Sao lưu các thư mục Tài liệu, Ảnh và Màn hình nền với OneDrive

Sao lưu các thư mục Tài liệu, Ảnh và Màn hình nền với OneDrive

Bạn có thể sao lưu các thư mục quan trọng (máy tính, tài liệu và thư mục hình ảnh) trên PC chạy Windows của bạn với bản sao lưu thư mục máy tính OneDrive, do đó, chúng được bảo vệ và sẵn dùng trên các thiết bị khác. Nếu bạn chưa thiết lập OneDrive trên máy tính của mình, hãy xem mục đồng bộ tệp với OneDrive trong Windows. Không có bản sao lưu thư mục PC có chi phí bổ sung (tối đa 5 GB tệp không có đăng ký). Xem các gói Onedrive.

Lưu ý: Nếu bạn ngạc nhiên rằng các tệp của bạn sẽ được lưu vào OneDrive, hãy xem tệp lưu vào OneDrive theo mặc định trong Windows 10.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thiết lập sao lưu thư mục trên PC

 1. Nếu bạn được nhắc sao lưu các thư mục quan trọng (máy tính, tài liệu và ảnh), hãy bấm vào lời nhắc để bắt đầu trình hướng dẫn sao lưu thư mục.

  Nếu bạn không nhìn thấy lời nhắc hoặc bạn đã đóng trình hướng dẫn, hãy chọn biểu tượng đám mây màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo của Windows, chọn xem thêm > thiết đặt, rồi sao lưu > quản lý sao lưu.

  Tab sao lưu trong thiết đặt trên máy tính cho OneDrive

 2. Trong hộp thoại sao lưu thư mục của bạn , hãy đảm bảo rằng các thư mục bạn muốn sao lưu được chọn.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại thiết lập thư mục quan trọng trong OneDrive

 3. Chọn bắt đầu sao lưu.

 4. Bạn có thể đóng hộp thoại trong khi tệp đồng bộ với OneDrive. Hoặc, để xem đồng bộ tệp của bạn, hãy chọn xem tiến trình tải lên. Nếu bạn đã đóng hộp thoại, hãy chọn đám mây màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo để mở Trung tâm hoạt động OneDrive.

Khi tệp kết thúc đồng bộ với OneDrive, họ đã sao lưu và bạn có thể truy nhập chúng từ bất kỳ đâu trong tài liệu, màn hình nền hoặc ảnh. Khi bạn sao lưu thư mục trên máy tính, các mục trên máy tính của bạn đi lang thang với bạn đến máy tính để bàn khác của bạn, nơi bạn đang chạy OneDrive.

Bạn có thể sao lưu tối đa 5 GB các tệp trong OneDrive miễn phí hoặc tối đa 1 TB với đăng ký Office 365.

Thay đổi thiết đặt sao lưu thư mục trên PC

Nếu bạn muốn ngừng hoặc bắt đầu sao lưu một thư mục quan trọng trong OneDrive, bạn có thể cập nhật các lựa chọn thư mục của mình trong OneDrive thiết đặt.

Quan trọng: Khi bạn ngừng sao lưu thư mục, các tệp đã được sao lưu theo OneDrive ở lại OneDrive. Nếu bạn không còn muốn những tệp này trong OneDrive, bạn sẽ cần phải di chuyển chúng đến một thư mục cục bộ trên PC của mình. Mọi tệp mới mà bạn thêm vào thư mục đó trên PC của bạn sẽ không được OneDrive sao lưu.

 1. Mở OneDrive thiết đặt (chọn biểu tượng đám mây màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo của bạn, rồi chọn xem thêm cácthiết đặtOneDrive.)

  Ảnh chụp màn hình khi đi đến Cài đặt OneDrive

 2. Trong cài đặt, chọn sao lưu > quản lý sao lưu.

 3. Để ngừng sao lưu thư mục, hãy chọn ngừng sao lưu rồi xác nhận rằng bạn muốn ngừng sao lưu trong hộp thoại bạn có chắc chắn muốn dừng thư viện sao lưu bằng cách bấm vào dừng sao lưu.

  Ảnh chụp màn hình khi bạn ngừng bảo vệ thư mục trong OneDrive

 4. Để bắt đầu sao lưu thư mục, hãy chọn bất kỳ thư mục nào không cho biết các tệp được saolưu, rồi chọn bắt đầu sao lưu.

Khắc phục sự cố với sao lưu thư mục trên PC

Dưới đây là danh sách các lỗi mà bạn có thể thấy khi thiết lập sao lưu thư mục PC và cách giải quyết chúng:

 • Thư mục nằm trên một âm thanh khác so với OneDrive: OneDrive được thiết lập để đồng bộ trên một âm lượng khác với thư mục được chọn để bảo vệ. Một vài cách thức thông thường có thể xảy ra là 1) nếu bạn thiết lập PC của bạn như vậyOneDrive trên ổ đĩa D: nhưng thư mục tài liệu đang ở trên ổ đĩa C: hoặc 2) nếu bạn có các thư mục của mình được chỉ tới một chia sẻ mạng (điều này sẽ có thể xảy ra ở trường hay làm việc). Để giải quyết sự cố này, hãy thiết lập OneDrive trên cùng một âm lượng với thư mục mà bạn đang cố gắng bảo vệ. Trong OneDrive thiết đặt, bấm vào hủy liên kết PC này. Sau khi bỏ liên kết, hãy đăng nhập lại và chọn vị trí thư mục gốc để nằm trên cùng một âm lượng với thư mục mà bạn muốn đồng bộ. Bạn cũng có thể di chuyển thủ công thư mục mà bạn muốn đồng bộ với cùng một âm lượng như OneDrive bằng cách bấm chuột phải vào thư mục, chọn tab vị trí, rồi chọn một vị trí nằm trên cùng một âm lượng như OneDrive.

 • Các kiểu tệp sau đây không thể được bảo vệ: tệp cơ sở dữ liệu Outlook (. PST) và các tệpOneNote không được lưu trữ trong OneDrive (. One,. onepkg,. onetoc,. onetoc2). Để tiếp tục bảo vệ thư mục, hãy di chuyển sổ ghi chép OneNote của bạn sang OneDrive hoặc loại bỏ các mục này khỏi thư mục mà bạn muốn bảo vệ, rồi thử lại.

 • Bảo vệ thư mục không sẵn dùng: một lý do thông thường đối với lỗi này là các thư mục quan trọng trên các PC được kết nối với một tên miền không thể được bảo vệ trong tài khoản OneDrive cá nhân (khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft). Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn về giải pháp bảo vệ dữ liệu. Bạn không nên có vấn đề này với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 • Tệp vượt quá độ dài đường dẫn tối đa: đảm bảo toàn bộ đường dẫn tệp, bao gồm tên tệp, chứa ít hơn 260 ký tự. Ví dụ về đường dẫn tệp là:
  tên người dùng c: \ <username> \pictures\saved\2017\december\holiday\newyears\family...
  Để giải quyết vấn đề này, hãy rút ngắn tên tệp của bạn hoặc tên thư mục con trong OneDrive, hoặc chọn một thư mục con nằm gần hơn với thư mục mức cao nhất.

 • Tệp vượt quá kích cỡ tệp tối đa: OneDrive không thể đồng bộ tệp qua ODC_maxfilesize nếu bạn đã đăng nhập vào một tài khoản Microsoft hoặc qua ODB_maxfilesize nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học. Loại bỏ các tệp này khỏi thư mục mà bạn muốn bảo vệ, rồi thử lại.

 • Tên tệp không được phép dùng trong OneDrive: tên tệp không thể bắt đầu bằng khoảng trắng hoặc bao gồm bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau: \:/*? OneDrive > "|. Vui lòng di chuyển hoặc đổi tên tệp để tiếp tục.

 • Thư mục không được chọn đểđồng bộ: thư mục có lỗi không được đồng bộ với PC của bạn. Để giải quyết lỗi này, hãy mở OneDrive thiết đặt (bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo của bạn và bấm thiết đặt), bấm vào chọn thư mục, rồi đảm bảo rằng thư mục mà bạn muốn bảo vệ được chọn. Nếu ảnh hiển thị lỗi này, hãy đảm bảo rằng ảnh, ảnh chụp màn hình và cuộn camera đều được chọn (hoặc không tồn tại). Cũng có thể là thư mục OneDrive có tên khác từ thư mục quan trọng của Windows.

 • Các thư mục quan trọng không có trong vị trí mặc định: thư mục có lỗi có chứa một thư mục quan trọng khác và không thể được bảo vệ cho đến khi thư mục chứa được di chuyển. Các thư mục quan trọng có thể chứa trong thư mục này bao gồm: tài liệu, màn hình nền, ảnh, ảnh chụp màn hình, cuộn camera hoặc thư mục OneDrive. Tất cả các thư mục phải nằm trên cùng một số lượng (ví dụ: C:\ Drive).

 • Lỗi không xác định xảy ra, với mã lỗi 0x80070005: nếu bạn nhận được mã lỗi 0x80070005, "Cấm người dùng khỏi thư mục hồ sơ chuyển hướng theo cách thủ công" chính sách nhóm đã được bật. Bạn có thể thấy rằng các tệp từ các thư mục mà bạn đã chọn đã được di chuyển đến các thư mục được đặt tên trong thư mục OneDrive của bạn và vị trí gốc trống. Di chuyển nội dung thư mục trở về vị trí ban đầu và yêu cầu người quản trị của bạn có thể thay đổi chính sách hay không.

 • Thư mục chứa một điểm phân phân tích (điểm giao nhau hoặc liên kết): thư mục mà bạn muốn bảo vệ chứa một kiểu tệp đặc biệt có liên kết các phần của hệ thống tệp cùng nhau. Không thể bảo vệ các mục này. Để bảo vệ thư mục, hãy loại bỏ tệp gây ra sự cố.

  Thận trọng: Một số ứng dụng có thể phụ thuộc vào các liên kết này để hoạt động đúng. Chỉ loại bỏ các nối kết mà bạn biết là an toàn để sửa đổi.

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

One Drive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn có phản hồi?
OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Truy nhập OneDrive UserVoice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×