Sao lưu cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sao lưu của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc để đảm bảo bạn có một bản sao sẵn dùng nếu bạn cần khôi phục hoặc thay thế tệp của bạn.

Sao lưu tệp dữ liệu Business Contact Manager để     Nhập đường dẫn đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp dữ liệu, hoặc bấm duyệt để xác định vị trí.

Mật khẩu     Nhập một mật khẩu nếu bạn muốn dùng mật khẩu để bảo vệ tệp sao lưu.

Xác nhận mật khẩu     Nhập lại cùng một mật khẩu.

Lưu ý: Trang này là một phần của trình hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu. Để truy nhập trình hướng dẫn này, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×