Sao lưu ghi chú

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

OneNote sẽ tự động lưu các ghi chú của bạn trong khi bạn làm việc, nhưng bạn nên luôn sao lưu sổ ghi chép của bạn, giống như phần còn lại của tệp và dữ liệu máy tính của bạn. Ổ đĩa cứng hỏng có thể xảy ra bất kỳ, và nếu nó sẽ xảy ra với bạn, ghi chú của bạn sẽ biến mất bao lâu. Nếu bạn sao lưu sổ ghi chép của bạn, bạn có thể khôi phục ghi chú của bạn nếu bạn cần.

Lưu ý: Sao lưu tự động chỉ sẵn dùng trong phiên bản Windows trên máy tính của OneNote. Nếu bạn hiện đang dùng OneNote Web App hoặc OneNote trên nền tảng khác, hãy ghé thăm www.onenote.com để tải xuống OneNote 2016 cho Windows phiên bản OneNote miễn phí.

Thiết đặt sao lưu tự động bằng cách chọn một vị trí mà bạn có thể lưu trữ các tệp của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn một vị trí không có trong ổ cứng máy tính của bạn.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn OneNote, chọn Lưu & Sao lưu.

 3. Ở bên phải, dưới Lưu, chọn Sao lưu Thư mục > Sửa đổi.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Tùy chọn OneNote trong OneNote 2016.

 4. Trong hộp thoại Chọn Thư mục, đi tới thư mục sao lưu của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng thư mục cá nhân trên mạng của mình hoặc dùng ổ đĩa USB.

 5. Chọn Chọn để chấp nhận vị trí mới, sau đó bấm OK.

OneNote sẽ tự động sao lưu các tệp sổ tay của bạn hàng tuần. Nếu bạn thường xuyên có nhiều ghi chú quan trọng, bạn có thể yêu cầu OneNote sao lưu thường xuyên hơn bằng cách điều chỉnh thiết đặt Lưu & Sao lưu khác trong hộp thoại Tùy chọn OneNote.

Mẹo: Để đổi vị trí sao lưu bất kỳ lúc nào, hãy lặp lại các bước trước đó.

Đầu Trang

Sao lưu sổ tay theo cách thủ công

Bất kỳ khi nào bạn thêm hoặc thay đổi nhiều thông tin trong sổ tay mà bạn không muốn mất, bạn có thể sao lưu theo cách thủ công.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn OneNote, chọn Lưu & Sao lưu.

 3. Ở bên phải, dưới Lưu, chọn Sao lưu Tất cả Sổ ghi chép Ngay.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Tùy chọn OneNote trong OneNote 2016.

 4. Khi bạn nhìn thấy thông báo sao lưu đã hoàn tất thành công, hãy bấm OK.

Đối với hầu hết mọi người, bản ghi chú hiện thời nhất thường là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn dùng tính năng sao lưu để lưu giữ những ghi chú quan trọng nhiều lần, hãy bảo đảm rằng những bản sao lưu mới hơn không ghi đè lên các bản sao lưu trước đó. Bạn có thể thiết lập các tùy chọn này bằng cách điều chỉnh Số bản sao lưu cần giữ lại trong thiết đặt Lưu & Sao lưu trong hộp thoại Tùy chọn OneNote.

Đầu Trang

Microsoft Office OneNote 2007 tự động tạo bản sao lưu ghi chú của bạn. Chỉ các phần đã thay đổi kể từ sao lưu cuối cùng được sao lưu lại. Bạn có thể thay đổi số lượng bản sao lưu được duy trì, mức độ thường xuyên chúng được tạo ra và mà chúng được lưu trữ. Cũng theo cách thủ công, bạn có thể sao lưu ghi chú của bạn ở bất kỳ lúc nào và sử dụng tệp sao lưu để khôi phục ghi chú của bạn.

Lưu ý: Theo mặc định, OneNote sao lưu tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn trên ổ đĩa cứng cùng dưới dạng tệp sổ ghi chép gốc. Nếu bạn thường xuyên làm việc với thông tin quan trọng hoặc nhiệm vụ quan trọng, đó là nên thay đổi vị trí của tệp sao lưu vào ổ đĩa cứng riêng biệt hoặc vào một thư mục riêng tư trên mạng.

Bạn muốn làm gì?

Bật sao lưu tự động sổ ghi chép hoặc tắt

Thay đổi số lượng bản sao lưu được lưu trữ

Thay đổi vị trí lưu trữ mặc định cho tệp sao lưu

Theo cách thủ công sao lưu tất cả các tệp đã thay đổi

Theo cách thủ công sao lưu tất cả sổ tay

Bật sao lưu tự động sổ ghi chép hoặc tắt

Theo mặc định, OneNote sẽ tự động sao lưu ghi chú của bạn theo định kỳ. Bạn có thể thay đổi mức độ thường xuyên tệp sao lưu tự động được tạo ra và bạn có thể bật tính năng sao lưu tự động hoặc tắt tại bất kỳ lúc nào.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để bật sao lưu tự động, hãy chọn hộp kiểm tự động sao lưu sổ ghi chép của tôi ở khoảng thời gian sau đây , sau đó chọn mức độ thường xuyên OneNote cần sao lưu ghi chú của bạn.

  • Để bật sao lưu tự động tắt, hãy xóa hộp kiểm tự động sao lưu sổ ghi chép của tôi ở khoảng thời gian sau đây .

Lưu ý: Tên của tệp sao lưu bao gồm ngày tháng họ được tạo ra. Ví dụ, một tệp sao lưu cho phần sổ ghi chép được gọi là cuộc họp được tạo ra ngày 1 tháng 12 năm 2007, được tự động đặt tên là "Meetings.one (trên 12-1-2007) .one".

Đầu trang

Thay đổi số lượng bản sao lưu được lưu trữ

Theo mặc định, OneNote lưu hai sao lưu bản sao của ghi chú của bạn — sao chép gần đây nhất và sao chép thứ nhì cuối cùng. Bạn có thể chọn để lưu bản sao lưu nhiều hoặc ít hơn.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, trong hộp số bản sao lưu giữ , nhập số lượng bản sao của các ghi chú OneNote sẽ lưu trữ.

Đầu trang

Thay đổi vị trí lưu trữ mặc định cho tệp sao lưu

Lưu bản sao lưu sổ ghi chép trên ổ đĩa cứng cùng dưới dạng tệp sổ ghi chép gốc của bạn nhằm giúp bảo vệ ghi chú của bạn được vô tình thay đổi, bị hỏng hoặc bị xóa trong khi bạn làm việc. Nó cũng giúp việc khôi phục các ghi chú nhanh chóng và dễ dàng. Để thêm bảo vệ ghi chú quan trọng, Tuy nhiên, thay đổi vị trí mặc định của thư mục OneNote sao lưu của bạn. Vị trí sao lưu phù hợp bao gồm một thư mục trên ổ đĩa cứng riêng biệt, ổ đĩa cứng di động hoặc một thư mục riêng tư trên mạng của bạn.

Tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính, bản sao lưu của tệp sổ ghi chép của bạn được lưu trữ trong một trong các vị trí mặc định sau đây:

 • Trên Microsoft Windows XP, sao lưu thư mục cho sổ ghi chép của bạn được đặt tại C:\Documents và tên người dùngsettings\ \LocalSettings\Application Data\Microsoft\OneNote\Backup.

 • Trên Windows Vista, sao lưu thư mục cho sổ ghi chép của bạn được đặt tại C:\Users\tên người dùng\AppData\Microsoft\OneNote\12.0\Backup.

Để thay đổi vị trí mặc định cho việc lưu trữ tệp sao lưu, hãy làm như sau:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm lưu.

 3. Dưới lưu, trong danh sách đường dẫn , bấm Sao lưu thư mục, sau đó bấm sửa đổi.

 4. Trong hộp thoại Chọn thư mục , dẫn hướng đến vị trí của thư mục mà bạn muốn OneNote để lưu trữ tệp sao lưu, và sau đó bấm lựa chọn.

Đầu trang

Theo cách thủ công sao lưu tất cả các tệp đã thay đổi

Lưu ý: Để xem hoặc thay đổi vị trí nơi OneNote lưu tệp sao lưu, hãy làm theo các bước trong thay đổi vị trí mặc định cho việc lưu trữ tệp sao lưu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, bấm Sao lưu thay đổi tệp ngay.

Đầu trang

Theo cách thủ công sao lưu tất cả sổ tay

Lưu ý: Để xem hoặc thay đổi vị trí nơi OneNote lưu tệp sao lưu, hãy làm theo các bước trong thay đổi vị trí mặc định cho việc lưu trữ tệp sao lưu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, bấm Sao lưu tất cả sổ ghi chép ngay.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×