Sao lưu dữ liệu Trình quản lý Liên hệ công việc của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn thường xuyên để tránh mất dữ liệu kinh doanh của bạn. Tương tự, trước khi gỡ bỏ cài đặt Trình quản lý Liên hệ Công việc dành cho Outlook, bạn nên sao lưu tệp. Bạn có thể TE000129571 dữ liệu kinh doanh của bạn nếu sau đó bạn cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn bị hỏng, bạn cũng có thể khôi phục tệp sao lưu và chỉ mất một ít dữ liệu nếu bạn sao lưu tệp thường xuyên.

Lưu ý: 

 • Chỉ có người tạo cơ sở dữ liệu mới có thể sao lưu tệp.

 • Bạn phải làm việc trong cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sao lưu. Nếu bạn muốn sao lưu cơ sở dữ liệu mà không phải là cơ sở dữ liệu bạn đang làm việc trong, trước tiên bạn phải chuyển sang hoặc chọn cơ sở dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm tab Trình quản lý Liên hệ Công việc, rồi bấm Sao lưu và Khôi phục.

 3. Bấm Sao lưu.

 4. Trong hộp thoại Sao lưu Cơ sở dữ liệu, hãy bấm Duyệt để chọn vị trí lưu cơ sở dữ liệu của bạn.

  Lưu ý: 

  • Trong Windows XP, bản sao sao lưu cơ sở dữ liệu sẽ mặc định lưu tại: C:\Documents and Settings\<tên người dùng>\My Documents\My Business\Backups. Trong Windows Vista và Windows 7, bản sao sao lưu cơ sở dữ liệu sẽ được lưu tại: C:\Users\<tên người dùng>\Documents\My Business\Backups.

  • Bạn có thể lưu tệp sao lưu vào bất kỳ thiết bị lưu trữ hoặc phương tiện truyền thông di động nào, chẳng hạn như máy tính khác, thẻ nhớ USB, CD, ổ Zip hoặc mạng công ty.

 5. Nếu bạn muốn dùng mật khẩu để bảo vệ tệp sao lưu, trong hộp Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu, hãy nhập mật khẩu.

 6. Bấm OK.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×