Sao chép và dán bản chiếu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tiết kiệm thời gian và làm việc bằng cách sao chép một trang chiếu — hoặc từ bản trình bày bạn đang làm việc hoặc từ bản trình bày riêng biệt. Khi bạn sao chép một hoặc nhiều trang chiếu từ bản trình bày vào một vị trí trong cùng bản trình bày hoặc bản trình bày khác, bạn có thể xác định chủ đề mà bạn muốn các trang chiếu mới để áp dụng.

 1. Bấm vào Dạng xem, rồi trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thường.

 2. Trong hình thu nhỏ bản chiếu ở bên trái, hãy bấm vào bản chiếu mà bạn muốn sao chép:

  • Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, nhấn SHIFT và sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào trang chiếu đầu tiên, nhấn SHIFT và sau đó nhấn nút con trỏ xuống cho đến khi bạn nhận được tới ô cuối cùng của trang chiếu.

  • Để chọn nhiều bản chiếu không liên tiếp, hãy bấm CTRL, rồi bấm vào từng bản chiếu bạn muốn.

 3. Bấm chuột phải vào bản chiếu đã chọn, sau đó bấm sao chép.

 4. Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ bạn muốn sao chép trang chiếu của bạn để theo dõi trong bản trình bày thứ hai, và bên dưới Tùy chọn dán, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chủ đề của bản trình bày đích, hãy bấm Dùng chủ đề đích Nút sử dụng chủ đề đích . Điều này sẽ áp dụng hết trang chiếu được sao chép để khớp với chủ đề đích.

  • Để giữ nguyên chủ đề của bản trình bày bạn đã sao chép, hãy bấm Giữ định dạng nguồn Nút giữ định dạng nguồn . Điều này ngụ ý bản chiếu sẽ giữ định dạng chủ đề gốc và không có chủ đề của bản trình bày

Nút tùy chọn dán ở đâu?

Khi bạn dán bản chiếu vào một vị trí mới, nút Tùy chọn dán Nút tùy chọn dán tự động xuất hiện gần bản chiếu đã dán trong dạng xem thường. Ngoài ra, bạn có thể dùng phím CTRL + V dán lối tắt để dán bản chiếu. Bên dưới bản chiếu, bạn sẽ thấy một tab cho phép bạn chọn tùy chọn định dạng - dùng chủ đề đích và giữ định dạng nguồn

Bạn có thể đến Tùy chọn dán bằng cách bấm trang đầu , rồi bấm vào mũi tên nhỏ bên dưới dán.

 1. Trong ngăn chứa tab đại cương và trang chiếu, hãy bấm vào tab bản chiếu .

 2. Chọn trang chiếu mà bạn muốn sao chép bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chọn một bản chiếu đơn lẻ, bấm vào nó.

  • Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, nhấn SHIFT và sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn chọn. Hãy thoải mái cũng sử dụng SHIFT + ưa dùng con trỏ xuống lệnh cho phép bạn chọn các trang chiếu liên tục lần lượt cho đến khi bạn nhận được tới ô cuối cùng trang chiếu. Bạn có thể nhấn con trỏ lên trong khi vẫn giữ lên trên nút SHIFT để trở và bỏ chọn trang chiếu cuối cùng.

  • Để chọn nhiều bản chiếu không liên tiếp, hãy nhấn CTRL, sau đó bấm từng bản chiếu mà bạn muốn chọn.

 3. Bấm chuột phải vào một trong các trang chiếu đã chọn, sau đó bấm sao chép.

 4. Trong bản trình bày đích, trên tab trang chiếu , bấm chuột phải vào trang chiếu mà bạn muốn sao chép trang chiếu của bạn để theo dõi, và sau đó bấm dán. Bạn cũng có thể sử dụng lối tắt dán CTRL + V để tiết kiệm thời gian

  Để giữ lại các thiết kế ban đầu của các trang chiếu được sao chép, bấm vào Tùy chọn dán nút Ảnh nút , được xuất hiện gần bản chiếu được dán trên tab viền ngoài hoặc trang chiếu trong dạng xem thường, hoặc trong ngăn trang chiếu , sau đó bấm giữ Định dạng nguồn.

Mẹo: Để di chuyển trang chiếu đến vị trí khác, hãy chọn trang chiếu mà bạn muốn di chuyển, sau đó kéo chúng đến vị trí mới. Sử dụng nút Tùy chọn dán như được mô tả bên trên để giữ lại định dạng gốc.

Nút tùy chọn dán ở đâu?

Khi bạn dán bản chiếu vào một vị trí mới trong bản trình bày, nút Tùy chọn dán Ảnh nút thường xuất hiện gần bản chiếu đã dán trên tab viền ngoài hoặc trang chiếu trong dạng xem thường, hoặc trong ngăn trang chiếu . Nút tùy chọn dán cho phép bạn kiểm soát cách nội dung của bạn xuất hiện sau khi bạn dán nó-cũng được gọi là khôi phục dán.

Sau đây là lý do tại sao bạn có thể không nhìn thấy nút Tùy chọn dán sau khi bạn dán bản chiếu:

 • Bạn đã dán bằng Dán đặc biệt từ phần bảng tạm của tab trang đầu . Bạn phải sử dụng cắt hoặc sao chépdán các lệnh, hoặc bạn có thể sao chép và dán bằng cách dùng bảng tạm Office để xem các tùy chọn dán.

 • Bạn đã dán một nhóm đối tượng từ chương trình khác, chẳng hạn như Microsoft Office Word.

 • Bạn sẽ không có kiểu khác biệt giữa nguồn và đích cho trang chiếu mà bạn sắp dán.

 1. Bấm dạng xem, sau đó bấm thường.

 2. Trong hình thu nhỏ bản chiếu ở bên trái, hãy bấm vào bản chiếu mà bạn muốn sao chép:

  • Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, nhấn SHIFT và sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào trang chiếu đầu tiên, nhấn SHIFT và sau đó nhấn nút con trỏ xuống cho đến khi bạn nhận được tới ô cuối cùng của trang chiếu.

  • Để chọn nhiều bản chiếu không liên tiếp, nhấn lệnh và sau đó bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn.

 3. Ctrl + bấm hoặc bấm chuột phải vào bản chiếu đã chọn, sau đó bấm sao chép.

 4. Ctrl + bấm hoặc bấm chuột phải vào hình thu nhỏ bạn muốn sao chép trang chiếu của bạn để theo dõi trong bản trình bày thứ hai, hãy bấm vào nút Tùy chọn dán xuất hiện, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chủ đề của bản trình bày đích, hãy bấm Dùng chủ đề đích. Điều này sẽ áp dụng hết trang chiếu được sao chép để khớp với chủ đề đích.

  • Để giữ nguyên chủ đề của bản trình bày bạn đã sao chép, hãy bấm Giữ định dạng nguồn. Điều này ngụ ý bản chiếu sẽ giữ định dạng chủ đề gốc và không có chủ đề của bản trình bày

Sao chép một trang chiếu từ một bản trình bày khác

 1. Bấm dạng xem, sau đó bấm thường.

 2. Trong hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn sao chép, sau đó bấm sửa > sao chép.

 3. Mở bản trình bày khác, bấm vào nơi bạn muốn dán, sau đó bấm sửa > dán, bấm nút Tùy chọn dán xuất hiện, và sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chủ đề của bản trình bày đích, hãy bấm Dùng chủ đề đích. Điều này sẽ áp dụng hết trang chiếu được sao chép để khớp với chủ đề đích.

  • Để giữ nguyên chủ đề của bản trình bày bạn đã sao chép, hãy bấm Giữ định dạng nguồn. Điều này ngụ ý bản chiếu sẽ giữ định dạng chủ đề gốc và không có chủ đề của bản trình bày

Sao chép văn bản từ một bản trình bày khác

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn sao chép, sau đó bấm sửa > sao chép.

 2. Mở bản trình bày khác, bấm vào nơi bạn muốn dán, sau đó bấm sửa > dán.

 3. Trên nút Tùy chọn dán , hãy chọn cách bạn muốn văn bản xuất hiện — ví dụ, chọn Dùng chủ đề đích để áp dụng định dạng là phù hợp với bản trình bày mà bạn sắp dán vào.

  Để áp dụng định dạng của bản trình bày bạn đã sao chép văn bản từ, hãy bấm Giữ định dạng nguồn.

Sao chép và dán trong PowerPoint Online khác với cách sao chép và dán trong ứng dụng trên máy tính PowerPoint do các hạn chế công nghệ trình duyệt web. Nếu bạn đang dùng trình duyệt Firefox để truy nhập PowerPoint Online, hãy xem sao chép và dán bản chiếu bằng cách dùng Firefox dưới đây.

 1. Chọn trang chiếu hoặc bản chiếu bạn muốn sao chép, và sau đó trên trang đầu tab, bấm sao chép.

  Sao chép một trang chiếu

  • Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, nhấn Shift và sau đó bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn.

  • Để chọn nhiều bản chiếu không liên tiếp, hãy nhấn Ctrl, sau đó bấm từng bản chiếu mà bạn muốn.

 2. Vẫn trong ngăn hình thu nhỏ, nhấp chuột phải vào nơi bạn muốn dán trang chiếu được sao chép, sau đó bấm Dán.

  Bấm Dán

  Lưu ý: Nếu có lời nhắc truy nhập Bảng tạm, hãy bấm Cho phép Truy nhập.

Sao chép và dán các trang chiếu bằng cách dùng Firefox

Bạn sẽ cần dùng các lối tắt bàn phím để sao chép và dán các trang chiếu bằng cách dùng trình duyệt Firefox.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, chọn trang chiếu bạn muốn sao chép và trên bàn phím, nhấn Ctrl+C.

 2. Vẫn trong ngăn hình thu nhỏ, đến nơi bạn muốn dán trang chiếu và trên bàn phím, nhấn Ctrl+P.

Xem Thêm

Tái sử dụng (nhập) trang chiếu từ một bản trình bày khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×