Sao chép và dán một công thức vào một ô hoặc trang tính khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sao chép công thức sang một vị trí khác, bạn có thể chọn tùy chọn dán công thức cụ thể trong các ô đích. Dưới đây là cách bạn sao chép và dán một công thức:

 1. Chọn ô với công thức mà bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu > Sao chép, hoặc nhấn Ctrl+C.

  Lệnh Sao chép trong nhóm Bảng tạm

 3. Bấm vào ô mà bạn muốn dán công thức.

  Nếu ô đó nằm trên trang tính khác, đi tới trang tính đó và bấm vào ô mà bạn muốn.

 4. Để dán công thức với định dạng của nó, bấm Trang đầu > Dán hoặc nhấn Ctrl+V.

  Đối với tùy chọn dán công thức khác, bấm mũi tên dưới Dán và chọn:

  • Dán Công thức để chỉ dán công thức,

  • Dán Giá trị chỉ để dán kết quả của công thức này.

 5. Hãy kiểm tra xem các tham chiếu ô thích hợp với vị trí mới không.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo núm điều khiển điền để sao chép công thức vào các ô liền kề trên trang tính.

Núm điều khiển điền

Bạn cũng có thể dùng Ctrl+X để di chuyển một công thức.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×