Sao chép và dán định dạng có điều kiện cho các ô khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn không thể thêm định dạng có điều kiện vào trang tính của bạn trong Excel Online, nhưng nếu bạn đã mở sổ làm việc có định dạng có điều kiện, bạn có thể sao chép định dạng đó vào các ô có dữ liệu tương tự. Đây là cách:

  1. Chọn các ô có định dạng có điều kiện bạn muốn sao chép sang ô khác.

  2. Bấm chuột phải vào lựa chọn > sao chép, hoặc nhấn Ctrl + C.

  3. Chọn ô đầu tiên trong khu vực đích mà bạn muốn dán định dạng có điều kiện.

  4. Bấm trang đầu > mũi tên dán > Dán định dạng.

    Tùy chọn Dán Định dạng

    Lưu ý: Vì bạn muốn dán định dạng chỉ, không bấm chuột phải vào > dánhoặc nhấn Ctrl + V. Ngoài ra, nếu bạn đã sao chép dữ liệu trong định dạng số khác nhau từ dữ liệu trong khu vực đích, hãy đảm bảo bạn điều chỉnh định dạng số trong khu vực đích sau khi bạn dán định dạng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×