×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Show separate inboxes for each account in Outlook for Mac

By default, the Outlook folder list groups similar folders, such as inboxes, from all of your mail and Microsoft Exchange accounts. This feature can make it easier to read all your messages at once, without having to move between mail folders. If you want, you can turn off this feature so each account and all its folders are separated in the folder list.

  1. On the Outlook menu, click Preferences.

  2. Under Personal Settings, click General  The General icon is shown in Outlook Preferences. .

  3. Under Folder list, clear the Group similar folders, such as Inboxes, from different accounts check box.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×