Sao chép và dán định dạng có điều kiện cho các ô khác

Sao chép và dán định dạng có điều kiện cho các ô khác

Nếu bạn đã sử dụng một định dạng có điều kiện và muốn áp dụng vào dữ liệu mới hoặc khác trên trang tính của mình, bạn có thể sử dụng Bút Định dạng để sao chép định dạng có điều kiện này vào dữ liệu đó.

  1. Bấm vào ô có định dạng có điều kiện mà bạn muốn sao chép.

  2. Bấm Trang đầu > Bút Định dạng.

    Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu

    Con trỏ sẽ đổi thành chổi sơn.

    Mẹo: Bạn có thể bấm đúp vào Bút Định dạng nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng chổi sơn để dán định dạng có điều kiện trong các ô khác.

  3. Để sao định dạng có điều kiện, hãy kéo chổi sơn qua các ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn định dạng.

  4. Để dừng sử dụng chổi sơn, hãy nhấn Esc.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng một công thức vào quy tắc áp dụng định dạng có điều kiện, bạn có thể cần điều chỉnh các tham chiếu tương đối và tuyệt đối trong công thức sau khi dán định dạng có điều kiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển đổi giữa tham chiếu hỗn hợp, tuyệt đối và tương đối.

Thêm thông tin về định dạng có điều kiện

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×