫn hướng này với các nối kết tạo cảm giác cho site Hub của bạn và các site liên quan.

Dẫn hướng chia sẻ site SharePoint Hub

Tìm kiếm qua Hub

Khi bạn Tìm kiếm từ trang web _ Hub, nội dung trên site Hub chính nó cùng với nội dung trên mọi site liên kết được trả về trong kết quả tìm kiếm. Người dùng sẽ chỉ nhìn thấy nội dung mà họ có quyền truy nhập.

Kết quả tìm kiếm trên site SharePoint Hub

Phần web được đề xuất

Khi người quản trị _ z0z_ tạo ra một site Hub, chúng sẽ thực chất chuyển đổi một site _ z1z_ hiện tại đến một site Hub. Thanh dẫn hướng site Hub xuất hiện ở phía trên cùng của trang, nhưng trang chủ và tất cả nội dung trang vẫn giữ nguyên.

Để tận xuất tối đa site Hub của bạn, chủ sở hữu của site có thể thêm các phần web sau đây vào trang chủ:

Tin tức mới nhất   

Tin tức được phát hành trên một trang Hub và trên mọi site liên kết được tự động tổng hợp và hiển thị trên trang chủ của site Hub bằng cách sử dụng phần web tin tức. Bạn có thể chọn site được liên kết Hiển thị tin tức trên trang chủ site Hub và người dùng sẽ chỉ xem tin tức cho các trang mà họ có quyền truy nhập. Bấm vào nối kết bài viết tin tức sẽ đưa bạn đến site mà bài viết sẽ xuất hiện.

Tin tức site SharePoint Hub

Các trang liên kết   

Hiển thị các trang hiện hoạt nhất được liên kết với trang Hub trên trang chủ bằng cách sử dụng phần web site.

Các site trên cùng được liên kết với một trang Hub

Nội dung được tô sáng   

Sử dụng phần web nội dung được tô sáng để tự động hiển thị nội dung từ các site được liên kết với trang Hub trên trang chủ.

Ví dụ về nội dung được tô sáng trên một trang

Sự kiện   

Sử dụng phần web sự kiện để tự động hiển thị các sự kiện từ các site được liên kết với trang Hub trên trang chủ.

Sự kiện

Hub site Security

Các site được liên kết với site _ z0z_hub không thừa kế quyền của site Hub hoặc bất kỳ site nào khác được liên kết với nó. Mỗi site, bao gồm site Hub, sẽ giữ lại các thiết đặt quyền hiện tại của họ.

Tạo trang liên kết

Bạn có thể tạo một trang mới được tự động liên kết với site Hub của bạn bằng cách bấm tạo site ở góc trên bên phải của trang Hub.

Bạn đã sẵn sàng tạo site _ Hub hoặc liên kết site _ z1z_ với site Hub hiện có không?

Lập kế hoạch cho site SharePoint Hub của bạn

Tạo site Hub trong SharePoint Online

Thiết lập site hub SharePoint của bạn

Liên kết site SharePoint với site hub

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×