Sao chép và dán bản chiếu cái từ bản trình bày này sang bản trình bày khác.

Sao chép và dán bản chiếu cái từ bản trình bày này sang bản trình bày khác.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sao chép một trang chiếu cái (và tất cả các bố trí liên quan) mà bạn thích từ bản trình bày này vào bản trình bày khác.

Sao chép trang chiếu cái từ bản trình bày đầu tiên

 1. Mở cả hai bản trình bày: một bản mà bạn muốn sao chép trang chiếu cái từ đó, và một bản mà bạn muốn dán trang chiếu cái vào.

 2. Trong bản trình bày chứa trang chiếu cái mà bạn muốn sao chép, trên tab Dạng xem, chọn Trang chiếu Cái.

  Hiển thị bố cục trang chiếu trong Dạng xem Chính Trang chiếu PowerPoint

 3. Trong ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu, hãy bấm chuột phải vào trang chiếu cái, rồi chọn Sao chép.

Trang chiếu Cái với bố trí trong dạng xem Trang chiếu Cái PowerPoint

Lưu ý: 

 • Trong ngăn hình thu nhỏ bản chiếu, bản chiếu cái tương ứng với hình chiếu lớn còn bản chiếu phụ tương ứng với hình chiếu nhỏ hơn, nằm bên dưới hình chiếu lớn (như hiển thị bên trên).

 • Nhiều bản trình bày không chỉ có một mà còn có nhiều bản chiếu cái; vì vậy, có thể bạn cần phải cuộn để tìm bản chiếu cái mà mình muốn sao chép.

Dán trang chiếu cái vào bản trình bày mới

 1. Trên tab Dạng xem, hãy bấm vào Chuyển đổi Cửa sổ, rồi chọn bản trình bày mà bạn muốn dán trang chiếu cái vào.

 2. Trên tab Dạng xem, hãy chọn Trang chiếu Cái.

 3. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy bấm chuột phải vào trang chiếu cái, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để có được màu chủ đề, phông chữ và hiệu ứng của bản trình bày đích mà bạn sắp dán vào, hãy bấm Dùng Chủ đề Đích Dùng định dạng đích .

  • Nếu muốn giữ nguyên màu, phông chữ và hiệu ứng chủ đề của bản trình bày mà bạn đã sao chép từ đó, hãy bấm Giữ Định dạng Nguồn Giữ nguyên định dạng nguồn .

 4. Khi bạn đã làm xong, hãy chọn Đóng Dạng xem Bản cái.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×