Sao chép và dán trong Office cho web

Vì các hạn chế của công nghệ trình duyệt web, sao chép và dán văn bản trong Microsoft Office dành cho web khác với cách sao chép và dán văn bản trong các ứng dụng Office trên máy tính. Bài viết này cung cấp cho bạn các bước để sao chép và dán trong từng chương trình Office dành cho web.

Bạn đang dùng chương trình nào?

Word cho web

PowerPoint cho web

OneNote trên web

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Office dành cho web với SharePoint 2010, hãy xem sao chép và dán trong Office Web Apps.

Word cho web

Sao chép và dán hành vi khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hoặc chỉnh sửa trong trình duyệt và liệu bạn có dán nội dung từ bên ngoài Word cho web không.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở tài liệu trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn một dòng văn bản mỗi lần bằng cách kéo chuột (không phải bấm đúp). Sau đó, nhấn CTRL+C (Windows) hoặc ⌘+C (Mac) để sao chép văn bản. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài tài liệu. Khi bạn làm như vậy, văn bản sẽ được chèn vào vị trí mới mà không có định dạng như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể. Bạn có thể áp dụng lại các định dạng này ở vị trí mới.

Lưu ý: Khi xem tài liệu trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn ít nhất một dòng văn bản. Để có thể chọn từ hoặc cụm từ, hãy bấm Sửa trong trình duyệt.

Nếu bạn muốn dán trong tài liệu, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Trong chế độ xem Chỉnh sửa, bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản cùng hình ảnh trong tài liệu bằng cách chọn văn bản hoặc hình ảnh tương tự như khi bạn thực hiện trong ứng dụng Word dành cho máy tính để bàn. Nhấn vào CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản hoặc hình ảnh (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X hoặc ⌘+V (Mac).

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Firefox và bạn muốn sử dụng các lệnh sao chép, cắtdán trên Ribbon Word cho web, bạn cần cho phép Javascript để sử dụng bảng tạm. Nếu bạn không muốn thực hiện thao tác này, hãy sử dụng các lệnh bàn phím -C, -X và -V.

Dán từ bên ngoài Word cho web

Khi bạn dán văn bản từWord cho web bên ngoài, văn bản sẽ được chèn vào tài liệu dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc một kích cỡ hoặc màu cụ thể, không được bảo lưu và bạn phải áp dụng lại chúng trong Word cho web.

Ảnh bạn sao chép từ web có thể được dán trong tài liệu nhưng Word cho web không hỗ trợ dán ảnh được sao chép từ các tài liệu hoặc chương trình khác. Nếu có ảnh trong một tài liệu hoặc chương trình khác mà bạn muốn sử dụng trong Word cho web, hãy lưu ảnh trên máy tính của bạn, rồi đi đến chènWord cho webảnh trongWord cho web.

Bảng và danh sách   Khi bạn dán văn bản được định dạng bên ngoài Word cho web như hàng và cột hoặc các mục phụ trong danh sách, cấu trúc bảng hoặc cấu trúc phân cấp sẽ không xuất hiện trong văn bản được dán. Cách hay nhất là dán mục đó từng ô hoặc cấp độ mỗi lần. Hoặc khi dán danh sách, hãy loại bỏ định dạng số và sau đó áp dụng lại nó trongWord cho web , bằng cách sử dụng các nút thụt lề đánh số và tăng (tabtrang đầu) để đạt được kết quả mong muốn.

Siêu    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại nối kết, hãy thực hiện thao tác sau sau khi dán nối kết:

  1. Chọn văn bản đó.

  2. Trên tab Chèn, hãy bấm Nối kết.

  3. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ web (URL) của liên kết.

  4. Giữ nguyên văn bản trong hộp Hiển thị văn bản như cũ, rồi bấm Chèn.

Đầu Trang

PowerPoint cho web

Bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản trong bản trình bày bằng cách chọn văn bản như cách bạn làm trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X hoặc ⌘+V (Mac).

Ảnh bạn sao chép từ web có thể được dán trên một trang chiếu, nhưngPowerPoint cho web không hỗ trợ dán ảnh được sao chép từ bản trình bày hoặc chương trình khác. Nếu có ảnh trong bản trình bày hoặc chương trình khác mà bạn muốn sử dụng trongPowerPoint cho web, hãy lưu ảnh trên máy tính của bạn, rồi đi đến chènPowerPoint cho webảnh trongPowerPoint cho web.

Để di chuyển ảnh từ bản chiếu này sang bản chiếu khác, hãy sao chép ảnh đó, dán ảnh vào bản chiếu mới, rồi xóa bỏ ảnh khỏi vị trí ban đầu.

Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép hoặc cắt văn bản trong dạng xem chỉ Đọc hoặc Chiếu Hình. Để có thể sao chép hoặc cắt văn bản, hãy bấm Sửa trong trình duyệt.

  • Nếu bạn đang sử dụng Firefox và bạn muốn sử dụng các lệnh sao chép, cắtdán trên Ribbon PowerPoint cho web, bạn cần cho phép Javascript để sử dụng bảng tạm. Nếu bạn không muốn thực hiện thao tác này, hãy sử dụng các lệnh bàn phím -C, -X và -V.

Đầu Trang

OneNote dành cho web

Sao chép và dán hành vi khác nhau tùy theo việc bạn đang xem hoặc chỉnh sửa trong trình duyệt và liệu bạn đang dán văn bản từ bên ngoài Microsoft OneNote dành cho web.

Xem trong trình duyệt

Khi bạn mở sổ tay trong dạng xem chỉ Đọc, bạn có thể chọn văn bản như cách bạn làm trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Sau đó, nhấn CTRL+C (Windows) hoặc ⌘+C (Mac) để sao chép văn bản. Bạn có thể dán nội dung của bảng tạm bên ngoài sổ tay. Khi bạn làm như vậy, văn bản sẽ được chèn vào vị trí mới mà không có định dạng như đậm, nghiêng hoặc màu cụ thể. Bạn có thể áp dụng lại các định dạng này ở vị trí mới.

Nếu bạn muốn dán trong sổ tay, hãy bấm Sửa trong Trình duyệt.

Sửa trong trình duyệt

Trong dạng xem Soạn thảo, bạn có thể cắt, sao chép và dán văn bản và ảnh trong sổ tay bằng cách chọn văn bản hoặc ảnh như cách bạn làm trong ứng dụng OneNote trên máy tính. Nhấn CTRL+C để sao chép, CTRL+X để cắt hoặc CTRL+V để dán văn bản hoặc ảnh (Windows); hoặc nhấn ⌘+C, ⌘+X hoặc ⌘+V (Mac).

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Firefox và bạn muốn sử dụng các lệnh sao chép, cắtdán trên Ribbon OneNote dành cho web, bạn cần cho phép Javascript để sử dụng bảng tạm. Nếu bạn không muốn thực hiện thao tác này, hãy sử dụng các lệnh bàn phím -C, -X và -V.

Dán từ bên ngoàiOneNote dành cho web

Khi bạn dán văn bản từ bên ngoài OneNote dành cho web văn bản được chèn vào sổ ghi chép dưới dạng văn bản thuần. Nói cách khác, đặc điểm của văn bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc một kích cỡ hoặc màu cụ thể, không được bảo lưu và bạn phải áp dụng lại chúng trong OneNote dành cho web.

Ảnh bạn sao chép từ web có thể được dán trong sổ ghi chép nhưng OneNote dành cho web không hỗ trợ dán ảnh được sao chép từ các sổ tay hoặc chương trình khác. Nếu có một hình ảnh trong sổ tay hoặc chương trình khác mà bạn muốn dùng trong OneNote dành cho web, hãy lưu ảnh trên máy tính của bạn, rồi đi đến chènOneNote dành cho webảnh trong OneNote dành cho web.

Bảng và danh sách    Khi bạn dán văn bản được định dạng bên ngoài OneNote dành cho web như hàng và cột hoặc các mục phụ trong danh sách, cấu trúc bảng hoặc cấu trúc phân cấp sẽ không xuất hiện trong văn bản được dán. Cách hay nhất là dán mục đó từng ô hoặc cấp độ mỗi lần. Hoặc khi dán danh sách, hãy loại bỏ định dạng số và sau đó áp dụng lại nó trong OneNote dành cho web , bằng cách sử dụng các nút thụt lề đánh số và tăng (tabtrang đầu) để đạt được kết quả mong muốn.

Siêu kết nối    Siêu kết nối được dán dưới dạng văn bản tĩnh. Để xây dựng lại liên kết, hãy thực hiện các thao tác dưới đây sau khi dán siêu kết nối:

  1. Chọn văn bản.

  2. Trên tab Chèn, hãy bấm Nối kết.

  3. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ web (URL) của liên kết.

  4. Giữ nguyên văn bản trong hộp Hiển thị văn bản như cũ, rồi bấm Chèn.

Đầu Trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×