Sao chép và dán trong Office Web Apps

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Do công nghệ trình duyệt web còn hạn chế, sao chép và dán văn bản trong Microsoft Office Web Apps khác với sao chép và dán văn bản trong ứng dụng Office trên máy tính. Bài viết này hướng dẫn bạn các bước sao chép và dán trong từng Office Web Apps.

Bạn đang dùng Ứng dụng Web nào?

Word Web App

Xem trong trình duyệt

Sửa trong trình duyệt

Dán từ bên ngoài Word Web App

Excel Web App

Xem trong trình duyệt

Sửa trong trình duyệt

Dán từ bên ngoài Excel Web App

PowerPoint Web App

OneNote Web App

Xem trong trình duyệt

Sửa trong trình duyệt

Dán từ bên ngoài OneNote Web App

Word Web App

Thao tác sao chép và dán khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hay đang sửa trong trình duyệt và bạn đang dán nội dung từ bên ngoài Microsoft Word Online.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở tài liệu trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn một dòng văn bản mỗi lần bằng cách kéo chuột (không phải bấm đúp). Sau đó, nhấn CTRL+C (Windows) hoặc ⌘+C (Mac) để sao chép văn bản. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài tài liệu. Khi bạn làm như vậy, văn bản sẽ được chèn vào vị trí mới mà không có định dạng như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể. Bạn có thể áp dụng lại các định dạng này ở vị trí mới.

Lưu ý: Khi xem tài liệu trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn ít nhất một dòng văn bản. Để có thể chọn từ hoặc cụm từ, hãy bấm Sửa trong trình duyệt.

Nếu bạn muốn dán trong tài liệu, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Trong dạng xem Soạn thảo, bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản và ảnh trong tài liệu bằng cách chọn văn bản hoặc ảnh như cách bạn làm trong ứng dụng Word trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản hoặc ảnh (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X hoặc ⌘+V (Mac).

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Firefox và bạn muốn dùng lệnh Sao chép, Cắt và Dán trên ribbon của Word Online, bạn cần cho phép JavaScript dùng bảng tạm. Nếu bạn không muốn làm việc này, hãy dùng lệnh bàn phím -C, -X và -V. Tìm hiểu cách cấp quyền truy nhập bảng tạm cho JavaScript.

Dán từ bên ngoài Word Web App

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài Word Online văn bản sẽ được chèn vào tài liệu dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hay màu hoặc kích cỡ cụ thể, sẽ không được giữ nguyên và bạn phải áp dụng lại trong Word Online.

Lưu ý: Ảnh không được dán vào tài liệu từ bên ngoài Word Online mà không có đầu tiên lưu chúng trên máy tính của bạn. Sau đó, hãy đi đến chèn > ảnh để đặt chúng trong tài liệu của bạn.

Bảng và danh sách     Khi bạn dán văn bản được định dạng bên ngoài Word Online là hàng và cột hoặc là mục phụ trong danh sách, bảng hoặc cấu trúc phân cấp sẽ không xuất hiện trong văn bản đã dán. Cách hay nhất là dán mục đó từng ô hoặc cấp độ mỗi lần. Hoặc là khi dán danh sách, hãy loại bỏ định dạng số rồi áp dụng lại trong Word Online, dùng nút Đánh số và Tăng thụt lề (tab Nhà) để đạt được kết quả mong muốn.

Siêu kết nối    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại nối kết, hãy thực hiện thao tác sau sau khi dán nối kết:

 1. Chọn văn bản đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm Nối kết.

 3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web của nối kết (URL)

 4. Giữ nguyên văn bản trong hộp Hiển thị văn bản như cũ, rồi bấm Chèn.

Đầu trang

Excel Online

Thao tác sao chép và dán khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hay đang sửa trong trình duyệt và bạn đang dán văn bản từ bên ngoài Microsoft Excel Online.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở sổ làm việc lần đầu tiên trong trình duyệt, bạn có thể chọn ô như cách bạn làm trong ứng dụng Excel trên máy tính. Sau đó, nhấn CTRL+C (Windows) hoặc ⌘+C (Mac) để sao chép nội dung trong ô. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài sổ làm việc. Nếu bạn muốn dán trong sổ làm việc, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Khi bạn sửa sổ làm việc trong trình duyệt, bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản trong sổ làm việc bằng cách chọn ô như cách bạn làm trong ứng dụng Excel trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X, or ⌘+V (Mac). Khi bạn dán, nội dung trong ô sẽ kế thừa những đặc điểm của vị trí mới, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể.

Dán từ bên ngoài Excel Online

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài Excel Online văn bản sẽ được chèn vào tài liệu dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hay màu hoặc kích cỡ cụ thể, sẽ không được giữ nguyên và bạn phải áp dụng lại trong Excel Online. Khi bạn dán ô từ sổ làm việc hoặc bảng khác, cấu trúc hàng và cột của ô được giữ nguyên trong Excel Online.

Siêu kết nối    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại nối kết, hãy thực hiện thao tác sau sau khi dán nối kết:

 1. Chọn văn bản đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm Nối kết.

 3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web của nối kết (URL)

 4. Trong hộp Hiển thị văn bản, nhập văn bản của nối kết, rồi bấm Chèn.

Đầu trang

PowerPoint Online

Bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản trong bản trình bày bằng cách chọn văn bản như cách bạn làm trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X hoặc ⌘+V (Mac).

Lưu ý: 

 • Bạn có thể sao chép hoặc cắt văn bản trong dạng xem chỉ Đọc hoặc Chiếu Hình. Để có thể sao chép hoặc cắt văn bản, hãy bấm Sửa trong trình duyệt.

 • Nếu bạn đang dùng Firefox và bạn muốn dùng lệnh Sao chép, Cắt và Dán trên ribbon của PowerPoint Online, bạn cần cho phép JavaScript dùng bảng tạm. Nếu bạn không muốn làm việc này, hãy dùng lệnh bàn phím -C, -X và -V. Tìm hiểu cách cấp quyền truy nhập bảng tạm cho JavaScript.

Đầu trang

OneNote Web App

Thao tác sao chép và dán khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hay đang sửa trong trình duyệt và bạn đang dán văn bản từ bên ngoài Microsoft OneNote Online.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở sổ tay trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn văn bản như cách bạn làm trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Sau đó, nhấn CTRL+C (Windows) hoặc ⌘+C (Mac) để sao chép văn bản. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài sổ tay. Khi bạn làm như vậy, văn bản sẽ được chèn vào vị trí mới mà không có định dạng như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể. Bạn có thể áp dụng lại các định dạng này ở vị trí mới.

Nếu bạn muốn dán trong sổ tay, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Trong dạng xem Soạn thảo, bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản và ảnh trong sổ tay bằng cách chọn văn bản hoặc ảnh như cách bạn làm trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản hoặc ảnh (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X hoặc ⌘+V (Mac).

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng trình duyệt Firefox và bạn muốn dùng lệnh Sao chép, Cắt và Dán trên ribbon của OneNote Online, bạn cần cho phép JavaScript dùng bảng tạm. Nếu bạn không muốn làm việc này, hãy dùng lệnh bàn phím -C, -X và -V. Tìm hiểu cách cấp quyền truy nhập bảng tạm cho JavaScript.

Dán từ bên ngoài OneNote Online

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài OneNote Online văn bản sẽ được chèn vào sổ tay dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hay màu hoặc kích cỡ cụ thể, sẽ không được giữ nguyên và bạn phải áp dụng lại trong OneNote Online.

Lưu ý: Ảnh không được dán vào sổ ghi chép từ bên ngoài OneNote Online mà không có đầu tiên lưu chúng trên máy tính của bạn. Đi tới chèn > ảnh để đặt chúng trong sổ ghi chép của bạn.

Bảng và danh sách    Khi bạn dán văn bản được định dạng bên ngoài OneNote Online là hàng và cột hoặc là mục phụ trong danh sách, bảng hoặc cấu trúc phân cấp sẽ không xuất hiện trong văn bản đã dán. Cách hay nhất là dán mục đó từng ô hoặc cấp độ mỗi lần. Hoặc là khi dán danh sách, hãy loại bỏ định dạng số rồi áp dụng lại trong OneNote Online, dùng nút Đánh số và Tăng thụt lề (tab Nhà) để đạt được kết quả mong muốn.

Siêu kết nối    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại nối kết, hãy thực hiện thao tác sau sau khi dán nối kết:

 1. Chọn văn bản đó.

 2. Trên tab Chèn, bấm Nối kết.

 3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web của nối kết (URL)

 4. Giữ nguyên văn bản trong hộp Hiển thị văn bản như cũ, rồi bấm Chèn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×