Sao lưu ghi chú

OneNote tự động lưu các ghi chú trong khi bạn làm việc, nhưng bạn nên luôn sao lưu sổ tay của bạn, cũng giống như với những dữ liệu và các tệp khác trong máy tính của bạn. Trục trặc ổ cứng có thể xảy ra với bất kỳ ai và nếu điều đó xảy ra với bạn, thì các ghi chú của bạn sẽ mất vĩnh viễn. Nếu bạn sao lưu sổ ghi chép của mình, bạn có thể khôi phục ghi chú từ bản sao lưu nếu có bao giờ bạn cần.

Lưu ý: Sao lưu tự động chỉ sẵn dùng trong phiên bản OneNote trên máy tính chạy Windows. Nếu bạn hiện đang sử dụngOneNote dành cho web hoặc OneNote trên một nền tảng khác, hãy truy cập www.OneNote.com để tải xuống onenote 2016 cho phiên bản Windows OneNote miễn phí.

Thiết đặt sao lưu tự động bằng cách chọn một vị trí mà bạn có thể lưu trữ các tệp của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn một vị trí không có trong ổ cứng máy tính của bạn.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn OneNote, chọn Lưu & Sao lưu.

 3. Ở bên phải, dưới Lưu, chọn Sao lưu Thư mục > Sửa đổi.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Tùy chọn OneNote trong OneNote 2016.

 4. Trong hộp thoại Chọn Thư mục, đi tới thư mục sao lưu của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng thư mục cá nhân trên mạng của mình hoặc dùng ổ đĩa USB.

 5. Chọn Chọn để chấp nhận vị trí mới, sau đó bấm OK.

OneNote sẽ tự động sao lưu các tệp sổ tay của bạn hàng tuần. Nếu bạn thường xuyên có nhiều ghi chú quan trọng, bạn có thể yêu cầu OneNote sao lưu thường xuyên hơn bằng cách điều chỉnh thiết đặt Lưu & Sao lưu khác trong hộp thoại Tùy chọn OneNote.

Mẹo: Để đổi vị trí sao lưu bất kỳ lúc nào, hãy lặp lại các bước trước đó.

Đầu Trang

Sao lưu sổ tay theo cách thủ công

Bất kỳ khi nào bạn thêm hoặc thay đổi nhiều thông tin trong sổ ghi chép mà bạn không muốn mất, bạn có thể sao lưu theo cách thủ công.

 1. Chọn Tệp > Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn OneNote, chọn Lưu & Sao lưu.

 3. Ở bên phải, dưới Lưu, chọn Sao lưu Tất cả Sổ ghi chép Ngay.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Tùy chọn OneNote trong OneNote 2016.

 4. Khi bạn nhìn thấy thông báo sao lưu đã hoàn tất thành công, hãy bấm OK.

Đối với hầu hết mọi người, bản ghi chú hiện thời nhất thường là quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn dùng tính năng sao lưu để lưu giữ những ghi chú quan trọng nhiều lần, hãy bảo đảm rằng những bản sao lưu mới hơn không ghi đè lên các bản sao lưu trước đó. Bạn có thể thiết lập các tùy chọn này bằng cách điều chỉnh Số bản sao lưu cần giữ lại trong thiết đặt Lưu & Sao lưu trong hộp thoại Tùy chọn OneNote.

Đầu Trang

Microsoft Office OneNote 2007 tự động tạo bản sao lưu các ghi chú của bạn. Chỉ các phần đã thay đổi kể từ lần sao lưu cuối cùng được sao lưu lại. Bạn có thể thay đổi số lượng bản sao lưu được giữ lại, tần số chúng được tạo và chúng được lưu trữ ở đâu. Bạn cũng có thể sao lưu ghi chú theo cách thủ công vào bất kỳ lúc nào và sử dụng các tệp sao lưu để khôi phục ghi chú củabạn.

Lưu ý: Theo mặc định, tệp sao lưu OneNote được lưu trữ trên máy tính của bạn trên cùng một ổ đĩa cứng như các tệp sổ tay gốc. Nếu bạn thường làm việc với thông tin quan trọng hoặc nhiệm vụ quan trọng, bạn nên thay đổi vị trí của các tệp sao lưu vào một ổ đĩa cứng riêng hoặc vào một thư mục riêng tư trên mạng.

Bạn muốn làm gì?

Bật hoặc tắt tính năng sao lưu sổ ghi chép tự động

Thay đổi số lượng bản sao lưu được lưu trữ

Thay đổi vị trí lưu trữ mặc định cho các tệp sao lưu

Sao lưu tất cả các tệp đã thay đổi theo cách thủ công

Sao lưu tất cả sổ ghi chép theo cách thủ công

Bật hoặc tắt tính năng sao lưu sổ ghi chép tự động

Theo mặc định, OneNote sẽ tự động sao lưu các ghi chú của bạn theo các khoảng thời gian thường xuyên. Bạn có thể thay đổi mức độ thường xuyên các tệp sao lưu tự động được tạo ra và bạn có thể bật hoặc tắt tính năng sao lưu tự động vào bất kỳ lúc nào.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm vào sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để bật tính năng sao lưu tự động, hãy chọn hộp kiểm tự động sao lưu sổ ghi chép của tôi tại khoảng thời gian sau , sau đó chọn tần OneNote nên sao lưu ghi chú của bạn.

  • Để bật tính năng sao lưu tự động, hãy bỏ chọn hộp kiểm tự động sao lưu sổ ghi chép của tôi tại khoảng thời gian sau .

Lưu ý: Tên của tệp sao lưu bao gồm ngày được tạo. Ví dụ, một tệp sao lưu cho một phần sổ ghi chép có tên là các cuộc họp được tạo ra vào ngày 1 tháng 12, 2007, được tự động đặt tên là "cuộc họp. One (vào ngày 12 – 1-2007). một".

Đầu trang

Thay đổi số lượng bản sao lưu được lưu trữ

Theo mặc định, OneNote lưu trữ hai bản sao lưu ghi chú của bạn — bản sao gần đây nhất và bản sao cuối cùng. Bạn có thể chọn để lưu trữ nhiều hơn hoặc ít bản sao lưu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm vào sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, trong hộp số bản sao lưu để giữ , hãy nhập số bản sao của các ghi chú mà OneNote nên lưu trữ.

Đầu trang

Thay đổi vị trí lưu trữ mặc định cho các tệp sao lưu

Lưu trữ các bản sao lưu sổ ghi chép trên cùng một ổ đĩa cứng như các tệp sổ tay gốc của bạn giúp bảo vệ ghi chú của bạn không được thay đổi, bị hỏng hoặc bị xóa trong khi bạn làm việc. Nó cũng giúp phục hồi các ghi chú nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, để bảo vệ các ghi chú quan trọng hơn nữa, hãy thay đổi vị trí mặc định của thư mục sao lưu OneNote của bạn. Các vị trí sao lưu phù hợp bao gồm một thư mục trên ổ đĩa cứng riêng biệt, ổ đĩa cứng di động hoặc thư mục riêng tư trên mạng của bạn.

Tùy thuộc vào hệ điều hành trên máy tính của bạn, sao lưu các tệp sổ tay của bạn được lưu trữ ở một trong các vị trí mặc định sau đây:

 • Trên Microsoft Windows XP, thư mục sao lưu cho sổ tay của bạn được đặt tại c: \ tài liệu và thiết đặt \tên người dùng\ dữ liệu cục bộ \ dữ liệuứng dụng \ Microsoft \ onenote\backup.

 • Trên Windows Vista, thư mục sao lưu cho sổ tay của bạn được đặt tại c: \tên người dùng\Appdata\microsoft\onenote\12.0\backup.

Để thay đổi vị trí mặc định để lưu trữ các tệp sao lưu, hãy thực hiện như sau:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , hãy bấm lưu.

 3. Bên dưới lưu, trong danh sách đường dẫn , bấm vào thư mục sao lưu, rồi bấm vào sửa đổi.

 4. Trong hộp thoại chọn thư mục , dẫn hướng đến vị trí của thư mục mà bạn muốn OneNote lưu trữ các tệp sao lưu, sau đó bấm chọn.

Đầu trang

Sao lưu tất cả các tệp đã thay đổi theo cách thủ công

Lưu ý: Để xem hoặc thay đổi vị trí mà OneNote lưu trữ tệp sao lưu, hãy làm theo các bước trong thay đổi vị trí mặc định để lưu trữ các tệp sao lưu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm vào sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, hãy bấm sao lưu các tệp đã thay đổi ngay bây giờ.

Đầu trang

Sao lưu tất cả sổ ghi chép theo cách thủ công

Lưu ý: Để xem hoặc thay đổi vị trí mà OneNote lưu trữ tệp sao lưu, hãy làm theo các bước trong thay đổi vị trí mặc định để lưu trữ các tệp sao lưu.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , trong danh sách thể loại , bấm vào sao lưu.

 3. Bên dưới sao lưu, hãy bấm sao lưu tất cả các sổ tay ngay bây giờ.

Đầu trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×