Sao chép và dán một công thức vào ô hoặc trang tính khác

Khi sao chép các công thức vào một vị trí khác, bạn sẽ có thể chọn các tùy chọn dán cụ thể công thức trong các ô đích. Dưới đây là cách bạn sao chép và dán công thức:

 1. Chọn ô với công thức mà bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Trang đầu > Sao chép, hoặc nhấn Ctrl+C.

  Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào ô mà bạn muốn dán công thức.

  Nếu ô đó nằm trên trang tính khác, đi tới trang tính đó và bấm vào ô mà bạn muốn.

 4. Để dán công thức với định dạng của nó, bấm Trang đầu > Dán hoặc nhấn Ctrl+V.

  Đối với tùy chọn dán công thức khác, bấm mũi tên dưới Dán và chọn:

  • Công thức Ảnh Nút để dán công thức,

  • Giá trị Ảnh nút để chỉ dán kết quả công thức.

Kiểm tra và sửa các tham chiếu ô trong vị trí mới

Sau khi sao chép công thức sang một vị trí mới, điều quan trọng là phải kiểm tra xem các tham chiếu ô của nó đã chính xác chưa. Có thể thay đổi các tham chiếu ô dựa vào loại tham chiếu tuyệt đối hoặc tương đối mà bạn đã sử dụng.

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải

Ví dụ, nếu bạn sao chép công thức vào hai ô phía dưới và bên phải của ô A1, các tham chiếu ô mà bạn đã dùng sẽ được cập nhật như thế này:

Tham chiếu này:

Thay đổi cho:

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3

Nếu các tham chiếu ô trong công thức không cho bạn kết quả mà bạn muốn, hãy thử chuyển đổi các loại tham chiếu khác nhau.

 1. Chọn ô có chứa công thức.

 2. Trong thanh công thức Ảnh nút , hãy chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

 3. Nhấn F4 để chuyển giữa tổ hợp tham chiếu tuyệt đối và tương đối, rồi chọn một tổ hợp mà bạn muốn.

Để biết thêm thông tin về các tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối, hãy xem mục Tổng quan về các công thức.

Di chuyển một công thức sang vị trí khác

Khác với việc sao chép công thức, khi bạn di chuyển một công thức sang vị trí khác trong cùng một trang tính hoặc trang tính khác, các tham chiếu ô trong công thức đó không thay đổi, bất kể bạn dùng loại tham chiếu ô nào.

 1. Chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm Trang đầu > Cắt Ảnh Nút hoặc nhấn Ctrl+X.

  Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu

 3. Bấm vào ô mà bạn muốn dán công thức.

  Nếu ô đó nằm trên trang tính khác, đi tới trang tính đó và bấm vào ô mà bạn muốn.

 4. Để dán công thức với định dạng của nó, bấm Trang đầu > Dán hoặc nhấn Ctrl+V.

  Đối với tùy chọn dán công thức khác, bấm mũi tên dưới Dán và chọn:

  • Công thức Ảnh Nút để dán công thức,

  • Giá trị Ảnh nút để chỉ dán kết quả công thức.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×