Sao lưu và khôi phục ghi chú trong OneNote Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn nên luôn sao lưu sổ tay của bạn, cũng giống như với những dữ liệu và các tệp khác trong máy tính của bạn. Trục trặc ổ cứng và sai sót do lỗi của con người có thể xảy ra với bất kỳ ai và nếu điều đó xảy ra với bạn, thì các ghi chú của bạn sẽ mất vĩnh viễn. Nếu bạn thường xuyên sao lưu sổ tay của bạn, bạn có thể khôi phục lại chúng bất kỳ lúc nào bạn cần.

OneNote có thể giữ bản sao lưu theo cách thủ công và tự động thậm chí của tất cả công việc của bạn, nhưng mà không có thể hiện trong OneNote Online. Để biết các bước chi tiết về cách thực hiện điều này trong ứng dụng trên máy tính của OneNote 2016, hãy xem sao lưu ghi chúkhôi phục ghi chú từ bản sao lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×