Sao chép và dán một công thức vào ô hoặc trang tính khác

Khi bạn sao chép các công thức vào một vị trí khác, bạn có thể chọn các tùy chọn dán công thức cụ thể trong (các) ô đích.

Dưới đây là cách bạn sao chép và dán công thức:

 1. Chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu > Sao chép, hoặc nhấn Ctrl+C.

  Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu
   

 3. Trên cùng một bảng hoặc một trang tính khác, hãy bấm vào ô mà bạn sẽ dán công thức.

 4. Để dán công thức với định dạng của nó, bấm Trang đầu > Dán hoặc nhấn Ctrl+V.

  Đối với các tùy chọn dán công thức khác, hãy bấm vào mũi tên bên dưới dán và chọn:

  • Công thức Ảnh Nút chỉ để dán công thức.

  • Các giá trị Ảnh nút chỉ dán giá trị (kết quả của công thức).
    

Kiểm tra và sửa các tham chiếu ô trong vị trí mới

Sau khi sao chép một công thức vào một vị trí mới, điều quan trọng là phải xác nhận rằng tất cả các tham chiếu ô đều chính xác. Có thể thay đổi các tham chiếu ô dựa vào loại tham chiếu tuyệt đối hoặc tương đối mà bạn đã sử dụng.

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải
 

Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức hai ô xuống dưới và bên phải ô A1, các tham chiếu ô sẽ cập nhật theo dõi sau:

Tham chiếu này:

Thay đổi cho:

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3


Nếu các tham chiếu ô trong công thức không cung cấp cho bạn kết quả mà bạn muốn, hãy thử chuyển sang các loại tham chiếu khác nhau:

 1. Chọn ô có chứa một công thức.

 2. Trong thanh công thức Ảnh nút , hãy chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

 3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các kết hợp tham chiếu tuyệt đối và tương đối, rồi chọn một trong các tùy chọn mà bạn muốn.

Để biết thêm thông tin về các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối, hãy xem mục Tổng quan về các công thức.

Di chuyển một công thức sang vị trí khác

Không giống như sao chép một công thức, khi bạn di chuyển một công thức sang một vị trí khác trong cùng một trang tính hoặc trang tính khác, các tham chiếu ô trong công thức sẽ không thay đổi — không phân biệt loại tham chiếu ô mà bạn sử dụng.

Làm theo các bước sau để di chuyển công thức:

 1. Bấm vào ô có chứa công thức mà bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm trang chủ Ảnh Nút cắt Ảnh Nút hoặc nhấn Ctrl + X.

  Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu
   

 3. Trên cùng một bảng hoặc một trang tính khác, hãy bấm vào ô mà bạn sẽ dán công thức.

 4. Để dán công thức với định dạng của nó, bấm Trang đầu > Dán hoặc nhấn Ctrl+V.

  Đối với tùy chọn dán công thức khác, bấm mũi tên dưới Dán và chọn:

  • Công thức Ảnh Nút chỉ để dán chỉ công thức.

  • Ảnh nút giá trị để dán kết quả công thức (kết quả của công thức).

Khi bạn sao chép các công thức vào một vị trí khác, bạn có thể chọn các tùy chọn dán công thức cụ thể trong các ô đích. Dưới đây là cách bạn sao chép và dán công thức:

 1. Chọn ô với công thức mà bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu > Sao chép, hoặc nhấn Ctrl+C.

  Lệnh Sao chép trong nhóm Bảng tạm

 3. Bấm vào ô mà bạn muốn dán công thức.

  Nếu ô đó nằm trên trang tính khác, đi tới trang tính đó và bấm vào ô mà bạn muốn.

 4. Để dán công thức với định dạng của nó, bấm Trang đầu > Dán hoặc nhấn Ctrl+V.

  Đối với tùy chọn dán công thức khác, bấm mũi tên dưới Dán và chọn:

  • Dán công thức để dán chỉ công thức,

  • Dán các giá trị để chỉ dán kết quả công thức.

 5. Xác nhận tham chiếu ô là chính xác cho vị trí mới.

Núm điều khiển điền

Bạn cũng có thể sử dụng Ctrl + X để di chuyển một công thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×