SIGN (Hàm SIGN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm SIGN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Xác định dấu của một số. Trả về 1 nếu là số dương, không (0) nếu là số 0 và -1 nếu là số âm.

Cú pháp

SIGN(number)

Cú pháp hàm SIGN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

K ết quả

=SIGN(10)

Dấu của một số dương.

1

=SIGN(4-4)

Dấu của kết quả 4 trừ 4 (không).

0

=SIGN(-0.00001)

Dấu của một số âm.

-1

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×