Sao chép và dán trong Office Web Apps

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vì các hạn chế của công nghệ trình duyệt web, sao chép và dán văn bản trong Microsoft Office Online khác so với sao chép và dán văn bản trong các ứng dụng Office trên máy tính. Bài viết này cung cấp cho bạn các bước để sao chép và dán trong mỗi Office Web Apps.

Sao chép và dán khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hay đang sửa trong trình duyệt và bạn đang dán nội dung từ bên ngoài Word Online.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở tài liệu trong dạng xem chỉ đọc bạn có thể chọn văn bản một ký tự, một từ, câu hoặc thậm chí một dòng mỗi lần bằng cách kéo chuột. Sau đó, nhấn CTRL + C (Windows) hoặc ⌘ + C (Mac) để sao chép văn bản. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài vào tài liệu. Khi bạn thực hiện, văn bản được chèn vào vị trí mới mà không định dạng của nó chẳng hạn như tô đậm, nghiêng, hoặc màu cụ thể. Bạn có thể áp dụng lại chúng trong vị trí mới.

Mẹo: Để nhanh chóng chọn một từ văn bản, bấm đúp vào nó bằng chuột.

Nếu bạn muốn dán trong tài liệu, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Trong dạng xem soạn thảo bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản và hình ảnh trong tài liệu bằng cách chọn văn bản hoặc hình ảnh như cách bạn làm trong ứng dụng trên máy tính Word . Nhấn CTRL + C để sao chép, CTRL + X để cắt hoặc CTRL + V để dán văn bản hoặc hình ảnh (Windows); hoặc nhấn ⌘ + C, ⌘ + X, or ⌘ + V (Mac).

Dán từ bên ngoài Word Online

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài Word Online, Word cố để giữ nguyên của nguồn định dạng càng nhiều. Trong trường hợp hiếm, đặc tính văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng, kích cỡ cụ thể hoặc màu sắc, không được giữ lại và bạn phải áp dụng lại chúng trong Word Online.

Danh sách    Khi bạn dán văn bản được định dạng bên ngoài Word Online dưới dạng mục con trong danh sách, cấu trúc phân cấp không xuất hiện trong văn bản được dán. Thực hành tốt nhất là dán một mục chẳng hạn mức tại một thời điểm. Hoặc, khi dán một danh sách, loại bỏ số định dạng và sau đó áp dụng lại nó trong Word Online, bằng cách dùng các nút đánh sốTăng thụt lề (tabtrang đầu ) để đạt được kết quả mong muốn.

Sao chép và dán khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hay đang sửa trong trình duyệt và bạn đang dán văn bản từ bên ngoài Excel Online.

Xem trong trình duyệt

Khi lần đầu tiên bạn mở một sổ làm việc trong trình duyệt, bạn có thể chọn các ô giống như bạn thực hiện trong ứng dụng trên máy tính Excel . Sau đó, nhấn CTRL + C (Windows) hoặc ⌘ + C (Mac) để sao chép nội dung của ô. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài vào sổ làm việc. Nếu bạn muốn dán trong sổ làm việc, hãy bấm sửa trong trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Khi bạn sửa sổ làm việc trong trình duyệt, bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản trong sổ làm việc bằng cách chọn ô như cách bạn làm trong ứng dụng Excel trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X, or ⌘+V (Mac). Khi bạn dán, nội dung trong ô sẽ kế thừa những đặc điểm của vị trí mới, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể.

Dán từ bên ngoài Excel Online

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài Excel Online văn bản được chèn vào sổ làm việc dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, các đặc tính văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng, kích cỡ cụ thể hoặc màu sắc, không được giữ lại và bạn phải áp dụng lại chúng trong Excel Online. Khi bạn dán các ô từ bảng hoặc sổ làm việc khác, cấu trúc hàng và cột của các ô được giữ nguyên trong Excel Online.

Siêu kết nối    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại nối kết, hãy thực hiện thao tác sau sau khi dán nối kết:

  1. Chọn văn bản đó.

  2. Trên tab Chèn, bấm Nối kết.

  3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web của nối kết (URL)

  4. Trong hộp Hiển thị văn bản, nhập văn bản của nối kết, rồi bấm Chèn.

Sao chép và dán khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hay đang sửa trong trình duyệt và bạn đang dán văn bản từ bên ngoài OneNote Online.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở sổ tay trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn văn bản như cách bạn làm trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Sau đó, nhấn CTRL+C (Windows) hoặc ⌘+C (Mac) để sao chép văn bản. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài sổ tay. Khi bạn làm như vậy, văn bản sẽ được chèn vào vị trí mới mà không có định dạng như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể. Bạn có thể áp dụng lại các định dạng này ở vị trí mới.

Nếu bạn muốn dán trong sổ tay, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Trong dạng xem soạn thảo bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản và hình ảnh trong sổ ghi chép bằng cách chọn văn bản hoặc hình ảnh như cách bạn làm trong ứng dụng trên máy tính OneNote . Nhấn CTRL + C để sao chép, CTRL + X để cắt hoặc CTRL + V để dán văn bản hoặc hình ảnh (Windows); hoặc nhấn ⌘ + C, ⌘ + X, or ⌘ + V (Mac).

Dán từ bên ngoài OneNote Online

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài OneNote Online văn bản được chèn vào sổ ghi chép dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, các đặc tính văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng, kích cỡ cụ thể hoặc màu sắc, không được giữ lại và bạn phải áp dụng lại chúng trong OneNote Online.

Lưu ý: Ảnh không được dán vào sổ ghi chép từ bên ngoài OneNote Online mà không có đầu tiên lưu chúng trên máy tính của bạn. Đi tới chèn > ảnh để đặt chúng trong sổ ghi chép của bạn.

Bảng và danh sách    Khi bạn dán văn bản được định dạng bên ngoài OneNote Online dưới dạng các hàng và cột hoặc mục con trong danh sách, bảng hoặc cấu trúc phân cấp không xuất hiện trong văn bản được dán. Thực hành tốt nhất là dán mục một ô hoặc mức độ cùng một lúc. Hoặc, khi dán một danh sách, loại bỏ số định dạng và sau đó áp dụng lại nó trong OneNote Online, bằng cách dùng các nút đánh sốTăng thụt lề (tabtrang đầu ) để đạt được kết quả mong muốn.

Siêu kết nối    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại nối kết, hãy thực hiện thao tác sau sau khi dán nối kết:

  1. Chọn văn bản đó.

  2. Trên tab Chèn, bấm Nối kết.

  3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web của nối kết (URL)

  4. Giữ nguyên văn bản trong hộp Hiển thị văn bản như cũ, rồi bấm Chèn.

Xem Thêm

Sao chép và dán trong PowerPoint Online

Truy nhập nhanh vào các tệp Office trong trình duyệt

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×