×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Show the project summary task

You can show a project as a summary task in the task list. A project summary task displays your whole project on a single row with its own summary taskbar.

Note: When you apply budget resources to a project, the project summary task must be shown.

In Microsoft Project 2010, 2013, and 2016, in the Format tab, in the Show/Hide section, check or uncheck the box next to Project Summary Task.

subtask09

In Microsoft Project 2007:

  1. On the Tools menu, click Options, and then click the View tab.

    subtask10

  2. Under Outline options, select or clear the Show summary tasks check box to show or hide the project summary task.

    subtask11

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×