×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Set a deadline for a task

If you want a task to end on a particular day, set a finish date for the task.

  1. Right-click a task, click Information > Advanced tab.

  2. Next to Constraint type, click Must Finish On.

  3. Next to Constraint date, fill in your end date.

Set an end date for a task

Tip:  To set the finish date back to its original setting, change the Constraint type to As Soon As Possible.

Set a deadline for a task

Keep in mind that setting the finish date can lock up your schedule in ways you don’t want. If you just need a reminder, use the Deadlinebox instead. That will create an arrow on the Gantt chart Deadline date and an indicator in the Indicator column that changes color when the deadline is passed.

  1. Right-click a task, click Information > Advanced tab.

  2. Next to Deadline,fill in your deadline date.

Set a deadline for a task

Learn other ways to control the dates in your schedule.

Top of Page

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×