Sao chép và dán trong nhóm

Sao chép và dán trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng các lệnh bàn phím chuẩn để sao chép và dán trong thư.

Windows

  • Ctrl + C (sao)

  • Ctrl + V (dán)

Máy Mac

  • Lệnh + C (sao)

  • Lệnh + V (dán)

Để sao chép thư trong hội thoại kênh, hãy nhấn và giữ trong thư và gõ nhẹ sao chép văn bản. Sau đó gõ nhẹ vào trả lời hoặc bắt đầu thư mới. Trong hộp soạn, hãy nhấn và giữ và chọn dán.

Để sao chép thư trong một cuộc trò chuyện, nhấn và giữ trên thư và chọn sao chép văn bản. Nhấn và giữ trong hộp soạn và chọn dán.

Để sao chép thư trong hội thoại kênh, gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn trong góc trên bên phải của thư và chọn sao chép thư. Sau đó gõ nhẹ vào trả lời hoặc soạn Nút Cuộc trò chuyện mới để mở hộp soạn. Trong hộp soạn, hãy nhấn và giữ và gõ nhẹ dán.

Để sao chép thư trong một cuộc trò chuyện, nhấn và giữ trên thư và chọn sao chép thư. Gõ nhẹ vào trả lời và nhấn và giữ trong hộp soạn. Rồi chọn dán.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×